Medicin under søvnundersøgelse

Information om søvnundersøgelse, hvis du tager medicin, bedes du være opmærksom på følgende angående din medicin.

HVIS DU TAGER FAST MEDICIN og skal have lavet søvnundersøgelse (PSG samt efterfølgende MSLT) bedes du være opmærksom på følgende angående din medicin.

Billede af piller

Undersøgelsesresultatet kan påvirkes af visse former for medicin. Dvs. at undersøgelsen kan få et mindre præcist og mindre brugbart resultat.

Derfor vil vi anbefale, at du holder helt pause med disse typer medicin i tiden op til undersøgelsen.
Helst ser vi, at du er uden disse medicintyper i 14 dage op til undersøgelsen, og i alt fald i mindst 4 dage (hvis du ikke mener, at du kan undvære medicinen i længere tid).
Vi anbefaler, at du ikke brat stopper med din medicin, men trapper ned over en uge.

Medicintyper der påvirker undersøgelsesresulta- tet, og som derfor bør pauseres:

Centralstimulerende midler (midler mod søvnig- hed):

  • Methylphenidat (Concerta®, Equasym®, Medikinet®, Methylphenidat®, Moti- ron®, Ritalin®)
  • Modafinil (Modafinil®, Modiodal®) Atomoxetin (Strattera®)

Midler mod katapleksi som led i sygdommen narkolepsi:

  • Natriumoxybat (Xyrem®)
  • TCA-præparater (Amitriptylin®, Ana- franil®, Clomipraminhydrochlorid®, Imipramin®, Klomipramin®, Ludiomil®, Noritren®, Prothiadin®, Saroten®, Sinquan®)
  • SSRI-præparater (Cipralex®, Cipramil®, Citalopram®, Esertia®, Fevarin®, Fluo- xetin®, Flutin®, Fontex®, Paroxetin®, Seroplex®, Seropram®, Seroxat®, Sertra- lin®, Zoloft®)

Hvis du tager nogle af ovenstående præparater af anden grund, fx mod depression, skal du fort- sætte med at tage dem, som du plejer.
Alle andre typer medicin skal du ligeledes tage, som du plejer.

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, er du meget velkommen til at kontakte afdelingen.

Redaktør