Methotrexat - behandling med høj

Methotrexat er kemoterapi, som rammer og ødelægger celler, der deler Methotrexat er en cellegift, der hæmmer B-vitaminet folinsyre i kroppen.

Patientvejledning

Indledning

Vi håber, denne patientinformation kan være en hjælp til at få et overblik over den behandling, du skal have. Dine pårørende kan også have glæde af at læse patientinformationen for bedre at kunne støtte dig i behandlingsforløbet. Inden 
behandlingen starter, vil du også blive informeret mundtligt om behandlingens virkning og bivirkninger. Vejledningen er et udgangspunkt for samtaler mellem dig og personalet om dit behandlingsforløb.

Behandlingens virkning på din sygdom

Behandling med højdosis Methotrexat (HD-MTX) får du enten for at beskytte din hjerne mod indtrængende kræftceller, eller fordi du allerede har fået påvist kræft i hjernen eller i rygmarvsvæsken. 

Methotrexat er kemoterapi, som rammer og ødelægger celler, der deler sig.

Methotrexat er en cellegift, der hæmmer B-vitaminet folinsyre i kroppen. Folinsyre har en vigtig opgave i forhold til de af kroppens byggestene, der sørger for cellernes arvemateriale (DNA) og celledelingen. Methotrexat virker ved, at det ligner kroppens folinsyre så meget, at kroppen tager fejl og anvender dette i stedet for folinsyre. På den måde forhindres kræftcellerne i at dele sig.

Behandlingsforløbet

Methotrexat gives ofte som en del af en behandling, hvor der også indgår andre stoffer, men kan også gives som eneste behandling. Ofte gives 2-6 serier – det nøjagtige forløb er individuelt og bestemmes af din læge.

Sådan gives behandlingen

Behandlingen med Methotrexat bliver givet under indlæggelse. Du skal være indlagt i 3 til 6 døgn. Lægen ordinerer behandlingen, og sygeplejersken bestiller den på hospitalets apotek. 

Præparatet bliver blandet i poser med saltvand og bliver bragt til afdelingen. Hvis ikke du har et centralt venekateter (CVK), vil du få lagt et perifert venekateter (en lille plastikslange) i armen.

Inden du kan få behandling med Methotrexat, skal du først have væske ind i blodåren i 6 timer. Der iblandt en væske, der får din urin til at blive basisk, for at beskytte dine nyrer. Du skal også tage base-tabletter (natriumhydrogencarbonat kapsler) under hele behandlingen, for at urinen 
forbliver basisk. Sygeplejersken laver en surhedsmåling på din urin 3 gange i døgnet. Du kan også lære at gøre det selv.

Herefter får du Methotrexat-blandingen, der løber ind i blodåren. Når du har fået Methotrexat, skal du have rigeligt væske. Væsken løber ind over hele døgnet. Efter behandlingen får du henholdsvis indsprøjtninger og tabletter med folinsyre, som hjælper med at undgå bivirkninger fra behandlingen. Du får dagligt målt koncentrationen af Methotrexat i dit blod. Når koncentrationen er tilstrækkelig lav, kan du stoppe med at få væske, kapsler og folinsyretabletter. Herefter kan du blive udskrevet.

Det er meget forskelligt fra person til person, hvor længe det tager at udskille Methotrexat. Vi kan derfor ikke præcist sige, hvor længe du skal være indlagt, men det er typisk et sted mellem 3 og 6 dage. 

Supplerende behandling 

For at reducere bivirkningerne ved behandlingen, får du forskellige former for understøttende behandling.

Natriumhydrogencarbonat væske og kapsler

Du skal have væske og kapsler for at gøre din urin basisk. Hvis du ikke kan indtage kapsler, vil vi fortsætte med at give dig Natriumhydrogencarbonat som væske i drop.

