Lavt blodsukker hos nyfødte

Årsager og behandling af lavet blodsukker hos nyfødte.

Hvordan opstår lavt blodsukker hos nyfødte?

I fostertilværelsen tilføres barnet hele tiden sukker fra moderen. Fra 28.-30. fosteruge begynder opbyggelsen af barnets fedtdepoter. Fra ca. 36. fosteruge begynder dannelsen af barnets sukkerdepoter (glycogen).

Efter fødslen falder blodsukkeret hurtigt. Barnet skal klare sig med de depoter, som det har opbygget i fostertilværelsen, indtil det for alvor kan tage næring til sig. Det er hvis depoterne ikke slår til, at barnet kan få lavt blodsukker. Der er ikke nødvendigvis symptomer på lavt blodsukker, og symptomerne kan være meget forskellige.

Symptomerne kan være:

 • Sløvhed
 • Bleghed
 • Sitren
 • Uro stigende til kramper
 • Påvirket hjertefunktion (lav hjerterytme, lavt blodtryk, blåfarvning).

Hvordan finder man ud af, at der er lavt blodsukker?

Blodsukkeret måles direkte fra en blodprøve, som oftest tages fra barnets hæl. Vi tilstræber, at blodsukker holdes over 2.5 mmol/l.

Årsager til lavt blodsukker hos nyfødte

Lavt blodsukker er en følge af for små sukkerdepoter eller hurtigt forbrug af sukkerdepoterne på grund af:

 • Lav fødselsvægt (mindre end ca. 2400 gram)
 • Væksthæmning
 • For tidlig fødsel (præmaturitet)
 • Lav temperatur
 • Stress ved fødslen (iltmangel, fostervand i lungerne, afkøling)
 • Alvorlig sygdom eller misdannelse 3
 • Lavt blodsukker på grund af for meget insulin i blodet hos barnet (ses som oftest kun hos børn af mødre med sukkersyge).

Hvordan behandles lavt blodsukker hos nyfødte?

Hvis det er muligt, skal barnet lægges til ved brystet så hyppigt som muligt. Derudover skal barnet have ekstra mad, oftest i form af modermælkserstatning, med kop eller sonde ca. hver 3. time. Hvis det ikke er tilstrækkeligt eller ikke er muligt, giver vi barnet sukkerdrop direkte ind i blodåren. Vi kontrollerer løbende blodsukkeret og sikrer, at det holder sig stabilt i normalt niveau.

Børn, der ikke har for lavt blodsukker, men har risiko for at udvikle lavt blodsukker, skal have ekstra mad for at forebygge, at barnet får lavt blodsukker. Også hos børn med risiko for lavt blodsukker sikrer personalet ved blodsukkermåling, at barnet hele tiden har et tilstrækkeligt højt blodsukker.

Varighed

Tendensen til lavt blodsukker varer som regel indtil mors mælk er løbet til, og barnet kan sutte tilstrækkeligt mælk – som oftest drejer det sig kun om få dage. For børn af mødre med sukkersyge er det oftest tilstrækkeligt at holde barnets blodsukker konstant med ekstra mad i det første døgn. Derefter kan barnet oftest klare sig ved at die hos mor. Syge nyfødte og for tidligt fødte børn har ofte behov for ekstra mad eller drop i længere tid.

Kan det få betydning for mit barn at have haft lavt blodsukker som spæd?

Kort tid med lavt blodsukker, og specielt hvis der ikke er symptomer, er ikke skadeligt for barnet. Lang tid med lavt blodsukker kan i meget sjældne tilfælde føre til skade på nervesystemet. Det er sjældent, at der forekommer mere langvarig tendens til lavt blodsukker.

Du er altid velkommen til at spørge personalet, hvis du har brug for mere information.

Redaktør