Kombineret nyre- og pancreas-transplantation

En kombineret nyre- og pancreastransplantationer et tilbud til nogle patienter med type1-diabetes, der har udviklet nyresvigt og har brug for en nyretransplantation.

Information om transplantation af nyre og pancreas (bugspytkirtel)

Patientinformation

Formålet med denne folder er at give information om kombineret nyre- og pancreastransplantation. Den er et supplement til den information som gives ved samtaler med transplantationskirurgen fra Rigshospitalet og den læge, som har varetaget din forberedelse til at blive transplanteret.

En kombineret nyre- og pancreastransplantation er et tilbud til nogle patienter med type 1-diabetes, der har udviklet nyresvigt og har brug for en nyretransplantation. En pancreastransplantation til patienter med type 1-diabetes kan også komme på tale efter en vellykket nyretransplantation, hvis nyretransplantationen er med en god funktion. Det er et tilbud, der gives, hvis patienten, efter grundig udredning, findes egnet til også at blive transplanteret med en pancreas (bugspytkirtel).

Ved en vellykket transplantation opnås normalt blodsukker samt uafhængighed af insulin. Transplantationen kan desuden have positiv effekt på livskvalitet samt andre komplikationer til diabetes såsom øjenkomplikationer, nerveskader og hjertekarsygdom.

I Danmark udføres nyre- og pancreastransplantation som et tilbud til egnede type 1-diabetiske patienter, som har nyresvigt og derfor er eller snart skal i dialyse og pancreas- efter-nyretransplantation som et tilbud til type 1-diabetes patienter med en god funktion af nyren. Hvis du er interesseret og findes egnet, vil du modtage både en nyre og pancreas henholdsvis en pancreas i samme operation, som typisk varer 4-6 timer.

Hvad laver pancreas?

Pancreas ligger bag maven i bughulen og har to hovedfunktioner, nemlig produktion af fordøjelsesenzymer og produktion af insulin. Insulin er ansvarlig for at sænke blodsukkeret, og patienter med type 1-diabetes mangler insulin og kan derfor ikke holde blodsukkeret indenfor normale værdier.

Hvorfor en pancreastransplantation?

Hovedformålet med pancreastransplantation er at forbedre livskvaliteten og øge livslængden. En vellykket kombineret nyre- og pancreastransplantation medfører uafhængighed fra dialyse og insulin-injektioner og pancreas-efter-nyretransplantation medfører uafhængighed fra insulin-injektioner. Diabetes kan medføre livstruende komplikationer. I nogle tilfælde kan disse reduceres eller udviklingen forsinkes med en transplantation. Det er vist, at en vellykket nyre- og pancreastransplantation kan øge livslængden hos patienterne.

Hvem kan få en transplantation?

En kombineret nyre- og pancreastransplantation kan tilbydes til egnede patienter med samtidigt nyresvigt og insulinkrævende diabetes type 1. En pancreas-efter-nyretransplantation kan tilbydes egnede patienter med en transplanteret nyre med god funktion. Desværre kan ikke alle patienter komme i betragtning til pancreastransplantation, da der kræves et relativt godt helbred i forhold til de forventede fysiske belastninger omkring selve transplantationen. Det drejer sig for eksempel om belastningen ved operation, narkose, infektionsrisiko og tiden efter operationen. Det kan også være at der ikke er tilstrækkelig funktion af den transplanterede nyre og man derved ikke kan tilbydes en pancreas-efter-nyretransplantation.

For at lægerne kan vurdere dette bliver man grundigt undersøgt og vurderet. Findes man egnet og er man i dialyse, eller på vej i dialyse, fortsættes denne behandling.

Er du under udredning til en levende donortransplantation, med en nyre fra et familiemedlem eller en anden nærtstående person, vil denne mulighed blive prioriteret. Det vil den, da fordelen for dig ved en hurtig, planlagt nyretransplantation er større end fordelen ved en kombineret transplantation, hvor der er ventetid på en egnet donor. Der vil i dette tilfælde være mulighed for at blive vurderet til pancreas-efter-nyretransplantation. Tilbuddet om en kombineret nyre-og pancreastransplantation er derfor et tilbud til egnede patienter, der alligevel skal opskrives på ventelisten til nyretransplantation.

