JIA uden uveit - Screening af øjne hos børn med

Heri ses screening interval af øjne hos børn med JIA.

First published online April 2. 2007. Dox. 10.1093/rheumatology/kern053
Rheumatology (Oxford) June 1. 2007 vol. 46 no. 6 1015-1019

Prevalence and complications of uveitis in juvenile idiopathic arthritis in a population based nationwide study in Germany: Suggested modification of the current screening guidelines

Tabel 6

Suggested screening intervals for uveitis in patients with JIA as classified by International League of Associations for Rheumatology (ILAR) criteria.

JIA subgroup ANA    Age at JIA onset (yrs)JIA duration (yrs)Recommended screening intervals (months)
OA, RF-PA, PsA, AA+ ≤ 6   ≤ 43
OA, RF-PA, PsA, AA+ ≤ 6   > 46
OA, RF-PA, PsA, AA  + ≤ 6   ≥ 712
OA, RF-PA, PsA, AA  + > 6≤ 26
OA, RF-PA, PsA, AA  + > 6> 212
OA, RF-PA, PsA, AA  - ≤ 6   ≤ 46
OA, RF-PA, PsA, AA  - ≤ 6   > 412
OA, RF-PA, PsA, AA  - > 6n.a.12
ERAn.a.n.a.n.a.12
RF+PA, Sys An.a.n.a.n.a.12
Patients with uveitis n.a.n.a.n.a.According to uveitis  course


Sys A = systemic arthritis; OA = oligoarthritis (≤ 4 led); RF-PA = seronegative polyarthritis (≥ 5 led); RF+PA = seropositive polyarthritis; ERA = enthesitis related arthritis. PsA = psoriatic arthritis; AA = other arthritis; n.a. = not applicable.

ANA er POSITIV, hvis der står 1, 2 eller 3 ud for et af båndene.

JIA uden uveit

Negativ/positiv ANA Debut alder: ______ år

Screening hver 3. md indtil alder:   ______ år

Derefter hver 6. md indtil alder:      ______ år

Derefter hver 12. md indtil 2 år efter ro i deres gigt uden behandling.

Ved uveit opstartes behandling med øjendråber af praktiserende øjenlæge, og barnet henvises subakut til øjenafdeling. Hvis barnet ikke kan medvirke til undersøgelse, henvises ligeledes til øjenafdeling.

Redaktør