Meningitis - bakteriel

Bakteriel meningitis er en alvorlig infektion/betændelse i de hinder, der ligger omkring hjernen.

Patientinformation

Hvad er bakteriel meningitis?

Bakteriel meningitis er en alvorlig infektion/betændelse i de hinder, der ligger omkring hjernen. Denne infektion skyldes en bakterie (flere forskellige bakterier kan give meningitis), og kaldes derfor også bakteriel hjernehindebetændelse. I 2014 blev der anmeldt 128 tilfælde til Statens Serum Institut.

Ved bakteriel meningitis kan man få feber, blive stiv i nakken, få hovedpine, blive bevidsthedssvækket eller meget urolig. Nogle bliver så påvirkede, at de får behov for intensiv terapi på et intensivt sygehusafsnit. Det er ikke altid, at der er en forklaring på, hvorfor man bliver ramt af bakteriel meningitis, men fx sår eller mellemørebetændelse kan være årsag til bakteriel meningitis.

Personer med bakteriel meningitis er KUN smitsomme, hvis det skyldes meningokokbakterien. Hvis der er mistanke om, at det er meningokok-bakterien, der er årsag til den bakterielle meningitis, vil du være isoleret de første 24 timer af behandlingen - herefter kan du ikke længere smitte. Evt. forebyggende behandling til pårørende (der bor under samme tag, eller andre med tæt kontakt) igangsættes af sygehusafsnittet. Personer med andre typer bakteriel meningitis er ikke smitsomme.

Hvordan konstateres bakteriel meningitis?

Når der er mistanke om meningitis, undersøges man ved at foretage en lumbalpunktur, hvor man tager en smule af den væske, der omgiver hjernen og rygmarven ud til undersøgelse. En lumbalpunktur foretages af en læge og sendes til forskellige undersøgelser. De første svar modtager afdelingen i løbet af et par timer, hvorimod de sidste svar først kommer i løbet af nogle dage. Samtidig med lumbalpunkturen tages også blodprøver.

Selve undersøgelsen foretages ved, at en nål føres ind mellem ryghvirvlerne og derefter kan væsken løbe ud gennem nålen. Som ved alle undersøgelser, hvor huden brydes, er der en lille risiko for infektion. Desuden er der risiko for at få en såkaldt spinal hovedpine. Denne er karakteriseret af at blive forværret, når man kommer op at sidde eller stå. Behandlingen af denne hovedpine er smertestillende medicin. I de tilfælde hvor dette ikke er tilstrækkeligt, kan der udføres en blood-patch, hvor man tager en smule af dit eget blod (man tager en blodprøve) og fører dette ind, der hvor lumbalpunkturen blev foretaget. Ved dette er der dog også en lille risiko for infektion og derfor vurderes behovet for en blood-patch altid af en læge.

Hvordan behandles bakteriel meningitis?

Bakteriel meningitis behandles med antibiotika i drop i 7-21 dage (afhængig af, hvilken bakterie, der er årsag til infektionen). I nogle tilfælde vil du også de første 4 dage af behandlingen få binyrebarkhormon i dit drop 4 gange om dagen. Samtidig arbejder dit immunforsvar på højtryk for at bekæmpe infektionen, og du kan derfor føle dig ganske træt.

Hvad skal jeg selv gøre?

Det vigtigste du kan gøre, når du har fået konstateret bakteriel meningitis er, at give dig selv ro, så du kan komme dig. Derfor skal du prøve at slappe af og få dig nogle gode hvil.

Hvis du har hovedpine eller nakkesmerter, skal du have smertestillende - normalt paracetamol (Pinex, Panodil, Pamol) 1 g x 4 samt evt. ibuprofen eller andet stærkere smertestillende.

Hvis du har kvalme, er det også en god idé at få kvalmestillende medicin, da hovedpinen kan forværres ved opkastninger. Har du svært ved at koncentrere dig, kan det være en god ide fx at sætte TV-forbruget ned til kortere perioder, men mærk selv efter. Ellers skal du prøve at spise og drikke godt, komme ud af sengen - evt. bare for at sidde lidt op - og gå et par ture på afsnittets gang, alt efter hvor godt, du har det.

Hvor lang tid tager det at blive rask igen?

Du vil være indlagt, mens du skal have antibiotika i drop. Herefter er langt de fleste friske nok til at blive udskrevet og være hjemme.

Får jeg mén af min meningitis?

Bakteriel meningitis er en alvorlig sygdom, hvor der er risiko for mén, og som i værste tilfælde kan medføre død. De fleste kommer sig dog uden mén. Hvilken type mén, der er risiko for, afhænger af, hvilken bakterie, der er årsag til infektionen. Fælles for de forskellige typer af bakteriel meningitis er, at du kan føle dig træt, have hovedpine og svært ved at koncentrere dig, mens du er syg og i tiden efter udskrivelsen. Ofte vil disse mén fortage sig over uger til måneder.

Efter indlæggelsen

Når du bliver udskrevet fra vores afdeling, vil du få en tid i vores klinik (opgang 86, 2. sal. Tlf. 35 45 86 22) til opfølgning hos en af vores læger.
Efter udskrivelsen skal du forvente at være sygemeldt fra dit studie eller arbejde. Har du brug for en sygemelding, laver vi gerne sådan en til dig. Det er ikke til at sige hvor lang tid du skal være sygemeldt, det er individuelt.

Redaktør