Leflunomid - behandling med

Leflunomid anvendes til børn og voksne med gigt- og bindevævssygdomme.

Leflunomid anvendes til børn og voksne med gigt- og bindevævssygdomme.

Indtagelse
Leflunomid indtages dagligt som piller. 

Pillerne skal opbevares i den originale emballage, tæt lukket for at undgå sollys og fugt. Sprøjterne skal opbevares tørt, uden direkte sollys, og ved stuetemperatur.

Kvalmestillende medicin kan anvendes ved Leflunomid-behandling. 

Virkning
Ved gigt og bindevævssygdomme er dele af immunsystemet overaktiveret. Leflunomid dæmper immunsystemet ved at hæmme produktionen af immunceller. Effekt af behandlingen indtræder i løbet af 4-12 uger. 

Bivirkninger
De hyppigste bivirkninger er kvalme og diarré. 

Leflunomid må ikke anvendes før og under en planlagt graviditet.

Forholdsregler

Skoldkopper:
Inden start af Leflunomid undersøges man for tidligere skoldkopper, idet infektionen kan blive meget voldsomt under Leflunomid-behandling. Der tilbydes en vaccine mod skoldkopper, hvis man ikke tidligere har haft skoldkopper. Hvis du/dit barn har været udsat for skoldkopper/udvikler skoldkopper eller helvedes ild, skal du stoppe Leflunomid og kontakte ambulatoriet for at få en behandling.

Vacciner:
Vacciner med ”levende virus” (f.eks. MFR, skoldkopper og gul feber) frarådes, idet immundæmpende medicin kan medføre abnorm reaktion på en levende vaccine. Rådfør dig/Jer gerne med ambulatoriet før vaccinationer og før udlandsrejser. 

EBV (kyssesyge):
Hvis du får EBV skal du stoppe Leflunomid og kontakte ambulatoriet næste hverdag. 

Feber:
Du/dit barn må gerne fortsætte Leflunomid-behandlingen ved feber.  

Kontrol

Regelmæssig klinisk kontrol og blodprøvekontrol er nødvendig, for at opdage eventuelle bivirkninger til medicinen. 

For en mere detaljeret information henvises til www.min.medicin.dk.

Redaktør