Laparoskopisk adrenalektomi

Fjernelse af binyren med kikkertoperation.

Fjernelse af binyren med kikkertoperation

Hvorfor fjerne binyren?

Binyren kan fjernes af flere forskellige grunde. For eksempel på grund af god- eller ondartet knudedannelse, tilbagevendende svære infektioner af samme årsager eller at den kan danne uhensigtsmæssige hormonmængder, der gør at den skal fjernes.

Indlæggelsesdagen

Du skal møde på afsnittet, dagen før du skal opereres. 
Her vil du blive modtaget af en sygeplejerske, der vil guide dig gennem dagen, gennemgå operationsforløbet med dig og vil kunne besvare evt. spørgsmål.

 • Du skal have optaget journal af en læge, som vil informere nærmere om operationen. 
 • Du skal tage stilling til, om du vil have blodtransfusion, hvis det skulle blive nødvendigt.
 • Efter den lægelige vurdering skal du evt. have taget hjertekardiogram 
 • Du skal aflevere en urinprøve og du får taget mål til støttestrømper, som skal anvendes under og efter operationen for at stimulere kredsløbet og mindske risikoen for en eventuel blodprop i benene. 
 • Du skal have taget blodprøver.
 • Du skal tale med narkoselægen, som vil gennemgå, hvordan du bliver bedøvet. 
 • Hvis din binyre danner hormoner, skal du evt. også tale med en læge fra Afdeling for Hormon- og Stofskiftesygdomme med henblik på evt. medicinsk behandling efter operationen. 
 • Du skal tale med den læge, der skal operere dig (evt. en stedfortræder), som hverdagen inden sikrer sig, at alt er i orden, markerer dig med et kryds på siden, hvor du skal opereres. 
 • Hvis du får Marevan eller anden blodfortyndende medicin, vil du formentlig skulle holde en pause inden operationen.
 • Aftenen inden operationen vil en sygeplejerske give dig en blodfortyndende sprøjte og vise dig, hvor du skal fjerne evt. hår på maven. Det er vigtigt at der ikke er hår, der hvor du skal opereres. 
 • Du skal også have lavement (Klyx), så den nederste del af tarmen er tømt inden operationen.
 • Du må ikke spise fast føde eller indtage mælkeprodukter fra kl. 02 på operationsdagen. Du må heller ikke indtage pastiller, bolcher eller tyggegummi. Du må dog gerne drikke 1-1½ glas vand, saft, the eller kaffe (uden mælk) indtil 2 timer før bedøvelsen.

Du er velkommen til at tage hjem og sove og møde ind på afsnittet på operationsdagen kl. 6.30.

Operationsdagen

Du vil blive vækket ca. kl. 6, hvor der måles blodtryk, puls, temperatur og vægt. Du vil blive tilbudt 2 glas sød saft og får noget forebyggende smertestillende medicin. Herefter skal du i bad, have rent tøj og støttestrømper på. Evt. makeup og neglelak skal fjernes.
Dine værdigenstande låses inde i skabet på stuen og nøglen afleveres til personalet. Portøren vil komme og hente dig og køre dig ned på operationsgangen. På operationsstuen får du inden bedøvelsen lagt et drop. I dette gives bedøvende medicin og væske under operationen.

Efter operationen

Du bliver kørt til opvågningsafsnittet, hvor du bliver, indtil du er helt vågen og velbefindende. Det er muligt at modtage besøg, men kun kort og efter aftale med personalet i afsnittet.
I forbindelse med operationen har du fået forskellige ”slanger” med hver deres funktion:

 • Et perifert venekateter (tynd plastikkanyle) i en blodåre i hånden, hvor igennem du får væske. 
 • Et centralvenekateter (plastikkanyle), der sidder i en større blodåre i halsen, hvor der kan gives væske, medicin og evt. blodtransfusion.
 • Et kateter (tyndt plastikrør) i urinrøret, hvor igennem urin fra blæren løber ud i en pose.
 • Evt et epiduralkateter (en tynd plastikslange) ind gennem ryggen, hvor du får smertestillende medicin.
 • En iltslange ved næsen til iltbehandling. Du har også forbindinger hen over operationssårene.

