Isolationspraksis

Information om isolationspraksis i Afdeling for Infektionssygdommes klinik og sengeafsnit.

- for patienter med kroniske lungeinfektioner – og pårørende

Vi har fokus på forebyggelse af smittespredning mellem patienter og har besluttet at skærpe vore isolationsregler – både i klinikken og i sengeafsnittene.

Lungeinfektioner med bakterier som Pseudomonas, Acromobacter, Burkholderia og atypiske Mykobakterier en hyppig årsag til indlæggelse for patienter med: 

  • Cystisk fibrose 
  • Primær cilie dyskinesi 
  • Kroniske lunge sygdomme med infektionstendens f.eks bronchiektasier (udvidelse af bronchietræet).

For patienter

Ved indgangen til klinikken skal patienter tage maske på. Indlagte patienter skal bære maske, når patientstuen forlades og anvende håndsprit. Patienter med ovennævnte diagnoser må ikke benytte de fælles patientdagligstuer. 
I klinikken skal patienterne beholde masken på til de er inde i konsultationslokalet og tage masken på igen, før de går ud.

Så snart patienten er uden for klinikken betragtes det som ”at være ude i samfundet”. Masken kan derfor tages af, når man træder ud af opgang 86 – og det er tilladt at benytte hospitalets cafe, bibliotek og andre fællesfaciliteter. 

De fleste andre afdelinger kategoriseres som ”resten af samfundet”, men på røntgenafdelingen er der en øget risiko for at møde patienter med svækket immunforsvar, hvorfor CF-patienter med kroniske infektioner skal anvende maske der.

For personale 

Personalet skal anvende beskyttelseskittel og handsker på stuen hos indlagte patienter og dørene til stuen holdes lukkede. 

For pårørende  

Pårørende må ikke gå i dagligstuen, da vi antager, at de kan være bærere af de samme bakterier som patienten.

Særligt for to-sengsstuer

Cystisk fibrose patienter, patienter med cilie dyskinesi og andre lungesygdomme kan i visse tilfælde være indlagt sammen med andre patienter på en to-sengsstue, afhængigt af hvilken bakterie, man er bærer af. Det er din faste læge, der har taget stilling til, om det er forsvarligt.  
 
Medpatienten er blevet informeret af personalet – og har fået retningslinjer for hvorledes de skal forholde sig. 
 
Besøgende til den medisolerede patient må godt færdes på fællesarealerne og i dagligstuen, da de ikke huser bakterier i lungerne og ikke vil møde andre CF-patienter der.

Redaktør