Lungetransplanterede (Clamshell) - information fra fysioterapeuterne

Information om forløbet efter en lungetransplantation med Clamshell. Siden indeholder desuden et øvelsesprogram.

Illustration af lunger
Foto: Colourbox

Indledning

Fysioterapeuterne ønsker med denne pjece at informere dig om, hvorledes du geonoptager fysisk aktivitet og daglige gøremål efter din lungetransplantation. Den store forskel efter operationen er, at du nu kan tillade dig at lave fysisk aktivitet, der belaster kroppen. Dette skal dog gøres med visse hensyn i forhold til dit operationssår, da det skal have tid til at hele op.

Når du har fået foretaget en lungetransplantation, er det vigtigt, at du fremover sørger for at holde dig i god fysisk form.

Operationssåret

For at kirurgerne kan komme ind til lungerne spaltes brysthulen mellem to ribben på begge sider af brystkassen, samt på tværs af brystbenet. Det er vigtigt at du:

 • Undgår at løfte mere end 4 kg ligeligt fordelt på begge arme, i de første par uger efter operationen. Herefter må du løfte til smertegrænsen med symmetrisk belastning.
 • Undgår bevægelser og aktiviteter, som udløser eller forværrer smerter fra operationsområdet
 • Holder rundt om brystkassen og trykker let sammen når du hoster/støder.
 • Hvilestilling: Det anbefales at du sove på ryggen de første 2 uger efter operationen. Hvis du oplever smerter fra brystbenet når du ligger på siden, skal du ligge dig tilbage på ryggen.
Illustration af brystkasse

Nedenfor beskrives og illustreres den mest skånsomme metode for brystbenet at komme ud af sengen.

1. Bøj benene og sæt fødderne i madrassen.

2. Rul om på siden så knæ og skuldre følges ad, så undgår du at trække eller vride i brystbenet.

3. Sæt øverste hånd og nederste albue i madrassen, tag benene ud over sengekanten…

4 … og stød fra med begge arme samtidig med at du fører benene udover sengekanten til du sidder oprejst på sengekanten. Hæv evt. hovedgærdet.

Når du bevæger dig rundt i sengen, så tænk desuden på ikke at støtte med hele din kropsvægt på armene.

Belastning

For at undgå belastning af operationsområdet/operationssåret, må den samlede belastning ikke overstige 4 kg de første par uger efter operationen. Herefter må du belaste til smertegrænsen med symmetrisk belastining.
Du må ikke udføre mavebøjning op til 12 uger efter operationen. Herefter kun hvis brystbenet er helet op.
Du må IKKE udføre øvelser med vægt hvor armene føres over hovedet i op til 8 uger efter operationen. Brystbenet skal være helet op, før denne øvelse må påbegyndes

Opheling

Bevægelse øger blodgennemstrømningen i kroppen og er en forudsætning for at væv og hud kan få de bedste betingelser for at hele. Efter operationen er det derfor vigtig at du er fysisk aktiv i det omfang du formår, spiser og drikker samt får hvile og søvn.

Smerter

Det er ikke ualmindeligt, at du, udover fra selve operationsområdet, også kan opleve ømhed i nakke, skulderled samt mellem skulderbladene. Brystkassen har været åbnet under operationen og dette kan påvirke led og muskler. Ømheden kan lindres ved fysisk aktivitet og ved udførelse af øvelser bagerst i pjecen. Husk at du gerne må bevæge og bruge dine arme, blot det ikke udløser smerte.

Daglige aktiviteter

Når du kommer hjem, kan du genoptage lettere daglige gøremål som opvask, madlavning, små indkøb etc. - blot dette ikke udløser smerter fra operationsområdet. 

Cykel

Du må benytte motionscykel under og efter indlæggelsen. Du må cykle på almindelig cykel efter 6 uger, hvis du har tilstrækkelig med muskelstyrke, balance og koordination.

Seksualliv

I forhold til lungerne er der ikke noget i vejen for, at du kan genoptage dit seksualliv. Lungerne arbejder på samme måde, uanset om du går på trapper, cykler eller dyrker sex. Vælg en stilling hvor operationsområdet ikke belastes.