Billedet viser en aorta, V. cava, tyndtarm, donor duodenum, donor pancreas, donor nyre, donor ureter og blære
Illustration fra Basisbog i Medicin og Kirurgi, gengives med tilladelse fra forlaget Munksgaard

Efter transplantationen

For at undgå afstødning af de transplanterede organer skal man behandles med
immundæmpende medicin så længe de fungerer, dvs. oftest i mange år. Denne medicin kan have bivirkninger, men behandlingen efter kombineret nyre- og pancreastransplantation adskiller sig ikke væsentligt fra den, som gives ved nyretransplantation alene.
Du kan læse mere om medicinbivirkninger i folderen om nyretransplantation.

Før transplantationen

I forbindelse med din vanlige ambulante kontrol i Nyresygdomme, klinik 2134 vil det blive vurderet, om du er egnet til en kombineret nyre- og pancreastransplantation eller en pancreas-efter-nyretransplantation. Udredningen starter med, at dit eget nefrologiske afsnit undersøger dig som de plejer at gøre det som forberedelse til nyretransplantation.
Dertil kommer nogle supplerende undersøgelser relateret til en kombineret nyre- og pancreastransplantation. Disse undersøgelser omfatter blandt andet din diabetes sygehistorie og status som patient med diabetes samt ekstra undersøgelser, der skal hjælpe med til at sikre, at du kan tåle at få udført denne transplantation og at det teknisk kan lade sig gøre.

Selve transplantationen

Den nye nyre placeres i venstre side af bækkenet (i lysken) og pancreas sættes i højre side. Begge organer forbindes til blodkar i bækkenet. Nyren forbindes desuden til urinblæren, mens pancreas forbindes til tyndtarmen, så de fordøjelsesenzymer, som pancreas også laver, tømmes den normale vej ud i tarmen. Normalt lægges et lodret snit i maven gennem hvilket både den nye nyre og pancreas sættes ind. Efter operationen vil du have to dræn (slanger) i bughulen og et kateter i urinblæren. Begge fjernes efter nogle dage.
Ved pancreas-efter-nyretransplantation vil pancreas blive placeret i højre side og et dræn i bughulen og et kateder i urinblæren, som fjernes efter nogle dage.

Du vil efter operationen vågne op på opvågningsafsnittet og herefter blive overført til Afdeling for Organkirurgi og Transplantation. Der vil du blive fulgt tæt med hensyn til funktionen af begge nye organer, med blandt andet daglige skanninger og blodprøver.

Komplikationer til operationen

Alle operationer indebærer en risiko for komplikationer. Operationen i forbindelse med kombineret nyre- og pancreastransplantation og pancreas-efter-nyretransplantation er større og varer længere end hvis nyren skal transplanteres alene. Dermed er risikoen for komplikationer også større.

Specielt i forhold til pancreas (bugspytkirtlen) vil der efter operationen oftest være en let pancreatitis (betændelse i bugspytkirtlen), som normalt forsvinder af sig selv, men som i nogle tilfælde kan blive voldsom. Der vil desuden være en risiko for utæthed i forbindelsen mellem den nye pancreas og tarmen, hvilket kan give udslip af fordøjelsesenzymer i bughulen, som kan medføre betændelse. Endelig vil der i sjældne tilfælde kunne opstå en blodprop i pancreas. Derfor giver vi dig en forebyggende, blodfortyndende behandling
efter operationen.
I mange tilfælde vil komplikationerne kunne behandles, eventuelt ved en ny operation. I andre tilfælde kan det være nødvendigt at fjerne pancreas. Nyren vil i sådanne tilfælde normalt kunne bevares. Du vil kunne høre mere om komplikationerne ved samtalen på Rigshospitalets Kirurgiske Afdeling C og på dit transplantationscenter.

Hvad skal der ske inden jeg eventuelt kan få en kombineret nyre- og pancreastransplantation eller en pancreas-efternyretransplantation?

