Malaria - undersøgelse

Malaria er en infektion i blodet, der kommer af blodparasitter, som er overført af malariamyggen.

Denne patientinformation fortæller om, hvad der skal ske, når du skal undersøges for malaria. 

Hvad er malaria?

Malaria er en infektion i blodet, der kommer af blodparasitter, som er overført af malariamyggen. Parasitterne bliver overført til mennesker, når malariamyggen stikker. Parasitterne udvikler sig i leveren og trænger derefter ud i blodet, hvor de formerer sig i de røde blodlegemer, hvilket resulterer i, at de røde blodlegemer bliver nedbrudt, og det er årsagen til, at man bliver syg.

Der findes fire typer malaria, og man kan godt få malaria, selvom man har taget malariapiller eller anden form for forbyggende malariamedicin. Der findes i dag ikke noget medicin, der beskytter 100% mod malaria.

Undersøgelse for malaria

Vi vil ved første konsultation bede dig om at udfylde et oplysningskema, som vil give os vigtig information om, hvor og hvornår du har rejst. Disse oplysninger hjælper os til at undersøge, om du har været udsat for malariasmitte.

For at finde ud af om du har malaria, undersøger vi blodet i et mikroskop for at se, om der er malariaparasitter og i givet fald, hvilken type. Typen samt antallet af malariaparasitter i blodet afgør, hvor alvorlig en infektion er. Nogle få dråber blod er nok til undersøgelsen, så du vil kun skulle have et stik i fingerspidsen eller i øreflippen. 

Blodprøven bliver taget i blodprøvelaboratoriet, som du finder mellem opgang 4 og 5 i stueetagen. Du skal også have taget almindelige blodprøver for blandt andet at undersøge, hvordan din lever og dine blodlegemer er påvirket. Blodprøverne bliver taget i blodprøvelaboratoriet samtidig med prøven for malaria.

Du skal derudover tale med en læge i Infektionssygdomme, klinik 8622 (eller sengeafsnittet, hvis du kommer efter klinikkens åbningstid).

Vi planlægger rækkefølgen af samtalen med lægen og blodprøverne, så du får mindst mulig ventetid.

Når lægen har undersøgt dig, vil han vurdere, om du efter blodprøvetagning skal vente på svar i klinikken, eller om du kan gå hjem. Det er vigtigt at du oplyser dit telefonnummer til klinikken, og at du er til at træffe på det nummer.  
Lægen vil kontakte dig, hvis blodprøverne giver mistanke om eller bekræfter at du har malaria. Hvis du skal indlægges, vil du få yderligere information af personalet på sengeafsnittet.

Videre kontrol

Selvom dine blodprøver i dag ikke viser, at du har malaria, skal dit blod undersøges i tre på hinanden følgende dage, hvis du stadig har feber og/eller føler dig syg. Dette for helt at udelukke, at du har malaria, idet der tidligt i forløbet kan være meget få parasitter i blodet. 

Inden du tager hjem, aftaler du med personalet, hvornår du skal have taget disse blodprøver.  Hvis du imidlertid er blevet feberfri, føler dig rask og de første prøver er normale, kan lægen vurdere, at det ikke er nødvendigt at foretage den tredje malariaprøve (malaria-stryg).

Hvis anden og/eller tredje kontrol skal foregå over weekenden, skal du møde i Infektionssygdomme, sengeafsnit 8652. Du bedes møde kl. 8.45, ellers risikerer du, at der vil være meget lang ventetid.

Hvis du efter at være kommet hjem skulle få det dårligt med feber, udtalt hovedpine eller smerter i muskler og led, beder vi dig ringe til den vagthavende læge, som er tilknyttet vores afdeling, på telefon 35 45 16 88.

Er du i tvivl om, hvad der skal ske, er du velkommen til at ringe til klinikken på telefon 35 45 86 22. Telefonen er åben hverdage mellem klokken 8.15 – 12.15 og 13.15 – 14.30.

Redaktør