JJ-kateter

Et JJ-kateter er en tynd, hul slange med en krølle (J) i begge ender.

Anlæggelse af kateter fra nyren til blæren via kikkertundersøgelse

Hvad er JJ-kateter?

Et JJ-kateter er en tynd, hul slange med en krølle (J) i begge ender. Det er fremstillet af blødt plast og er cirka 1,5 mm tykt. Kateteret placeres i din urinleder med et J i blæren og et J i nyrebækkenet.

Hvorfor anvende JJ-kateter?

Der kan være flere grunde til at anlægge et JJ-kateter. De mest almindelige grunde er:

 • For at bedre afløbet fra nyren til blæren ved at fjerne en afklemning af urinlederen.
 • For at kunne behandle sten i urinvejene.
 • For at beskytte urinlederen efter en operation, mens den heler. 

Inden anlæggelse af JJ-kateter

Du skal møde på Urinvejskirurgi, klinik 2111 hverdagen før du skal have anlagt JJ-kateter. Her vil du blive modtaget af en læge og sygeplejersken, som vil gennemgå forløbet med dig, og vil kunne besvare eventuelle spørgsmål.

Under indlæggelsessamtalen, skal du:

 • have optaget journal og informeres nærmere om indgrebet
 • eventuelt have taget hjertekardiogram (EKG)
 • have taget blodprøver
 • aflevere en urinprøve
 • tale med narkoselægen, som vil gennemgå, hvordan du bliver bedøvet
 • have taget stilling til om du er indstillet på blodtransfusion, hvis det skulle blive nødvendigt
 • aftale med sygeplejersken, hvornår du skal møde på sengeafsnittet

Medicin  

Hvis du får blodfortyndende -eller diabetesmedicin, skal du aftale med lægen, hvor mange dage før indgrebet, du skal holde pause. 

Medicin, som du i øvrigt tager, f.eks. blodtryksmedicin, kolesterolsænkende medicin og hjertemedicin samt smertestillende medicin (undtaget gigtmedicin), tager du, som du plejer.

Faste og tørste

Du skal faste før operationen. For at mindske risikoen for opkastning under bedøvelsen, er det vigtigt at mavesækken er tom. Du skal faste 6 timer før operationen, det vil sige, at du ikke må spise fast føde eller spise/drikke mælkeprodukter i 6 timer inden bedøvelsen. Du må heller ikke indtage pastiller, bolsjer eller tyggegummi. 

Du må drikke klare væsker (vand, saft, the eller kaffe uden mælk) indtil 2 timer før cystoskopien, og du kan med fordel drikke 1-2 glas saft 2 timer før indgrebet. 

Operationsdagen

Forberedelse hjemme

Inden du møder på hospitalet, skal du:

 • tage brusebad, anvend hudvenlig sæbe - husk grundig rengøring omkring kønsdele. Hudcemer, makeup og neglelak skal undgås på operationsdagen
 • møde på sengeafsnittet til aftalt tidspunkt

Klargøring til anlæggelse af JJ-kateter på sengeafsnittet

Personalet viser dig til rette i sengeafsnittet

Inden du bliver kørt på operationsgangen, skal du:

 • have identifikationsarmbånd på
 • tage rent operationstøj på
 • have målt temperatur, puls og blodtryk
 • have låst dine værdigenstande inde i skabet på stuen og aflevere nøglen til personalet. Du må ikke bære smykker eller ur under operationen
 • du må gerne beholde eventuelle briller, høreapparat og tandpotese. 

På operationsstuen

Du bliver hentet af en portør og kørt på operationsgangen. På operationsstuen får du inden bedøvelse lagt et drop. I denne gives bedøvende medicin og væske under indgrebet.

JJ-kateret indføres under fuld bedøvelse i forbindelse med en kikkertundersøgelse (cystoskopi) af blæren. Lægen lægger en leder (guidewire) op i urinledren og anlægger derefter JJ-kateteret. 
Når JJ-kateret er placeret korrekt, fjerner lægen guidewiren. Den øverste og nederste ende af JJ-kateret danner form som ”grisehaler”. Disse krøller hjælper med at holde JJ-kateteret på plads.

Anlæggelse af JJ-kateter varer cirka en halv time. 

Efter anlæggelse af JJ-kateter

Du vil enten blive kørt på opvågningensafsnittet eller direkte retur til sengeafsnittet. Du får kontrolleret din puls og blodtryk. 

Smerter

Kikkertundersøgelsen kan medføre lette smerter eller svien i blæren eller urinrøret. Du kan få smertestillende medicin udleveret efter behov, og anvende håndkøbsmedicin efter udskrivelsen.

Ernæring

Du må spise og drikke frit efter anlæggelse af JJ-kateter. Det er vigtigt, at du de efterfølgende dage, når du kommer hjem drikker 2 liter væske om dagen.

Udskrivelse 

Du kan eventuelt udskrives samme dag om eftermiddagen eller aftenen. Hvis du udskrives samme dag,  må du ikke selv køre bil. Der skal desuden være nogen hos dig det første døgn, hvis du skulle blive dårlig efter narkosen. Det er muligt, at du er nødt til at forblive indlagt til dagen efter, hvis du ikke når at blive frisk nok efter narkosen. Inden du forlader sengeafsnittet, aftaler vi det videre forløb angående ny kontrol og svar. 

Dagligdagen med JJ-kateter

I de fleste tilfælde kan du sagtens arbejde med JJ-kateteret siddende i urinlederen. Har du nogle bekymringer i den retning, kan du drøfte dem med vores læge. Vi anbefaler, at du undgår kontaktsport, da JJ-kateteret kan forskubbe sig. Almindelig motion er sikkert for de fleste mennesker. 

Hvor længe skal jeg beholde JJ-kateteret?

Det afhænger af årsagen til anlæggelsen. Vores læge vil fortælle dig hvor længe, du sandsynligvis vil have behov for kateteret. JJ-kateteret skiftes vanligvis hver 3.-4. måned, hvis du har behov for kateteret i lang tid. Udskiftningen foregår under fuld bedøvelse på tilsvarende måde, som da du fik det anlagt første gang. 

Vil jeg kunne mærke JJ-kateteret?

De fleste patienter mærker ikke at de har et JJ-kateter i urinlederen. De hyppigste gener der dog kan forekomme vil være:

 • lidt blod i urinen, som kan afhjælpes med rigeligt væskeindtag
 • smerte eller ømhed i forbindelse med vandladning, som ofte kan afhjælpes med 1 gram Paracetamol
 • hyppig vandladningstrang
 • hos kvinder: tyngdefornemmelse i underlivet.

Ovenstående gener anses for normale og vil aftage med tiden. 

Hvordan fjernes JJ-kateteret

JJ-kateteret fjernes i forbindelse med en cystoskopi af blæren. Det foregår i lokalbedøvelse og varer få minutter. 

Seksualitet

Det er fortsat muligt at have et aktivt sexliv med et JJ-kateter. Hvis du skulle have nogle problemer eller spørgsmål i den forbindelse er du velkommen til at tale med klinikkens læge eller sygeplejersker. 

Problemer med JJ-kateteret

Du skal kontakte klinikken i tilfælde af, at der opstår en af følgende situationer:

 • Du føler dig utilpas med feber, mavesmerter eller svien ved vandladning.
 • Du har mange smerter i flanken eller underliv.
 • Der er store mængder blod i urinen.
 • JJ-kateteret falder ud
Redaktør