Inden du kan opskrives til en nyre- og pancreastransplantation eller pancreas-efternyretransplantation, skal du informeres om fordele og risici ved en transplantation. Det sker ved en samtale på Afdeling for Nyresygdomme
på Rigshospitalet.

Hvis du efter samtalen er interesseret i denne form for transplantation, skal du gennemgå et undersøgelsesprogram, der skal sikre, at du kan tåle at blive transplanteret. Det drejer sig om hjerte- og lungeundersøgelser, undersøgelser af blodkar i bækkenet, lunger, øjne samt blod-, urin- og afføringsprøver. En del kan foregå ved dit lokale sygehus, mens andre skal laves på Rigshospitalet.

Når alle resultaterne er på plads, vil vi, i samarbejde med de kirurgiske transplantationsafdelinger C og D på Rigshospitalet, afgøre, om du kan komme i betragtning. Herefter bliver du inviteret til en samtale med kirurgerne, du ser afdelingen og herefter bliver du skrevet på ventelisten.

Hvordan får du at vide, at der et transplantationstilbud til dig?

Du bliver ringet op af en sygeplejerske fra Afdeling for Organkirurgi og Transplantation på Rigshospitalet, når der er et organtilbud. Din transport vil blive arrangeret af en transplantationskoordinator fra Rigshospitalet, og du skal være klar til hurtig afrejse og til at være fastende fra vi har kontaktet dig.

Du skal være forberedt på, at der kan indkaldes flere mulig modtagere til en transplantation, og at der kan være forhold, der kan medføre, at transplantationen kan aflyses i sidste øjeblik.

Når du ankommer til transplantationsafsnittet, vil du blive taget imod af personalet, som vil gøre dig klar til operation. Dette indebærer en grundig lægeundersøgelse, blodprøver, røntgenbilleder, eventuelt en kort dialyse, et bad og tilsyn fra flere specialer, som er involveret i din operation. Du vil blive bedt om at give samtykke til, at alt dette udføres og til selve transplantationen og du skal bekræfte, at du er blevet orienteret om risikoen for operations- og medicinbivirkninger.

Hvad skal du medbringe?

Toiletsager og læsestof.

Hvor lang tid vil det tage?

Du skal planlægge at være indlagt 3 uger på Rigshospitalet, og herefter cirka 1 uge på Patienthotellet. Du vil således sædvanligvis blive endeligt udskrevet efter 4 uger.

Når du er hjemme i din egen region igen, skal du gå til almindelig kontrol i ambulatoriet ved dit transplantationscenter i Aarhus, Odense eller på Rigshospitalet. I starten skal du komme til ambulant kontrol 2-3 gange om ugen. Hvis der opstår problemer, vil du blive indlagt, undersøgt og behandlet på dit transplantationscenter. I visse tilfælde skal du igen behandles på Afdeling for Organkirurgi og Transplantation på Rigshospitalet, hvorfor du må være indstillet på denne mulighed.

Du skal efter en vellykket nyre- og pancreastransplantation som udgangspunkt måle blodsukker 3 gange om ugen i de første 3 måneder efter udskrivelsen; herefter 1 gang om ugen indtil der er gået 1 år. Som led i kontrollen af pancreas funktionen, skal du også årligt have lavet en sukkerbelastningstest i din klinik.

Praktiske informationer

Du skal være til at træffe

Hvis du bliver akut syg, indlagt på sygehus, eller ikke er til rådighed på ventelisten, skal du ringe til transplantationskoordinatoren eller dit lokale dialysecenter.

Blodtransfusioner

Hvis du har fået en blodtransfusion siden du blev tilmeldt ventelisten, skal dette øjeblikkeligt meddeles til dit lokale dialysecenter, da det medfører en ekstra blodprøvekontrol inden transplantation kan udføres.

Kontakt telefonnumre skal til enhver tid være opdateret, din mobil telefon opladet og en lille rejsetaske skal være klar, så du med kort varsel kan komme til Rigshospitalet.

Redaktør