Medicin på rejsen

Heri findes information omkring hvordan det forholder sig med, at tage medicin med på rejse.

I dette informationsark kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis du skal have medicin med til udlandet og hvor du kan finde yderligere oplysninger.

Medicin på rejsen

Når du rejser til udlandet og har medicin med, kan du risikere, at myndighederne i udlandet gerne vil have en forklaring på, hvorfor du rejser med medicin. Medbringer du euforiserende stoffer bør du medbringe et pillepas (Schengen-attest) eller en medicinattest.

Pillepas

Et pillepas er et bevis på, at din medbragte medicin er til eget brug. Du kan medbringe et pillepas, hvis du rejser med medicin, som indeholder euforiserende stoffer. Pillepas gælder både for håndkøbs- og receptpligtig medicin. Det kaldes officielt en Schengen-attest og kan anvendes i Schengen-landene (Norge, Island og EU-landene undtagen Storbritannien og Irland).
Du kan få et pillepas, hvis du bruger medicin, der indeholder sløvende eller euforiserende stoffer. Det kan fx være sovemedicin, stærke smertestillende midler, der indeholder morfin og beroligende midler. Der er rød advarselstrekant på pakningen.

Apotek

Hvis du er i tvivl, kan du spørge på apoteket, om der kræves pillepas til din medicin. På apotekets hjemmside, kan du bestille pillepas.

apoteket.dk/pillepas

Lande i Schengen-området

Schengen-landene (Norge, Island og EU-landene på nær Storbritannien og Irland) er forpligtede til at anerkende pillepas som gyldig dokumentation for, at din medbragte medicin med euforiserende stoffer er til eget brug. Hvis du rejser i et Schengen-land, er det altså nok at medbringe dit pillepas.

Lande uden for Schengen-området

Lande uden for Schengen-området fastsætter selv regler for indførsel af medicin. Du bør derfor henvende dig til ambassaden for det land, du rejser til, for at høre hvilke krav, der gælder. Som regel vil ambassaden bede dig om at få din egen læge til at skrive en medicinattest, som angiver:

  • Dit navn, fødselsdato og pasnummer
  • Hvad du behandles for
  • Hvad du behandles med (navn og styrke på din medicin)
  • Hvilken mængde du er ordineret (mængde pr. dag)

Attesten bør som minimum skrives på engelsk, men spørg på ambassaden for det land, du rejser til, hvilke sprog de accepterer.

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde mere information om at medicin på rejsen: um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/medicin-paa-rejsen/

På ”The Copenhagen Diplomatic List” kan du finde kontaktoplysninger på andre landes repræsentationer i Danmark. Listen finder du her:

um.dk/da/om-os/protokollen, vælg

”The Copenhagen Diplomatic List”.

Medicin i håndbagagen

Det er tilladt at medbringe medicin i håndbagagen, hvis du har en gyldig medicinattest/pillepas. Du kan orientere dig om reglerne på Køenhavn
Lufthavns hjemmeside: cph.dk/praktisk/ bagage/medicin-i-haandbagagen

Redaktør