Leverbiopsiundersøgelse

Udtagelse og undersøgelse af vævsprøve fra leveren med henblik på at stille en diagnose og lægge behandlingsplan.

Udtagelse og undersøgelse af vævsprøve fra leveren med henblik på at stille en diagnose og lægge behandlingsplan.

Hvad er formålet med undersøgelsen?

Leverbiopsi er en undersøgelse, hvor lægen, med en tynd kanyle gennem huden, udtager et lille stykke væv (biopsi) fra leveren.

Formålet er,at få et mere præcist indblik i, hvorledes dine leverceller ser ud, så vi kan finde diagnosen på din sygdom og planlægge den videre behandling.

Forberedelser før undersøgelsen

Dagen før undersøgelsen bliver du indkaldt for, at vi kan tage blodprøver, måle dit blodtryk og din puls, for at kunne følge med i, om der sker ændringer efter undersøgelsen. Efter prøverne vil du enten blive indlagt på sengeafsnittet til dagen efter, hvor undersøgelsen finder sted, eller hvis det er ønskes, kan du tage hjem igen efter prøverne og møde fastende kl. 8 i sengeafsnittet næste morgen.

På undersøgelsesdagen

Fra kl. 2 om natten skal du faste, og herefter må du ikke ryge, spise eller tygge tyggegummi og kun drikke klare væsker som vand, saft og tynd te.

Efter kl. 6 må du ikke drikke vand eller andre former for væske.

Det betyder også, at du ikke må tage din sædvanlige medicin, før undersøgelsen er afsluttet.

En leverbiopsi kan udføres på 3 forskellige måder, det er lægen der vurderer hvilken måde der er bedst for dig.

På denne og næste side kan du finde information om den undersøgelse, du skal have udført.

1. Leverbiopsi i afsnittet.

Undersøgelsen foregår som regel i din seng på afsnittet.

Du skal være på vores sengeafsnit senest kl. 8:00, hvor du bliver vist tilrette på stuen og får udleveret patienttøj. Husk at ”tisse af ” inden undersøgelsen, da du skal være sengeliggende i 4 timer efter undersøgelsen, samt opholde dig yderligere en time i afsnittet til observation.

Selve undersøgelsen varer ca. 10 min.

Du ligger på ryggen med højre arm over hovedet og får lagt lokalbedøvelse i højre side ved de nederste ribben.
Når lokalbedøvelsen virker, tager lægen vævsprøven (biopsien) gennem et lille snit i huden.

Efter at vævsprøven er taget, får nogle patienter lette smerter ved indstiksstedet og i højre skulder. Disse smerter er ganske ufarlige og skyldes nervepåvirkning. Du kan få smertestillende tabletter for dette.

2. Leverbiopsi på ultralydsafsnittet

Du skal møde og være fastende som beskrevet på forrige side. Du bliver kørt ned til ultralydsafsnittet i din seng. Det eneste anderledes er, at lægen bruger et ultralydsapperat i forbindelse med udtagning af vævsprøven.

3. Transjugulær leverbiopsi

I visse tilfælde laves biopsien transjugulært. Undersøgelsen foregår på ultralydsafsnittet.

Undersøgelsen udføres ved, at man går ind gennem en blodåre på halsen. Her føres en lille slange via blodbanen ned til leveren og vævsprøven tages ud indefra.

Du bliver kørt ned til ultralydsafsnittet i din seng.

Efter undersøgelsen, gældende for alle 3 undersøgelsesmåder

Du vil blive observeret i 5 timer efter undersøgelsen. Heraf skal du være senge-liggende de første 4 timer.

De første 2 timer:

  • Her skal du ligge fladt på ryggen. Du får målt puls og blodtryk hvert 15. minut.
  • Er dit blodtryk og din puls som før under- søgelsen, må du spise og drikke efter 1 time.
  • Er alt stabilt efter de 2 timer kan dit hovedgærde hæves til 45 grader.

De næste 2 timer:

  • Efter 2 timer måles puls og blodtryk hver 30. minut.

Efter 4 timer:

  • Efter 4 timer bliver du tilset af en læge for at kontrollere, om der skulle være en lille blødning fra indstiksstedet i leveren.
  • Herefter kan du gå på toilettet og den næste time færdes rundt i afsnittet.

Hvis du efter biopsien er velbefindende, og der ingen komplikationer har været, kan du tage hjem efter de 5 timers kontrol, forudsat at du ikke er alene den først kommende nat og ikke har længere end 30 minutters transporttid til nærmeste hospital. Ved komplikationer kan du først udskrives dagen efter til stuegang.

Du får tid til svar på leverbiopsien i klinikken ca. 1-2 uger efter indgrebet.

Efter hjemkomsten

For at undgå blødning i det lille sår på leverens overflade frarådes større fysisk anstrengelse som sport, hovedrengøring og tunge løft over 2 kg de første 2-3 dage.

Får du symptomer i form af feber og svimmelhed eller får du stærke smerter efter du er kommet hjem, er det vigtigt at du kontakter Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme på tlf. 35 45 31 24 eller nærmeste skadestue.

Er der risiko ved leverbiopsi?

I sjældne tilfælde kan der opstå blødning fra leveren til bughulen, hvilket kan medføre at operation kan komme på tale.

I meget sjældne tilfælde ses udsivning af galde til bughulen, en såkaldt galdelækage. Denne komplikation er sjælden, men vil også ofte medføre en operation.

Redaktør