Leverkræft - kemoembolisering

Kemoembolisering er kemoterapi bundet på små kugler, der sprøjtes direkte i leveren via de blodkar der forsyner tumorområdet/erne.

Patientinformation

Om behandlingen

Du har fået konstateret kræft i leveren. Vi tilbyder denne behandling, da vi håber, at den kan lindre dine symptomer. I visse tilfælde vil behandlingen få kræftknuden til at svinde og vi vil løbende vurdere om en evt. operation er en mulighed såfremt dette sker.  

Kemoembolisering betyder at kemoterapi, bundet på små kugler, sprøjtes direkte i leveren via de blodkar (arterier = pulsårer) der forsyner tumorområder, hvorefter blodforsyningen blokeres midlertidigt. Herved udsættes resten af kroppen kun for mindre mængder kemoterapi. 

Såfremt der efter den første behandling er god effekt, vil vi tilbyde dig at du bliver behandlet igen efter 1-2 måneder og evt. igen efter 6 måneder. Herefter kan der behandles hver 3-6. måned.  Hvis du arbejder, skal du regne med at være helt eller delvist sygemeldt i den periode du får behandling. 

Hvordan foregår behandlingen? 

Behandlingen foregår i lokalbedøvelse, og under indlæggelse. Der indføres en tynd plasticslange (kateter) gennem et blodkar i lysken. Når kateteret er korrekt placeret i leveren, indgives en blanding af kemoterapi og et stof(små kugler), der skal aflukke blodtilførslen til svulsten i leveren. 

Før du starter behandlingen skal du have lavet en ultralydsskanning, MR eller CT-skanning og en række blodprøver. Behandlingen kan først gives 
når det er sikkert, at leverens funktion er tilstrækkelig god.  

Før hver behandling skal du have taget blodprøver og tale med en læge. Derudover skal du have taget blodprøver. Desuden vil du løbende få undersøgt hjertet med en speciel undersøgelse. 

Vi vil løbende vurdere effekten af behandlingen med CT-skanninger, i tilfælde af manglende effekt vil behandlingen blive afbrudt.  Behandlingen foregår på røntgenafdelingen. Du bliver indlagt på dagen i vores sengeafsnit.   

Når behandlingen er afsluttet, foretages regelmæssige undersøgelser hver 3. måned i de første 2 år på Afdeling for Kræftbehandling. Efter de 2 år skal du til kontrol hvert 6. måned. 

Du skal faste fra midnat dagen før, du må gerne indtage dine normale piller samt medicin udleveret fra Afdeling for Kræftbehandling om morgenen før fremmøde. Du må gerne drikke væsker indtil 4 timer før indgrebet. 

Efter indgrebet skal du være sengeliggende grundet risiko for blødning. Vi vil måle puls og blodtryk løbende. Såfremt alt er normalt kan du spise og drikke efter 1 time. Du kan bevæge dig frit i afsnittet efter 6 timer.  

Du vil være indlagt indtil du er velbefindende, samt at der er sikret at leverfunktionen er i bedring efter indgrebet. Dette vil normalt være få dage. 

Hvilke bivirkninger kan du få? 

Kemoterapi påvirker både normale celler og kræftceller. Du kan derfor opleve en række bivirkninger. 

Vi kan ikke på forhånd udelukke, at du får andre bivirkninger, end dem, vi har nævnt nedenfor. Du skal derfor altid oplyse os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen, da vi eventuelt kan afhjælpe dem. 

De vigtigste bivirkninger er: 

 • Påvirkning af knoglemarven med: Blodmangel, som kan vise sig som træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken. Blødning, som kan vise sig ved næseblod, blødning fra tandkødet, blå mærker eller røde mærker i huden. Infektion som kan vise sig ved feber. 
 • Risiko for blodpropper også i hjertet eller lungerne 
 • Smerter i forbindelse med behandling 
 • Mangel på appetit, kvalme og eventuelt opkastninger 
 • Kulderystelser og / eller feber 
 • Påvirkning af slimhinderne i både øjne, mund, mave og tarm. Det kan give svie, ømhed og svamp i munden, ondt i maven med forstoppelse eller diarré
 • Hårtab 
 • Træthed 
 • Smerter og stivhed i kroppen 
 • Nedsat lyst og evne til seksuelt samvær 
 • Nedsat pumpfunktion af hjertet 
 • Leversvigt 
 • Infektion og blødning ved indstikssted 

Denne liste af bivirkninger virker voldsom, men det er de færreste, der får alle bivirkningerne. Du bliver nøje kontrolleret for udvikling af alle former for bivirkninger. Vi tilbyder dig efter behov behandling, der støtter og lindrer. Opstår der svære eller uacceptable bivirkninger, vil lægen enten udsætte din behandling, ordinere en nedsat dosis eller helt stoppe den. 

Behandlingen kan påvirke din fertilitet 

Hvis du og din partner ønsker at få børn, så tal med lægen om det, inden du starter på behandlingen. Der bliver kun udskilt ubetydelige mængder kemoterapi gennem sæd/skedens slimhinder. Du kan derfor have samleje uden at skade din partner. Kemoterapi kan dog skade et foster. Du eller din partner skal derfor anvende et sikkert svangerskabsforebyggende middel som P-piller eller spiral under behandlingen og seks måneder efter. Amning frarådes under behandlingen.  

Hvor kan du læse mere?  

Hæftet ”Medicinsk kræftbehandling” giver en generel information om medicinsk behandling af kræft og en mere indgående beskrivelse af de enkelte bivirkninger, samt hvordan de kan afhjælpes. Du vil få hæftet udleveret af sygeplejersken.

Redaktør