Emotionelle udslag

Hver person reagerer forskelligt efter at have fået en lungetransplantation. For nogen vil det at skulle hjem være overvældende og de vil bekymre sig om, hvordan de skal klare hverdagslivet. Det er normalt med humørsvingninger og afbrudt søvn efter transplantationen – også når du kommer hjem. Vi tilråder, at du får talt med en, du føler dig tryg ved, så du får vendt de tanker og følelser, du kan have. Hvis du har været svært syg gennem længere tid, har du måske været afhængig af din partner eller andre. Denne rolle bør nu ændres i takt med, at du bliver stærkere. Jo mere du selv påtager dig at udføre, jo hurtigere bliver du bedre, både fysisk og psykisk.
Vejen frem til en almindelig hverdag, er at tage udfordringen op.
Det er kun dig selv, der kan give dig styrken og livskvaliteten tilbage.

Sekretmobilisering og lungefunktionsmåling

Alle lungetransplanterede skal dagligt bruge PEP-fløjte og peak flow. PEP-fløjte benyttes for åbne op for alveolerne (det yderste lungevæv) og mobilisere sekret. Peak flow måler pustetal ved maksimal forceret udånding.

PEP-fløjte (Postive Expiratory Pressure)

 • Anvendes mindst 3 x dgl., samt efter behov, de første 6 måneder efter transplantationen. Herefter anvendes den forebyggende morgen og aften samt efter behov.
 • Anvendes optimalt flere minutter af gangen med efterfølgende stød og host for evt. sekretmobilisering.
 • Efter brug bør PEP-fløjten skilles ad, så den dannede kondens kan fordampe.
 • OBS: Pauseres ved sidste drænfjernelse på den ene side eller efter TBB (transbronkial biopsi) indtil kontrolrøntgen er godkendt af læge.
 • Rengøring: Vaskes regelmæssigt i vand med alm. opvaskemiddel og skylles efterfølgende med vand.

Peak flow

 • Anvendes dagligt - samme tid, samme udgangsstilling.
 • Udførsel: viseren stilles på nul, tag den dybeste indånding du formår og pust så kraftigt og eksplosivt ud, som du kan.
 • Det bedste af tre forsøg noteres.
 • Hvis dit pustetal falder med mere end 10 % fra et stabilt niveau, skal du kontakte afdelingen.
 • Rengøring: Mundstykke vaskes regelmæssigt i vand med alm. opvaskemiddel og skylles efterfølgende med vand.

Fysisk aktivitet

Sundhedsstyrelsen anbefaler en halv times daglig fysisk aktivitet. Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter. Hvis de 30 minutter deles op, skal aktiviteten vare mindst 10 minutter. Sørg for at få indarbejdet gode vaner og læg fysisk aktivitet ind som et fast punkt i din dagligdag.
Fysisk aktivitet nedsætter desuden risikoen for knogleskørhed og livsstilssygdomme.

Forslag til fysisk aktivitet kan være:

 • Daglige gåture - gør turene gradvist længere og sæt tempoet op.
 • Gå på trapper - hold en pause hvis du bliver for forpustet. Hvis du ikke har trapper, men bruger fitness-center kan du gå på stepmaskine eller løbebånd, hvor der gradvist kan sættes mere stigning på i takt med, at din styrke og kondition forbedres.
 • Motionscykel - kør en længere periode og øg senere modstanden. ”Køl af” til slut med lav modstand. 

Træning

Træning er vigtig for at få øget din muskelstyrke, kondition, balance og det kan øge din livskvalitet. Sundhedsstyrelsen anbefaler at du mindst to gange om ugen skal være fysisk aktiv med høj intensitet af mindst 20 minutters varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og muskelstyrken.

