Kondihold - forløbsbeskrivelse

Kondiholdet består af 12 træningsgange. Holdets indhold består af skemaer, introduktion, træningspas og udspænding.

Formål

Øge konditionen for at øget overskud og velvære
til at håndtere dagligdagen med hovedpine.

Holdets udformning

12 træningsgange i alt
1 gang om ugen træning på Glostrup, 2 gange i lokalområdet

Indhold

Skemaer

 • Udlever patientinformation til første træningsgang.
 • Skema vedr. dagligdagsaktivitet og WHO-5 før og efter træning.
 • Evalueringsskema efter endt træning.
 • Skemaerne udleveres af os, men udfyldes i venteværelset.
 • Udlever træningsdagbog.

Introduktion til patienter

 • Velkommen og forklaring af formålet.
 • Baggrund for konditionstræning (baseret på forskning).
 • Intro til vurdering af træningsintensitet.
 • Hvad gør god kondition generelt ved kroppen (bedre velvære og overskud, helbredsmæssig gevinst (forebyggelse af livsstilssygdomme/kredsløbssygdomme).
 • Kort intro til rask gåtur.
 • Intro til træningsopbygning, herunder at vi laver skift hvert 10. min., at vi laver nedtælling og at skiftet skal gå stærkt

Træningspas

 • 10 minutters opvarmning (lille smule forpustet, fri tale).
 • 30 minutters intens træning (forpustet, tale i korte sætninger).
 • Efter hvert 10. minut skiftes fra cykel til crosstrainer eller omvendt.
 • Hvis pt har mod på det, kan der trænes 10 min. på steptræner.
 • 5 minutter, puls ned (lille smule forpustet, fri tale).

Træningsintensiteten vurderes ved at patienten læser ”snakketesten” højt, så træneren kan vurdere om, der bliver trænet ved rette intensitet.

Inden der bliver skifte fra cykel til cross-trainer (eller omvendt), skal patienterne ”advares”, og der bliver talt ned fra 10, så patienterne kan blive klar til hurtigt skift.

Udspænding

Såfremt tiden er til det kan vi guide i udspænding, ellers kan pt blive i træningssalen og selv strække ud efter endt træning

Redaktør