Methotrexat (HD-MTX) - behandling med højdosis

Methotrexat (MTX) er kemoterapi. Behandling med HD-MTX får man enten for at beskytte sin hjerne mod indtrængende kræftceller, eller fordi man allerede har fået påvist kræft i hjernen eller i rygmarvsvæsken.

Denne vejledning skal give dig og dine pårørende viden om den medicinske kræftbehandling Højdosis Methotrexat (HD-MTX), og hvordan behandlingen kan påvirke dig. 
Denne viden kan forberede dig på forløbet og de bivirkninger, der kan opstå.

Behandlingens indhoild

Methotrexat (MTX) er kemoterapi. Behandling med HD-MTX får du enten for at beskytte din hjerne mod indtrængende kræftceller, eller fordi du allerede har fået påvist kræft i hjernen eller i rygmarvsvæsken.
Derudover gives der væskebehandling i flere dage. 
For at forebygge bivirkninger til behandlingen vil du få understøttende behandling. Dette beskrives i et senere afsnit.

Kemoterapi

Kemoterapi er cellegifte, som primært rammer og ødelægger celler, der deler sig hurtigt. Stofferne virker ved at beskadige cellers arveanlæg (DNA) og forhindrer dermed celledeling. Celler, der deler sig hyppigt, eller som ikke kan reparere skadet DNA, er mest følsomme for kemoterapi, og kræftceller har netop disse karakteristika. Kemoterapi udgør derfor en vigtig del af din behandling.

Behandlingsforløbet

HD-MTX bliver ofte givet som en del af en behandling, hvor der også indgår andre stoffer, men kan også gives som den eneste behandling.  Det nøjagtige forløb er individuelt og bestemmes af din læge. 
Nogle patienter har behov for et centralt venekateter (CVK) til behandlingen og andre kan nøjes med et perifert venekateter (PVK). Dette er individuelt og bliver besluttet i samråd med din læge.

Undersøgelser

Du skal altid have taget blodprøver inden en ny behandlingsserie starter og evt. også mellem behandlingsserierne.
Hvis du har kræft i hjernen, vil du få lavet flere MR-skanninger af hjernen. 
Hvis du har kræftceller i rygmarvsvæsken, skal du måske have lavet gentagne rygmarvsundersøgelser.  

Sådan gives  behandlingen

Du får behandling med HD-MTX, mens du er indlagt og du skal forvente at være indlagt i 3 til 6 døgn. 

Dag 1

Forud for infusionen med MTX, skal du først have væskebehandling i 6 timer. Væskebehandlingen består af natriumhydrogencarbonat, der skal få din urin til at blive basisk. Surhedsgraden (pH værdien) af din urin skal måles inden du får MTX. pH værdien skal være 7 eller derover. pHværdien skal måles 3 gange i døgnet enten af dig selv eller af sygeplejersken, indtil behandlingen er færdig.

Selve infusionen med MTX tager 3 timer. Samtidig får du en anden væskebehandling, hydrering, som er en blanding af saltvand og sukker, tilsat vanddrivende og natriumhydrogencarbonat. Væsken løber ind over hele døgnet, og du skal have 4 liter af denne væske i døgnet. Væsken kan gives som bærbar behandling, hvor du får væsken i en rygsæk og en bærbar pumpe, så du lettere kan komme omkring eller eventuelt modtage væskebehandlingen derhjemme. 

Dag 2

Væskebehandlingen fortsætter og 24 timer fra start af infusion MTX, får du en indsprøjtning med folinsyre i dit drop. Herefter fortsætter indsprøjtninger i drop eller du får tabletter med folinsyre, 4 gange i døgnet, indtil koncentrationen af MTX i blodet er tilstrækkelig lav. Kombinationen af væske og folinsyre skal hjælpe med at udskille MTX og mindske bivirkninger. 

Du får dagligt målt koncentrationen af MTX i en blodprøve. Den første måling i døgnet efter opstarten af folinsyre. Når koncentrationen er tilstrækkelig lav, kan du stoppe med at få væske og folinsyre. Herefter kan du blive udskrevet.

Det er meget forskelligt, hvor lang tid det tager at udskille MTX, og vi kan derfor ikke præcist sige, hvor længe du skal være indlagt. De fleste udskiller MTX i løbet af 3-5 dage

Understøttende behandling

For at mindske bivirkninger ved behandlingen, får du forskellige former for understøttende medicin. 

Folinsyre

Folinsyre virker som en slags modgift til MTX og skal forhindre, at dine slimhinder i munden og mavetarm-kanalen bliver for påvirket af kemoterapien. Folinsyren gives enten som indsprøjtning i droppet eller som tabletter.

Hydreringsvæske

Væsken gives for at beskytte nyrerne og holde urinen basisk. Du bliver vejet dagligt for at se, om du tager på i vægt. Hvis vægten stiger, er det tegn på, at du ikke kan tisse al den indgivne væske. Hvis din vægt stiger, vil du få mere vanddrivende medicin.

Kvalmestillende

Du får forebyggende medicin mod kvalme i forbindelse med kemoterapien. Du vil oftest få en kombination af flere slags kvalmestillende tabletter. De virker på hver deres måde, og det er derfor vigtigt at du tager dem som anvist. Vær opmærksom på at meget af den kvalmestillende medicin kan give forstoppelse og hovedpine. Fortæl det til personalet, hvis du alligevel oplever kvalme.

Bivirkninger og komplikationer

Bivirkninger er ikke-tilsigtede virkninger af medicin. Nogle bivirkninger er hyppige, men ikke alvorlige. Andre er sjældne, men kan være alvorlige. Nogle bivirkninger kan forebygges med medicin, mens andre er uundgåelige. Det er derfor vigtigt, at du er forberedt på disse.