Den træning du er startet på under indlæggelsen fortsættes og intensiveres efter udskrivelsen. Stil krav til dig selv og husk at du godt må presse dig selv, når du træner. Start altid med let opvarmning i 10 minutter, så din puls øges gradvist og kroppen/musklerne bliver opvarmet inden du starter med styrke- og konditionstræning. Slut af med nedkøling. Under træningen skal du blive moderat forpustet, dog ikke mere forpustet end at du samtidig kan føre en samtale i korte sætninger. Det kaldes snakkegrænsen.

Det er naturligt, at dine muskler udtrættes, når du træner og at træningsømhed opleves bagefter. Det sidste kan afhjælpes ved at afslutte træningen med udspændingsøvelser.

HUSK
Du har dagligt behov for protein for at kunne opbygge dine muskler. Det er vigtig, at du indtager protein i løbet af dagen, så dit daglige behov er dækket. Derved giver du kroppen de bedste betingelser for at opbygge muskelvæv.

Hygiejne

Det er vigtigt med en god håndhygiejne. Når du har været ude at træne f.eks. i træningscenter eller været ude at handle, så sørg for at vaske hænder når du kommer hjem.

Efter 6 uger

Daglige aktiviteter

Du kan nu genoptage daglige aktiviteter som f.eks. at vaske gulv, støvsuge, handle ind m.m., samt generelt øge intensiteten under træning og under aktiviteter. Du må cykle på almindelig cykel efter 6 uger hvis du har tilstrækkelig muskelstyrke, balance og kordination.

Arbejde

Det er umuligt at sætte regler for, hvornår du kan begynde at arbejde. Det afhænger af arbejdets karakter og om der er specielle forhold, du skal tage hensyn til efter operationen. Tal med lægen når du kommer til kontrol.

Efter 6 måneder

Svømning i både klor og havvand frarådes de første 6 måneder pga. infektionsrisiko. Svømning kan genoptages efter godkendelse ved 6 måneders kontrol.

Havearbejde skal du helst først starte 6 måneder efter transplantationen. Husk ALTID havehandsker og undlad at rode med nedfaldne blade og jord grundet risiko for skimmelsvamp. Du må ikke skovle træflis/hø/halm, fejre blade eller andet som støver, da du indånder støvet.

Konsekvensen af inaktivitet/sengeleje og behov for efterfølgende genoptræning

Ovenstående skema viser konsekvensen af inaktivitet hos raske mennesker. Hos syge og kroniske patienter er konsekvensen af inaktivitet større og genoptræningen tager derfor længere tid. Det vil sige at ovenstående genoptræningstid er absolut minimum for optræning efter transplantation.

VævSengeleje ændring i % af udgangsværdiGenoptræningstid efter sengeleje
Muskel6 uger, 40% ⭣8-12 uger
Knogle3-4 uger, 5-20% ⭣10-12 uger
Sener/ledbånd6 uger, 20-25% ⭣25-50 uger
Kondition3 uger, 20% ⭣12 uger, 3 x ugentligt

Efter 2-3 ugers sengeleje hos en utrænet person, kan pulsen ved fx trappegang være 20-30 slag højere end normalt.

Kilde: Klinisk Reumatologi (Munksgaard 2002)

Øvelsesprogram

Følgende øvelser må udføres umiddelbart efter operationen. Øvelserne udføres i roligt tempo og må ikke give smerter fra operationsområdet.
Udfør hver øvelse 3 x 10 gange. 

 

 

Skulderrulninger

 1. Hold armene ned langs siden.
 2. Kør skuldrene rundt i store cirkelbevægelser, først den ene vej og så den modsatte vej.

Albuecirkler

 1. Sid med rank ryg og læg fingrene op på skuldrene.
 2. Udfør store cirkelbevægelser med albuerne, først den ene vej og så den anden vej.

Biceps

 1. Sid med ret ryg med med 1/2 til 2 kg håndvægt i hånden.
 2. Bøj og stræk albuen i en kontrolleret bevægelse. Gerne i hele bevægebanen

Gentag øvelsen med modsatte arm.

Skuldermuskel

 1. Sid med ret ryg, med en håndvægt i hånden.
 2. Hold albuen strakt og løft armen op foran dig til lodret. Du kan også skubbe hånden op mod loftet. Husk at øvelsen må ikke fremkalde smerter fra operationsområdet.
 3. Før den kontrolleret ned igen.

