Lymfeknudeforstørrelse af atypiske mykobakterier hos børn

Information om symptomer og behandling af lymfeknudeforstørrelse forårsaget af atypiske mykobakterier hos børn.

Information om infektion med atypiske mykobakterier hos børn

Hvad er atypiske mykobakterier?

Atypiske mykobakterier er en gruppe af bakterier, der findes overalt i vores miljø bl.a. i jord og vand. Hos små børn giver bakterierne typisk anledning til betændelsesreaktion i en lymfeknude på halsen.

Symptomer

De fleste infektioner med atypiske mykobakterier opstår hos ellers raske børn mellem 1 og 5 år.
Symptomerne er oftest:

  • Ensidig forstørret lymfeknude (hævelse) på halsen, oftest uden ømhed
  • Huden kan være rødviolet misfarvet
  • Lymfeknudeforstørrelsen er typisk udviklet over uger til måneder
  • Barnet har det ofte godt uden feber.

På baggrund af en individuel vurdering besluttes det, hvilke undersøgelser, der er relevante, og hvilken behandling vi kan tilbyde jeres barn.

Undersøgelser

Diagnosen stilles ved hjælp af sygehistorien, klinisk undersøgelse af barnet og andre undersøgelser, f.eks. blodprøver eller en ultralydsundersøgelse af lymfeknuden på halsen. Undersøgelserne aftales og planlægges med Børn og Unge med Infektionssygdomme, klinik 4271.

Behandling

Den bedste behandling planlægges i samråd med lægen.

Der findes to behandlingsstrategier:

  • Observation med henblik på spontan heling.
  • Fjernelse af lymfeknuden ved operation på Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, Rigshospitalet.

Der gives oftest ikke antibiotika mod mykobakterierne, men lymfeknuden kan blive inficeret med almindelige sårbakterier, som kræver antibiotikabehandling.

Der kan spontant gå hul på hævelsen, så lymfeknudens indhold tømmes til huden. I får derfor et podesæt med til opsamling af materiale til undersøgelse. Ved opsamlingen kan der med fordel trykkes lidt på hævelsen, så der kommer en større mængde pus ud, som kan opsamles med podepinden.

Podningen afleveres i Børn og Unge med Infektionssygdomme, klinik 4271 på Rigshospitalet (opgang 42, 7 sal).

Hvis der går hul på hævelsen, vil det væske fra såret. Såret skal holdes rent, og I kan sætte et plaster på, når barnet f.eks. er i institution.

Barnet vil blive fulgt ambulant på Rigshospitalet.

Hvornår skal man søge læge?

I skal søge læge, hvis der er noget ved barnets tilstand, der bekymrer jer, og hvis barnet får feber eller påvirket almentilstand.

Daginstitution

Et barn med atypiske mykobakterier i en lymfeknude på halsen smitter ikke andre. Barnet kan derfor komme i daginstitution, hvis det ellers er i god almentilstand.

Redaktør