Folinsyreindsprøjtning og tabletter

Folinsyre virker som en slags modgift til Methotrexat og skal forhindre, at dine slimhinder i munden og mavetarm-kanalen bliver for påvirket af kemoterapien. 24 timer efter, at du har fået Methotrexat, vil sygeplejersken give dig en indsprøjtning i blodåren (gennem droppet) med folinsyre. Du skal tage folinsyretabletter 4 gange i døgnet, indtil indholdet af Methotrexat i blodet er lavt nok til, at du kan udskrives.

Hydreringsvæske

Når du har fået Methotrexat, vil du få hydreringsvæske, som er en sukker-salt blanding tilsat vanddrivende medicin. Du skal have 4 liter af denne væske dagligt, og den skal løbe hele tiden indtil koncentrationen af Methotrexat i dit blod er under 100. Væsken gives for at beskytte nyrerne. Du bliver vejet dagligt for at se, om du tager på i vægt. Hvis vægten stiger, er det tegn på, at du ikke kan tisse al den indgivne væske ud. Du vil få mere vanddrivende medicin, hvis din vægt stiger.

Tablet Ondansetron (Zofran®)

Tablet Ondansetron virker mod kvalme. 
Vær opmærksom på at det kan give dig forstoppelse.

Tablet Gastro Timelets®

Gastro Timelets er ligeledes et kvalmestillende 
præparat.

Undersøgelser i behandlingsforløbet

Under behandlingen får du taget blodprøver hver dag, for at kontrollere din nyrefunktion. Muligvis skal du have taget blodprøver inden næste behandlingsserie. Det bliver aftalt, inden du tager hjem.

Hvis du har kræft i hjernen, vil du få lavet flere MR-scanninger af hjernen. Hvis du har kræftceller i rygmarvsvæsken, skal du have lavet gentagne  rygmarvsundersøgelser. Din kontaktlæge og -sygeplejerske giver dig undervejs information om, hvordan behandlingen virker på din sygdom. 

Bivirkninger og komplikationer til behandlingen

Bivirkninger er ikke-tilsigtede virkninger af medicin. Nogle bivirkninger er hyppige men ikke alvorlige. Andre er sjældne men alvorlige. Det er almindelig kendt, at der er risiko for at få bivirkninger, når man får kræftbehandling med kemoterapi.

Komplikationer er alvorlige bivirkningereller andre problemer i forbindelse med kemoterapien, som kræver at du kommer i behandling for at undgå varige skader eller livstruende situationer.

Senfølger er bivirkninger til behandlingen, som først viser sig efter at behandlingen er afsluttet eventuelt først flere år efter.

Infektion

Du vil have øget risiko for at få infektioner i perioder af din behandling. Det skyldes kræftmedicinens virkning på de raske celler i knoglemarven, der medfører, at antallet af hvide blodlegemer (leukocytter) nedsættes. De hvide blodlegemer er vigtige i kroppens forsvar mod infektioner.

Hvis du får et eller flere af de symptomer, der er nævnt nedenfor, skal du kontakte afdelingen. Lægen vurderer, om du skal indlægges og behandles med antibiotika i en blodåre, eller om du kan være hjemme og få antibiotika som tabletter.

Hvilke symptomer skal du især være opmærksom 
på:

 • Almen utilpashed og/eller kulderystelser 
 • Temperatur over 38,5 ˚C.

Hvad kan du selv gøre for at undgå infektioner:

 • God håndhygiejne efter toiletbesøg og før måltider
 • Undgå kontakt med personer, der hoster, er forkølede eller har feber.

Blodmangel (lavt hæmoglobin)

Du kan have øget risiko for at få lavt hæmoglobin i perioder af din behandling, fordi antallet af røde blodlegemer kan blive nedsat. Du kan få behov for blodtransfusion.

Hvis du får følgende symptomer, skal du kontakte afdelingen: 

 • Åndenød
 • Hjertebanken.

Hvad kan du selv gøre for at mindske generne ved lav blodprocent:

 • Undgå større fysisk anstrengelse
 • Rejs dig forsigtigt, så du ikke falder.

