Mikroti - årsager og behandling

Mikroti er en medfødt eller erhvervet misdannelse af det ydre øre.

I denne folder, kan du læse om mikroti, hvorfor det opstår, og hvordan det kan behandles.

Fire billeder af eksempler på mikroti

Hvad er mikroti?

På græsk betyder Mikroti ”lille øre”, og er den lægelige betegnelse for en medfødt eller erhvervet misdannelse af det ydre øre. Misdannelsen af det ydre øre varierer fra et mindre, men næsten normalt udviklet ydre øre til helt at mangle. Mikroti kan være ledsaget af en manglende udvikling af øregangen og en misdannelse af mellemøret. Mikroti forekommer som en isoleret medfødt misdannelse, men nogle børn har også misdannelser andre steder.

Hvor hyppig er misdannelser af øret?

Mikroti er en sjælden medfødt misdannelse. I Danmark bliver 10-20 børn om året født med mikroti. Oftest er det højre øre, der har mikroti, hvilket kaldes ensidig mikroti, mens kun 10 procent har mikroti på begge ører.

Betyder mikroti, at mit barn er døvt på det øre?

De fleste børn med mikroti har hørenedsættelse på den syge side, fordi øregangen eller mellemøret også er misdannet. Øregangen kan være lukket, så lydbølgerne ikke kan passere gennem øret til høreorganet på normal vis. Mellemøret indeholder trommehinden og øreknoglerne, og hvis de er blevet misdannede, kan det også nedsætte hørelsen. Hos de fleste børn med mikroti er det indre øre, selve høreorganet, normalt udviklet og velfungerende, hvilket gør det muligt at afhjælpe hørenedsættelsen med et høreapparat.

De fleste børn med ensidig mikroti har normal hørelse på det modsatte raske øre. Hvis det er tilfældet, forventer man ingen forsinkelse i tale og sprogudvikling, ligesom barnet kan gennemføre normal skolegang og uddannelse. Børn med mikroti på begge ører har behov for hjælp til hørelsen tidligt for at udvikle normal tale, og de vil med den rette hjælp og støtte også kunne gennemføre en normal skolegang og uddannelse.

Hvordan stilles diagnosen?

Det vil være indlysende ved fødslen, at dit barn har et misdannet ydre øre. Jordemoderen eller fødselslægen vil henvise dig til en undersøgelse hos en specialist i øre-næse-hals sygdomme og til en udvidet undersøgelse af hørelsen. Øre-næsehalslægen vil undersøge, hvilken misdannelse der er tale om, og hvor stor misdannelsen er. Det er bl.a. vigtigt at finde ud af, om øregangen ved det misdannede øre er korrekt dannet og åben, og om hørelsen på barnets modsatte (raske) øre er normal. Oftest vil du få en henvisning til en udvidet undersøgelse af dit barns hørelse i forbindelse med den hørescreening, som alle spædbørn i Danmark tilbydes. Her vil du blive henvist til høreafdelingen på dit lokale hospital.

Hvis der er mistanke om, at barnet har andre misdannelser ud over øremisdannelsen, kan der være behov for supplerende undersøgelser. Disse undersøgelser vil oftest foretages af børnelægerne. Hvis barnet har flere misdannelser, kan der være spørgsmål om arvelighed, hvor I vil få tilbudt genetisk rådgivning.

Hvilken behandling er der?

I Danmark tilbyder Rigshospitalets mikrotiteam vurdering og behandling af medfødt eller erhvervet mikroti. Mikrotiteamet består af læger fra plastikkirurgisk og øre-næse-halskirurgisk og audiologisk afdeling, en protesetekniker samt en audiologiassistent. Mikrotiteamets funktion er at rådgive og vejlede om behandlingsmuligheder. Alle behandlinger bliver individuelt tilrettelagt.

Pige med høreapparat

Hjælp til hørelsen

Børn med mikroti skal have undersøgt hørelsen. Hvis dit barn har en hørenedsættelse, vil du blive tilbudt hjælp via høreafdelingen på det lokale hospital. Små børn med mikroti og manglende/lukket øregang bliver tilbudt et høreapparat, der overfører lydbølger ind til det indre øre via vibrationer gennem kraniets knogler. Høreapparatet fæstnes på et pandebånd hos mindre børn. Fra 5 års alderen kan et høreapparat fæstnes til på et knogleimplantat bag øret, hvilket giver barnet en væsentlig bedre hørelse, og gør det uafhængigt af pandebåndet.

Udseendet

Nogle børn er ikke generet af deres øres udseende, mens andre børn er kede af deres misdannede øre, og gerne vil have gjort noget ved det. På Rigshospitalet tilbyder vi to forskellige muligheder for rekonstruktion/kosmetisk korrektion, hvis man ønsker at ændre ørets udseende:

 • Ørerekonstruktion med anvendelse af egen ribbensbrusk
 • Ydre øre silikoneprotese

Ingen kirurgisk behandling

Hos små børn anbefaler man, at lade øret være som det er. Nogle børn camouflerer deres øre med håret, mens andre ikke har samme behov. Mulighederne for en langsigtet vellykket løsning bliver bedre med alderen, så hvis dit barn ønsker behandling senere i livet, er denne mulighed stadig åben.

