Luftveje hos børn - undersøgelse

Dit barn skal have en undersøgelse, der gør det muligt for lægen at se dit barns øvre og nedre luftveje.

Dit barn skal have en undersøgelse, der gør det muligt for lægen at se dit barns øvre og nedre luftveje. Denne undersøgelse foregår under fuld bedøvelse.

Formålet med undersøgelsen er at finde årsagen til, at dit barn har vejrtræknings-, synke eller stemmeproblemer.

Inden undersøgelsen

  • Dit barn skal faste, som aftalt med anæstesilægen.
  • Dit barn må gerne drikke vand og saftevand indtil 1 time før jeres mødetidspunkt.
  • Dit barn skal have været i bad og vasket hår inden operationen.
  • Medbring gerne en bamse, dukke eller andet underholdning, som dit barn er glad for.
  • Den lokalbedøvende creme, I er blevet bedt om at købe, skal sættes på barnets håndrygge ca. 1 time før undersøgelsen.
  • Begge forældre må være hos barnet, indtil det er bedøvet.

Faste og bedøvelse

Du kan læse mere om faste og bedøvelse i pjecerne:

  • Anæstesi og bedøvelse
  • Skal du bedøves?

Undersøgelsen

Undersøgelsen foregår i fuld bedøvelse. Når dit barn sover, lokalbedøves svælg og strube. Kirurgen laver derefter en kikkertundersøgelse af luftvejen via næse og mund. Kirurgen kan nu vurdere anatomi og funktion af svælg, struben og luftrør.

Der en lille risiko for, at undersøgelsen medfører en hævelse i luftvejen der forværrer dit barns vejrtrækningsproblemer. Hævelsen og forværringen i symptomerne vil aftage indenfor 1-2 døgn.

Efter undersøgelsen

På grund af lokalbedøvelsen skal dit barn være forsigtig med at spise og drikke i to timer efter undersøgelsen. Det første døgn, kan dit barn også være træt efter at have været i bedøvelse.

Dit barn skal overnatte på hospitalet en nat efter undersøgelsen. Større børn kan eventuelt blive udskrevet samme dag. Hvis der under operationen er udført behandling i luftvejen, kan indlæggelsestiden være længere.

Efter hjemkomst

Du skal kontakte os, hvis:

  • Dit barn får feber
  • Hvis du bliver bekymret for dit barns vejrtrækning.

Smerter

Dit barn kan have ondt i halsen efter operatio- nen, derfor har dit barn brug for smertestillende medicin. Det er en god ide at have købt paracetamol (tablet eller mikstur) inden operationsdagen. I får information om smertestillende behandling, dosering og varighed ved udskrivelsen.

Institution eller skole

Dit barn kan komme i institution eller skole efter to dage.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til indlæggelsen, er du velkommen til at kontakte Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme:
Telefon 35 45 30 84 Telefontid: Døgnåbent

Hvis du har spørgsmål til sygdom, operationen og de efterfølgende kontroller, er du velkommen til at kontakte Afdelingen for Øre-Næse-Halskirurgi & Audiologi:
Telefon: 35 45 60 33
Telefontid: mandag - lørdag kl. 9 -15

Redaktør