Blødning

Du kan have øget risiko for blødninger, fordi antallet af blodplader (trombocytter) kan blive nedsat. 
Hvis du får et eller flere af de symptomer, der er nævnt nedenfor, skal du kontakte afdelingen. Du skal måske have transfusion med blodplader. 

Hvilke symptomer skal du især være opmærksom på:

 • Blødning fra næse eller mund 
 • Blod i afføring eller urin
 • Mange blå mærker, eller blårøde prikker på underbenene.

Hvad kan du selv gøre for at undgå blødning:

 • Brug en blød tandbørste 
 • Tag ikke ”gigtpiller” (Ipren®, Todolac ® o. lign.) og smertestillende medicin, der indeholder acetylsalisylsyre (Kodimagnyl®, Treo®), da de øger risikoen for blødninger
 • Undgå meget kraftig fysisk anstrengelse
 • Undgå alkohol i større mængder mens du får 
 • behandling, da alkohol kan forstærke blødningstendensen
 • Undgå forstoppelse.

Hårtab

Methotrexat kan medføre, at du taber håret enten helt eller delvist. Håret vokser næsten altid ud igen efter, at behandlingen er helt afsluttet. 
Hårets farve og struktur kan være ændret.

Kvalme og opkastning

Du kan få kvalme eller opkastning af behandlingen. Du får altid kvalmestillende medicin under behandling med Methotrexat. Hvis du får kvalme, starter den som regel nogle timer efter, at du har fået behandlingen. Kvalmen kan vare fra nogle få timer til flere døgn. 

Det er vigtigt, at du fortsætter med at tage din 
medicin mod kvalme i den aftalte periode. Tal med sygeplejersken eller lægen om din kvalme, da det kan være nødvendigt at ændre på den 
kvalmestillende medicin.

Hvad kan du selv gøre for at modvirke kvalme:

 • Spis, når du føler dig sulten, og gerne mange små måltider i løbet af dagen
 • Drik rigeligt
 • Sid op, når du spiser
 • Spis let fordøjelig mad, fx frugt, desserter, kiks og lignende
 • Anret maden pænt; få eventuelt en anden til at anrette maden for dig
 • Hvil dig i løbet af dagen
 • Lyt gerne til musik, du kan lide eller se en god film, imens du får kemoterapi
 • Bevæg dig

Gener i mund og svælg

Methotrexat kan give svære mundgener med smerter og besvær med at synke spyttet, fordi slimhinderne i mundhule og svælg løsner sig. 
Når du ser ind i munden, vil den være først bleg, senere højrød med flager af slimhinder, og i værste fald sår. Trods forebyggelse med folinsyre er der nogle, der alligevel oplever smerter og synkeproblemer. Det er meget vigtigt, at du tager tabletterne med folinsyre som foreskrevet. 

Når slimhinderne er blevet sårbare, kan der komme infektion med bakterier, virus eller svamp oveni. Hvis det sker, kan symptomerne forværres. Du vil få vejledning i mundpleje af sygeplejersken. Og har du behov for det, vil sygeplejersken hjælpe dig med mundplejen. Det er vigtigt, at du fortæller sygeplejersken eller lægen, hvis du får sår, blærer, belægninger eller smerter i munden, så du kan få den rette behandling. Hvis det er nødvendigt, vil du også få smertestillende medicin.

Hvad kan du selv gøre for at forebygge generne:

 • Skylle munden hyppigt med vand
 • Børste tænder med blød tandbørste 3-4 gange daglig.
 • Brug tandpasta, der indeholder fluor, da det forebygger huller i tænderne.
 • Tyg medicinsk tyggegummi uden sukker og uden frugtsyre, fordi det renser tandkødet og stimulerer spytproduktionen.

Gulfarvning af urin

Methotrexat har en kraftig gul farve, og det farver din urin i samme kraftige farve. Det betyder ikke noget og forsvinder af sig selv igen dagen efter. 

Nyreskade

Hvis urinen ikke er basisk, kan Methotrexat udfældes som krystaller i nyrerne og give varig nyreskade. Det er derfor vigtigt at tage Natriumhydrogenkarbonat kapsler (basetabletter) som foreskrevet.

