Lungeundersøgelse med fleksibel kikkert (bronkoskopi - BAL)

Ved lungeundersøgelsen ser lægen ned i barnets luftveje. Eventuelt skal lungerne også skylles, og der skal suges sekret op, som kan undersøges for virus, bakterier og svampe.

Undersøgelsen finder sted på afsnit 4013 og 4014 , opgang 4, 1. sal (ved Juliane Maries Vej).

Dato______ Kl______

Har du spørgsmål til undersøgelsen eller er du forhindret i at komme som aftalt, bedes du kontakte os på telefon 35 45 48 02 mellem kl. 8.00 og 9.00, mellem 10.00 og 12.30 og mellem 13.30 og 15.00. Det er meget vigtigt, at du møder op til den aftalte tid, da undersøgelsen er meget ressource- og tidskrævende og ventelisten er lang.

Lungeundersøgelse med fleksibel kikkert

Kikkertundersøgelsen af lungerne kaldes også bronkoskopi. Ved undersøgelsen ser lægen ned i barnets luftveje. Eventuelt skal lungerne også skylles, og der skal suges sekret op, som kan undersøges for virus, bakterier og svampe. Når lungerne skylles og suges, kaldes undersøgelsen ´lungevask´ eller BAL.

Hvordan foregår kikkertundersøgelsen?

Undersøgelsen foregår i dyb søvn, så barnet ikke mærker noget. Barnet trækker selv vejret under undersøgelsen. Når barnet er bedøvet, fører lægen et rør ned gennem halsen til stemmebåndene. Røret sikrer, at der er fri adgang for kikkerten, og at vejrtrækningen kan foregå stabilt under undersøgelsen. Undersøgelsen foretages med et bøjeligt bronkoskop, som er en tynd kikkert, der kan nå ud i luftrørene. Igennem bronkoskopet kan man se indersiden af luftrørenes vægge. Lægen kan se, hvor irriterede slimhinderne er, vurdere mængden af slim og størrelsesforholdene i rørene og kigge efter eventuelle fremmedlegemer eller misdannelser. Undersøgelsen varer mellem få minutter og en halv time. Varigheden afhænger af, hvad der skal ske. ´Lungevask´ eller
BAL, hvor der suges sekret og lungerne skylles, varer op til en halv time, mens en undersøgelse, hvor lægen bare kigger og vurderer hvordan lungerne ser ud, kan vare ned til få minutter.

Forældrene får besked, når undersøgelsen er færdig. Barnet skal ligge kortvarigt på opvågningsstuen, og forældrene kan være der, mens barnet vågner. Når barnet er tilstrækkeligt vågent, bliver barn og forældre fulgt tilbage til børneafdelingen.

Hvem foretager undersøgelsen?

Bronkoskopi foretages af specialuddannede børnelæger eller børnethoraxkirurger, som har mange års erfaring med denne undersøgelse.
Et team af anæstesilæger og -sygeplejersker sikrer, at barnet sover dybt og ikke mærker undersøgelsen. De holder samtidig øje med, at barnet hele tiden får luft nok.

Hvor foregår undersøgelsen?

Undersøgelsen foregår på operationsafdelingen i opgang 4 på 1. sal. Barnets mor og/eller far følger sammen med en sygeplejerske barnet til afdelingen.

Før undersøgelsen?

Det er vigtigt at barnet møder fastende til undersøgelsen. Barnet må ikke spise noget i 6 timer før undersøgelsen. Dog må barnet drikke vand indtil en time før undersøgelsen.

Er der risici ved undersøgelsen?

Når lægen blot skal se på luftvejene, er der ikke nogle nævneværdige risici ved undersøgelsen. Hvis barnets lunger skal skylles og suges (BAL) skyldes det, at lægen har mistanke om at der er infektion, hvor der kan være risiko for små, men ufarlige blødninger af slimhinden og kortvarige mindre dyk i barnets iltprocent - dog uden at det kan skade barnet på længere sigt. I ekstremt sjældne tilfælde, hvor barnet i forvejen er meget sygt, kan den ene lunge falde sammen (pneumothorax) og barnet kan efter undersøgelsen have behov for behandling i respirator. Næsten alle børn udvikler lidt feber om eftermiddagen/aftenen.

Efter undersøgelsen?

Barnet kan som regel udskrives samme dag. Den læge, der har foretaget lungeundersøgelsen vil forklare forældrene, hvad undersøgelsen viste. Der kan være behov for at tage et røntgenbillede, for at sikre at alt er som det skal være. Svar på nogle af prøverne fra lungevasken kan som regel forventes samme dags aften, men de fleste svar vil komme i løbet af få dage.

Redaktør