Kontaktsygeplejerske i Dialyse, klinik

Information til patienter og pårørende

Du har fået tilbudt en kontaktsygeplejerske  i Dialyse, klinik ____________________ 
i Afdeling for Nyresygdomme.

Din kontaktsygeplejerske er den sygeplejerske, der har et særligt ansvar for din pleje og behandling. Derudover er hun ansvarlig for, at dit forløb er koordineret i forhold til udredning, sammenhæng og kontakt til andre samarbejdspartnere.

Hvis du er tilknyttet flere specialer eller afdelinger, kan du opleve at have flere forskellige kontaktsygeplejersker.

____________________________________________
Din kontaktsygeplejerske

Hvis du har behov for at tale med din kontaktsygeplejerske, er du meget velkommen til at gøre sygeplejerskerne opmærksom på dette. Er din kontaktsygeplejerske ikke til stede, er der altid andre sygeplejersker, der har ansvaret for din pleje og behandling.

Redaktør