Gentag øvelsen med modsatte arm.

Forsiden af låret

 1. Sid med elastikken rundt om begge ankler og begge ben godt bøjet.
 2. Stræk det ene knæ helt ud og bøj det langsomt igen. Hold ryggen ret under hele øvelsen.

Gentag øvelsen med modsatte ben.

Bagsiden af låret

 1. Sid med elastikken rundt om begge ankler og begge knæ strakt.
 2. Bøj det ene knæ helt og stræk det langsomt igen. Hold ryggen ret under hele øvelsen.

Gentag øvelsen med modsatte ben.

Rejse-sætte-sig

 1. Rejs dig fra stolen, læn dig fremover og læg hænderne på knæene til støtte.
 2. Stræk hoften og kroppen helt ud inden du sætter dig igen.

Baldeøvelse

 1. Stå med front mod sengen el.lign. Elastikken placeres omkring ankelleddene. Hold ryggen ret.
 2. Benet føres strakt ud til siden. Undgå at læne dig til modsatte side.

Gentag øvelsen med modsatte ben. 

Baldeøvelse

 1. Stå med front mod sengen el.lign. Elastikken placeres omkring ankelleddene. Hold ryggen ret.
 2. Det ene ben føres skråt bagud, så tæerne vender ind mod midten. Hold knæet strakt. Undgå at læne dig fremover.

Gentag øvelsen med modsatte ben

Bækkenløft

 1. Lig på ryggen med bøjede knæ og fødderne i underlaget.
 2. Løft bagdel så højt op som muligt og sænk langsomt.
 3. Sæt evt. fødderne længere væk fra bagdelen for at gøre øvelsen sværere.

 

 

 

 

Venepumpeøvelser

 1. Lig på ryggen med strakte ben, evt. med hævet fodende, eller lav øvelsen siddende på sengekant eller stol.
 2. Bøj og stræk anklerne.
 3. Lav cirkler med fødderne.

Udspændingsøvelser

Hold strækket 20-30 sekunder under hver øvelse.

Sidebøjning for nakken

 1. Sid med ret ryg og træk hagen ind.
 2. Læg højre øre mod højre skulder og læg højre hånd på venstre øre - hånden skal ligge og ikke trække.

Gentag til modsatte side.

Skrå sidebøjning for nakken

 1. Sid med ret ryg og træk hagen ind.
 2. Læg højre øre mod højre skulder. Drej hovedet, så du kigger mod højre armhule. Læg højre hånd skråt om på baghovedet - hånden skal ligge og ikke trække.

Gentag på modsatte side

Bagside af lår

 1. Sid langt fremme på en stol. Det ene ben bøjet og det andet strakt.
 2. Læn dig forover med ret ryg, så det er i hoften du bøjer og så det strammer i baglåret på det strakte ben.
  Strækket øges ved at vippe foden opefter.

Gentag med modsatte ben.

Lægmuskel øvre

 1. Skridtstående mod væg. Fødderne peger lige frem. Bagerste ben skal være strakt og forreste ben bøjet.
 2. Flyt vægten frem på forreste ben og pres bagerste hæl i underlaget, så det strammer i læggen.

Gentag med modsatte ben.

Lægmuskel nedre

 1. Skridtstående mod væg. Fødderne peger lige frem. Bagerste ben skal være let bøjet og forreste ben bøjet.
 2. Flyt vægten tilbage på bagerste ben og pres bagerste hæl i underlaget, så det strammer nederst i læggen.

Gentag med modsatte ben.

Udspænding af brystmuskler

OBS: må først udføres efter 6 uger!

 1. Stå med siden til væggen. Læg hånd og underarm på væg i skulderhøjde - kan varieres med hånd og underarm over skulderhøjde for de nedre muskelfibre og under skulderhøjde for de øvre muskelfibre.
 2. Rotér overkroppen væk fra væggen.

Gentag til modsatte side.

Redaktør