Ørerekonstruktion med ribbensbrusk

For at kunne opbygge et nyt ydre øre kræves ”byggesten” og med denne metode anvendes barnets eget væv til det nye øre. Der tages brusk fra barnets brystkasse, brusken formes så det ligner et skelet af et øre. Bruskskelettet opereres indunder huden, hvor øret skal sidde. Ørerekonstruktionen med bruskvæv kræver 2-3 operationer, hvor den første operation er den mest omfattende. Det er vigtigt, at der er tilstrækkeligt brusk i brystkassen til rekonstruktionen, og at barnet kan medvirke i behandlingen. Derfor bliver denne rekonstruktion kun tilbudt til børn fra omkring 10 års alderen.

Ydre øre protese

En ydre øreprotese indebærer en indsættelse af to implantater i kranieknoglen bagved øret, hvorpå en øreprotese kan fastgøres. Denne operation anbefales primært til unge og voksne med mikroti. Rekonstruktionen foregår over to operationer: En hvor implantaterne bliver indsat i knoglen, og en mindre operation hvor der skabes forbindelse til implantaterne gennem huden. Hos unge og voksne kan operationen foretages i lokal bedøvelse. Når operationerne er overstået, kan øreprotesen fæstnes til implantaterne. Øreprotesen bliver lavet af en protesetekniker i et blødt silikonemateriale og modelleres efter det modsatte øre. Implantaterne på hovedet skal rengøres dagligt med en blød tandbørste.

Hvornår kan behandlingen starte?

Hvis dit barns hørelse er påvirket af mikroti skal hjælp til at forbedre hørelsen starte så tidligt som muligt. Tidlig stimulation af høreorganet med forstærket lyd fra et høreapparat har positiv betydning, ligesom tidlig behandling også hjælper barnets sprogudvikling og tilvænning til høreapparatet.

En rekonstruktion/korrektion af det misdannede øre kan startes, når barnet er større. Nogle forældre overvejer, om ørets udseende skal ændres før, barnet starter i skole for at undgå drillerier. En senere rekonstruktion af øret er imidlertid mere hensigtsmæssig af flere årsager:

 • Det ydre øre vokser hele livet, men væksthastigheden nedsættes kraftigt fra 8-10 års alderen, hvor øret har nået ”voksenstørrelse”
 • Tidlig korrektion af det ydre øre medfører derfor risiko for øreasymmetri og et kosmetisk dårligt resultat
 • Med alderen kan barnet i stigende grad selv være med til at beslutte, om det ønsker kosmetisk behandling af det misdannede øre

Hverdagen med mikroti

Det kan være svært for barnet at håndtere udseendet eller kommentarer fra fremmede. Det er derfor vigtigt, at få talt om det at se anderledes ud i hjemmet og spørge ind til, om der er drillerier i institutionen eller skolen. Oftest vil en åben dialog med lærere eller pædagoger være med til at mindske risikoen for drillerier. Det er også en god ide, at opfordre barnet til at være åben om eventuel nedsat hørelse og hjælpe med at give barnet nogle sætninger, det kan bruge, hvis barnet får kommentarer om sit øre.

Hjemme

 • Dit barn vil have lettere ved at høre dig, hvis du står eller sidder ved siden af det raske øre Dette er især vigtigt, hvis der er baggrundsstøj fra fjernsyn eller søskende
 • Hvis du har mistanke om, at dit barn har en øreinfektion på det raske øre, skal du opsøge din praktiserende ørelæge hurtigst muligt

I skolen

 • Dit barn bør sidde forrest i klassen med det hørende øre vendt mod læreren
 • Få kontrolleret dit barns syn regelmæssigt, så han eller hun kan læse bedst muligt
 • Tal med skole og høreafdeling om der er andre hjælpemidler, dit barn kan have glæde af
 • Tal åbent om dit barns mikroti og nedsatte hørelse, så gør barnet det samme og risikoen for drillerier og misforståelser mindskes

Patientforening

Decibel - Landsforeningen for børn og unge med høretab

Decibel blev stiftet i 1997 og er en landsdækkende forening for alle børn og unge med høretab, uanset hvordan høretabet er afhjulpet. Blandt medlemmerne finder man derfor blandt andre, børn med mikroti og øregangsatresi, ensidig døvhed og høreapparatsbrugere. Foreningens primære formål er at sikre de bedste vilkår for børn og unge med høretab i Danmark. Decibel drives af en frivillig bestyrelse bestående af forældre til børn og unge med høretab, mens den daglige drift varetages af foreningens sekretariat. Derudover består foreningen af et videnscenter, der varetager forskningsopgaver relateret til foreningens arbejde om f.eks. genoptræning, skolegang m.m. Foreningen afholder bl.a. netværksarrangementer for forældre og børn, familiekurser, ungdomsarrangementer og konferencer for professionelle, der arbejder med høretab. Decibels arbejde finansieres primært via medlemskaber, fondsbidrag og støtte fra relevante puljer. Decibel kan kontaktes på decibel@decibel.dk eller tlf.nr. 23 90 23 16. Yderligere information om foreningens arbejde, aktiviteter, gode råd til hverdagen med høretab samt indmeldelse findes på decibel.dk

Redaktør