I dit behandlingsforløb kan der tilstøde komplikationer, f.eks. infektioner, som kan være alvorlige og livstruende. Desuden kan der opstå senfølger, som er bivirkninger, der viser sig efter, at behandlingen er afsluttet, eventuelt flere år efter.

Generelle bivirkninger

De generelle bivirkninger til medicinsk kræftbehandling og dermed også til behandling med HD-MTX omfatter: 

 • Kvalme, opkastning og nedsat appetit 
 • Påvirkning af knoglemarvens funktion med risiko for infektioner og behov for blodtransfusioner
 • Hårtab
 • Forandringer af hud og negle
 • Mundgener
 • Træthed

Du kan læse om bivirkninger i pjecen ”Medicinsk kræftbehandling”.
I pjecen kan du også læse om senfølger til kræftbehandling, som kan omfatte både fysiske og psykiske senfølger. 

Mulige senfølger

 • Nedsat evne til at få børn
 • Øget risiko for anden kræftsygdom
 • Nerveskader, føleforstyrrelser
 • Risiko for angst og depression

Du kan også selv søge information om medicinen på internettet, f.eks. på indlaegsseddel.dk eller medicin.dk.

Bivirkninger til Methotrexat

Gener i mund og svælg

MTX kan give svære mundgener med smerter og besvær med at synke spyttet, fordi slimhinderne i mundhule og svælg løsner sig. Det kan vise sig ved at mundslimhinden først vil være bleg, senere højrød med flager af slimhinder, og i værste fald sår. 

Når slimhinderne er blevet sårbare, kan der komme infektion med bakterier, virus eller svamp og symptomerne kan forværres. 
Du vil få vejledning i mundpleje af sygeplejersken, og hvis du har behov, vil sygeplejersken hjælpe dig med mundplejen. Det er vigtigt, at du fortæller sygeplejersken eller lægen, hvis du får sår, blærer, belægninger eller smerter i munden, så du kan få den rette behandling. 

Hvad du selv kan gøre for at forebygge

 • Skylle munden hyppigt med vand eller præparat til at beskytte mundslimhinden.
 • Børste tænder 3-4 gange daglig.
 • Brug tandpasta, der indeholder fluor, da det forebygger huller i tænderne.

Gulfarvning af urin

MTX har en kraftig gul farve, og det farver din urin i samme kraftige farve. Det har ingen betydening og forsvinderDet betyder ikke noget og forsvinder af sig selv igen dagen efter.

Hvis urinen ikke er basisk, kan MTX udfældes som krystaller i nyrerne og give varig nyreskade. Det er derfor vigtigt at din urin holdes basisk og at pH værdien måles 3 gange i døgnet.

Forlænget udskillelse af MTX

En række præparater kan øge den tid, det tager at udskille MTX, og du må derfor i behandlingsdagene ikke tage gigtmedicin, der indeholder ibuprofen, syre-pumpehæmmere (medicin mod mavesår), visse former for penicillin, ciprofloxacin og sulfametoxazol med trimetoprim.

Påvirket leverfunktion

Dine levertal kan forbigående blive forhøjede. Det er yderst sjældent, at der kommer varige leverskader.  Fortæl din læge, hvis du har haft eller har et større alkoholforbrug, har haft leversvigt eller leverbetændelse.

Hududslæt

I sjældne tilfælde kan MTX give allergisk hududslæt i form af nældefeber. 
Øget lysfølsomhed er også beskrevet, så undgå at være i direkte sol, så længe du får behandling med MTX.

Hvad du selv kan gøre:

 • Anvend dagligt en fed, uparfumeret fugtighedscreme
 • Brug solcreme med høj faktor og beskyt huden med tøj og hat ved ophold i stærkt sollys. Vær ikke i solen mellem kl. 12 og 15

Gå ikke i solarium i behandlingsforløbet og op til 1 år efter afsluttet behandling.
Kontakt afsnittet, hvis du får udslæt, så lægen kan vurdere, om du skal have behandling og om der eventuelt skal ændres i din kemobehandling.

Andre bivirkninger

Nogle få kan opleve hovedpine, svimmelhed og døsighed under behandlingerne. Enkelte kan få muskelsmerter.

Tiden hjemme mellem behandlingerne

Behandling med MTX gives som oftest i kombination med andre behandlinger. Du vil derfor formentlig opleve at blive meget træt og måske endda at skulle have hjælp fra dine pårørende eller hjemmeplejen til daglige gøremål og personlig hygiejne. 

Hvad du selv kan gøre:

 • Spis og drik, så du får god og næringsrig mad og drikke. 
 • Sørg for frisk luft og daglig motion, f.eks. gåture
 • Sørg for god nattesøvn og tag gerne en middagslur.
 • Bed venner og familie om hjælp til det praktiske.

Kontakt altid afsnittet ved:

 • Temperaturstigning over 38,3 C eller gentagne målinger med temperatur over 38,0 C (målingerne skal være med 1 times interval).
 • Blødninger, som ikke standser af sig selv.
 • Stærke smerter.
 • Synsforstyrrelser og stærk hovedpine.
 • Åndenød eller stakåndethed..
 • Smerter i brystet eller ved vejrtrækning.
 • Føleforstyrrelser eller sovende fornemmelser i tæer, fødder eller fingre.
 • Udslæt.
 • Forstoppelse gennem flere dage.
 • Diarré, som varer ved udover 1-2 dage.
 • Vedvarende opkastninger i mere end 1-2 dage.
 • Hvis du har glemt at tage medicin, du får som behandling af din kræftsygdom.
 • Hvis du ikke er i stand til at tage din medicin, f.eks. på grund af kvalme.
Redaktør