Maksimal iltoptagelsestest

Formålet med undersøgelsen er at måle nettotransporten af ilt fra atmosfæren og ud tilmusklerne.

Patientinformation
Maksimal iltoptagelse
Måling af Konditallet

Undersøgelsen finder sted på afsnit 5003, opgang 5, stuen (ved Juliane Maries Vej), rum 403. Henvendelse i receptionen.

Dato_______ kl._______

Har du spørgsmål til undersøgelsen eller er du forhindret i at komme som aftalt, bedes du kontakte os på telefon 35 45 48 02 mellem kl. 8.00 og 9.00, mellem 10.00 og 12.30 og mellem 13.30 og 15.00. Det er meget vigtigt, at du møder op til den aftalte tid, da undersøgelsen er meget ressource- og tidskrævende og ventelisten er lang.
 

Formålet med undersøgelsen

At måle nettotransporten af ilt fra atmosfæren og ud til musklerne. Konditallet er et mål for hvilke ressourcer personen har i dagligdagen. Testen bedømmer uregelmæssigheder i hjerte/lunge-kredsløbet.

Testen kan yderligere vurdere effekten af konditionstræning, som har en selvstændig indvirkning på forebyggelse og helbredelse af sygdomme. Konditallet kan forbedres, uanset om man er syg eller rask og viser ændringer i sygdoms- og behandlingsforløbet.

Er der forberedelser?

  • Ingen perioder med feber 3 uger før fremmøde
  • Kun et let måltid 2 timer før test
  • Medbring let påklædning og træningssko eller sko som sidder tæt på foden til løb/cykling.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Med en maske for ansigtet eller et mundstykke i munden og en klemme på næsen cykler personen indtil opnåelse af maksimal hjertefrekvens. Udtrætning i musklerne eller andet ubehag kan dog resultere i afbrydelse af testen før disse
værdier er opnået. Konditallet og ventilationen måles under hele testen.

Hvem skal have foretaget undersøgelsen?

Alle med kronisk lungesygdom vil fra 6-års alderen blive målt en til to gange årligt.

Hvem foretager undersøgelsen?

Undersøgelsen foretages af en person, der helt specifikt er uddannet til at varetage denne undersøgelse (bioanalytiker, medicinstuderende, ph.d.-studerende). Der kan forekomme oplæring/supervision af nyt personale, imens undersøgelsen finder sted.

Hvor længe varer undersøgelsen?

Ca. en time.

Er der ubehag eller bivirkninger?

Man kan blive træt, varm og tørstig. Dette forsvinder dog hurtigt ved at drikke lidt vand efter testen. Der er ingen kendte bivirkninger eller risici ved denne undersøgelse.

Svar på undersøgelsen

Resultatet af testen, konditallet, vil foreligge umiddelbart efter testen, hvorimod den samlede bedømmelse af de ventilatoriske forhold først vil være færdigbehandlet ca. en uge efter undersøgelsen. Alle informationer fra undersøgelsen vil indgå i førstkommende ambulante konsultation, eller efter speciel aftale.

Adresse

Børn og Unge med Lungesygdomme, klinik 5003
Respirationsfysiologisk Laboratorie
Afdeling for Børn og Unge, JMC
Afsnit 5003
rum 403, Rigshospitalet
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Telefon: 3545 4802

OBS! Afdelingen er røgfri

Parkering:

Parkeringssituationen er vanskelig på Rigshospitalet. Har du spørgsmål angående parkering, kan du bede om en ”Oversigt over parkeringsforhold på Rigshospitalet”.

Redaktør