Korttids kateter - maximum 3 uger

Et kateter er en blød plastikslange, der føres op i blæren gennem urinrøret.

Hvad er et kateter?

Et kateter er en blød plastikslange, der føres op i blæren gennem urinrøret. Kateteret bliver holdt på plads i blæren med en lille ballon med væske i.

Hvorfor anvende kateter?

Forskellige sygdomme eller operationer kan påvirke blærens evne til at tømme sig. Det kan derfor være nødvendigt at have et kateter i blæren for at tømme urinen ud af blæren. Ligeledes er et kateter nødvendigt i en periode, hvis blæren har været åbnet og syet sammen igen.

Dagligdagen med kateter

Kateteret sættes fast ved at holde penis op ad maven med et par tætsiddende trusser og sætte kateteret fast på maven med et plaster. Kateteret tilsluttes en urinpose. Slangen fra urinposen fastgøres også med et stykke plaster på låret. Posen skal altid befinde sig under blæreniveau. Det vil sige på låret/læggen, når du er oppe, og på sengekanten, når du ligger i din seng/på din sofa. Placeringen af urinposen sker ved hjælp af en poseholder.

Da du kun skal have blærekateteret i få uger, skal urinposen ikke skiftes, da der er stor risiko for infektion hver gang urinposen skilles fra kateteret. Om natten kan du tilslutte dagposen til en større natpose. Natposeslangen tilsluttes bundventilen på urinposen på benet. Berør ikke studsen på natposen. (Husk at åbne bundventilen på urinposen på benet). Natposen kan anvendes i op til en uge. Den brugte urinpose tømmes for urin i toilettet og kasseres som almindelig dagrenovation.

Hygiejne

Det er vigtigt at være omhyggelig med den personlige hygiejne, når man har kateter. Du skal altid vaske hænder før og efter, du rører ved kateter og urinpose.

Brug en engangsvaskeklud. Vask ved urinrørsåbningen og den øverste del af kateteret, hvor der kan sidde tørre skorper. Vask fra urinrøret og udad. Det kan også gøres i forbindelse med brusebad, tøm urinposen inden. Urinposen kan sagtens tåle vand. Du behøver kun at vaske dig forneden 1 x i døgnet, medmindre der er meget sekret.

Hvordan tømmes urinposen?

Urinposen tømmes gennem bundventilen efter behov. Urinposen skal tømmes senest, når den er 3/4 fuld.

Når du skal tømme urinposen, står du ved toilettet, åbner bundventilen og lader urinen løbe ud i toilettet. Studsen aftørres med toiletpapir. Husk håndvask både før og efter du tømmer posen.

Væskeindtagelse

For at skylle urinvejene godt igennem og dermed undgå blærebetændelse, er det vigtigt, at du drikker rigeligt i løbet af dagen - gerne to liter.

Generer kateteret?

I begyndelsen kan kateteret give en del ubehag såsom konstant vandladningstrang, irritation eller lette smerter ved urinrøret. Efter kortere tid plejer disse gener at forsvinde. Du kan evt. tage tablet Paracetamol som smertestillende. Af og til kan der ses gulligt sekret på kateteret ved urinrørsmundingen. Det kan ligne betændelse, men er som oftest blot sekret fra små kirtler i urinrøret.

Ved udskrivelsen vil du blive vejledt i at passe kateteret. Hvis du ikke selv kan passe det, vil sygeplejersken sørge for kontakt til en hjemmesygeplejerske.

Seksualitet

Der kan for nogen være ubehag forbundet med at få rejsning efter kateteret er anlagt. Hvis du skulle have nogle problemer eller spørgsmål i den forbindelse, er du meget velkommen til at drøfte det med afsnittets læger eller sygeplejersker.

Hvor længe skal du have kateteret?

Ved udskrivelsen vil du blive informeret om, hvor længe kateteret skal ligge. Du vil også blive orienteret om hvor det skal fjernes og hvem du skal kontakte, hvis du får problemer.

Problemer med kateteret

Kommer der pludselig ingen urin gennem kateteret, kan det skyldes, at der er knæk på slangen, eller at kateteret er stoppet til. Er det sidste tilfældet, skal du kontakte afsnittet.

Urinen kan blive grumset, ildelugtende og blodig. Det kan være tegn på, at du er ved at få en blærebetændelse, som ikke nødvendigvis kræver behandling, men hvis du får temperaturforhøjelse eller smerter i blæren, skal du henvende dig til klinikken eller din egen læge.

Det er vigtigt, at kateterslangen er godt fastgjort og at posen anbringes, så der ikke trækkes i kateteret. Desuden skal du være opmærksom på, at der ikke dannes knæk på slangen, så urinen ikke løber frit.

Sådan kan du være med til at forebygge, at du får blærebetændelse

  • Vask hænder før og efter du rører kateteret eller urinposen.
  • Du tjekker, om urinen løber frit ned i posen.
  • Du ikke skiller pose og kateter ad.
  • Du drikker ca. 2 liter væske dagligt. Urinen bør have en klar lys farve.

Anskaffelse af hjælpemidler

Så længe dit behov for et kateter er midlertidigt, skal du have udleveret hjælpemidler fra det afsnit, der har ordineret kateteret.

 

Hvis du får problemer, eller hvis der er noget du er i tvivl om vedrørende dit kateter, skal du kontakte din hjemmmesygeplejerske, egen læge eller Urinvejskirurgi, klinik 2111.

Redaktør