At komme op efter operationen

Det er væsentligt at komme ud af sengen samme aften, du er operationen. Dette er for at forebygge blodpropper, få gang i maven, bedre vejrtrækningen, samt bedre din almene tilstand. Personalet vil hjælpe dig de første par gange.

At spise og drikke efter operationen

Du må spise og drikke, som du har lyst til. Du vil blive anbefalet proteinrig kost.
Du vil blive vejet dagligt for at kontrollere en evt. væskeophobning.

At klare sig med alle ”slangerne”

I den udstrækning du har behov for det, får du hjælp til at blive vasket. Du får hjælp til at blive vasket omkring blærekateteret. Forbindinger og drop passer vi. Alle ”slangerne” fjernes efterhånden, som lægen vurderer, det er forsvarligt.

Smerter

Du får smertebehandling de første dage, enten gennem dit epiduralkateter, som indsprøjtninger eller som tabletter. Det er vigtigt, at du fortæller personalet, om du har smerter, således at smertebehandlingen kan tilpasses.
De første dage efter operationen vil tarmene typisk gå lidt i stå og du kan føle dig oppustet og generet af kvalme. Det bedste, man kan gøre for at afhjælpe dette, er at komme ud af sengen og gå omkring så meget som muligt. Du vil også få tilbudt medicin mod kvalme, hvis du har behov for det.

Komplikationer

Hvis forholdene er komplicerede på den ene eller anden måde, kan det blive nødvendigt at operere åbent. Vi kan altså ikke love dig at operationen gennemføres som en kikkertoperation.

Ved enhver operation er der risiko for komplikationer, hyppigst blødning og infektion. Blødning under selve operationen vil kirurgerne behandle. Det kan blive nødvendigt at give blodtransfusion ved større blødning, hvilket du skal acceptere.

Derudover kan man risikere skade på de organer, der ligger op til nyren. I praksis vil det især dreje sig om milten, hvis det er den venstre binyre som skal fjernes. Under operationer af binyrer er der også risiko for at skade karrene til den nyre, der sidder ved siden af.

Skader på andre organer vil man normalt opdage og håndtere under operationen.
Infektioner efter kikkertoperationer er ret sjældne. Hvis der efter udskrivelsen kommer rødme og hævelse omkring såret, skal du kontakte os.

Udskrivelse

Du kan forvente at være indlagt i 2-3 dage efter operationen. 
Inden du forlader afsnittet, aftaler vi det videre forløb.
Fjernelse af trådene foregår hos egen læge på 10. dagen efter operationen.

Levevis efter operationen

Du bør undgå tunge løft (over 5 kg) og hårdt fysisk arbejde de første 6 uger efter operationen.

Operationssåret behøver ikke forbinding, medmindre såret væsker. Du kan dog få udleveret plastre fra afsnittet ved udskrivelsen, hvis du ønsker det.
Du kan tage brusebad, som du ønsker efter operationen, også selvom trådene ikke er fjernet. Du skal ikke vaske direkte på operationssåret, men blot lade vand og sæbe løbe ned over huden.

I området omkring dit operationssår og senere ar, kan der forekomme nedsat følelse eller brændende fornemmelser i huden. Det bedres typisk indenfor det første ½ år.

Du vil evt. opleve smerter efter operationen, som almindelig håndkøbsmedicin vil kunne afhjælpe. Det kan derfor være en fordel at have tbl. Parecetamol i hjemmet.  

Du vil være træt efter operationen, ofte i op til 6-8 uger, hvilket er helt normalt. Det er vigtigt, at du efter operationen spiser en sund og varieret kost. Gerne rig på proteiner, da det fremmer kroppens helingsproces.

Du skal sørge for regelmæssig motion, hvilket kan være en gåtur i starten. Derudover bør du undgå tobak og alkohol, som kan sinke helingen.

Redaktør