Du skal undgå at tage gigtpiller som Ipren, og piller der indeholder Acetylsalisylsyre, da det kan forsinke udskillelsen af Methotrexat og derfor øge risikoen for nyreskade.

Påvirket leverfunktion

Dine levertal kan forbigående blive forhøjede. Det er yderst sjældent, at der kommer varige leverskader. Fortæl din læge, hvis du har haft eller har et større alkoholforbrug eller har haft leversvigt eller leverbetændelse. 

Hududslæt

I sjældne tilfælde kan Methotrexat give et allergisk hududslæt i form af nældefeber. Øget lysfølsomhed er også beskrevet, så det er klogt ikke at være i direkte sol, så længe du får behandling med Methotrexat.

Hvad kan du selv gøre:

 • Anvend dagligt en fed, uparfumeret fugtighedscreme
 • Brug solcreme med høj faktor og beskyt huden med tøj og hat ved ophold i stærkt sollys. Vær ikke i solen mellem kl. 12 og 15
 • Gå ikke i solarium i behandlingsforløbet og op til 1 år efter afsluttet behandling
 • Kontakt afdelingen, hvis du får udslet, så lægen kan vurdere, om du skal have behandling for udslettet, og om der eventuelt skal ændres i din kemobehandling.

Andre bivirkninger

Nogle få kan opleve hovedpine, svimmelhed og døsighed under behandlingerne. Enkelte kan få muskelsmerter.

Bivirkninger til supplerende behandling

Ondansetron (Zofran®)

 • Forstoppelse
 • Hovedpine
 • Leverpåvirkning.

Gastro Timelets®

 • Kraftesløshed
 • Diarre.

Senfølger

Påvirkning af kønshormoner (fertilitet)

Din evne til at få børn kan blive nedsat, især når præparatet anvendes
sammen med andre kræftmidler. Læs evt. mere i pjecen ”Medicinsk Kræftbehandling”. 
Methotrexat kan påvirke fosterudviklingen og må derfor ikke gives til gravide.

Lungepåvirkning

Fortykkelse af bindevævet i lungerne (lungefibrose) og lungebetændelse ses sjældent, men kan give varigt nedsat lungefunktion.

Tiden mellem behandlingerne 

Behandling med Methotrexat gives i kombination med andre behandlinger. Du vil derfor formentlig opleve at blive meget træt og måske endda at skulle have hjælp fra dine pårørende eller hjemmepleje til daglige gøremål og personlig hygiejne. Nogle kan være hjemme mellem behandlingerne, mens andre har behov for pleje og pasning, og derfor må være indlagt på lokalsygehus eller en 
genoptræningsafdeling. Alligevel er det vigtigt, at du passer godt på dig 
selv. Dette gør du blandt andet ved:

 • At spise og drikke god og ernæringsrigtig mad
 • At få frisk luft og holde dig i form
 • At få sovet om natten og eventuelt også en middagslur
 • Bed venner og familie om hjælp til det praktiske.

Kontakt altid Afdeling for Blodsygdomme ved

 • Temperatur over 38,5 oC eller gentagne målinger med temperatur over 38,0 oC (målingerne foretages med 1 times interval)
 • Blødning, som ikke standser af sig selv
 • Stærke smerter
 • Synsforstyrrelser og stærk hovedpine
 • Åndenød eller stakåndethed
 • Smerter i brystet eller ved vejrtrækning
 • Føleforstyrrelser eller sovende fornemmelser i tæer, fødder eller fingre 
 • Udslæt
 • Forstoppelse igennem flere dage
 • Diarré, som rækker ud over 1-2 dage
 • Vedvarende opkastninger i mere end ca. 1-2 dage
 • Hvis du har glemt at tage medicin, du får som behandling af din kræftsygdom
 • Hvis du ikke er i stand til at tage din medicin, fx på grund af kvalme
Redaktør