Isolation - hvorfor og hvordan

Information til patienter i isolation pga. smitsom sygdom eller mistanke om smitsom sygdom.

Information til patienter i isolation

Du er isoleret, fordi du har - eller der er mistanke om, at du har - en smitsom sygdom.   

Vi ved, det kan være svært at være isoleret og vi vil gøre, hvad vi kan for at opholdet på hospitalet kan forløbe så normalt som muligt. Vi kan tilbyde dig en gæsteadgang til internettet, så du har gode muligheder for at kontakte familie og venner og få adspredelse. Spørg altid personalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Smittemåde

Smitte kan ske på forskellige måder:

 • Ved at mennesker rører ved hinanden.
 • Ved at mikroorganismer på en overflade overføres til den næste person, som rører ved overfalden (f.eks. virus eller bakterier på et bord, håndtag eller et toilet).
 • Ved at mikroorganismer spredes gennem luften, hvis infektionen sidder i luftvejene.

Besøgende

Du må gerne få besøg, når du er isoleret. 

Du og dine besøgende skal være opmærksomme på:

 • At dine besøgende bliver instrueret af personalet i god håndhygiejne, og at de altid skal vaske og spritte hænder, inden de forlader din stue.
 • Om dine besøgende skal have overtrækskittel og mundbind på. Personalet vil informere nærmere om dette, hvis det er aktuelt. 
 • At dine besøgende skal anvende handsker, hvis de deltager i din pleje.
 • At dine besøgende skal forlade hospitalet umiddelbart efter besøget hos dig uden at have kontakt med andre patienter på hospitalet.   
 • At du ikke har for mange besøgende på stuen af gangen.

Personalets beskyttelsesudstyr

For at undgå at smitten føres videre, vil personalet bruge beskyttelseskittel, handsker og evt. mundbind, når de er på din stue. Du kan dog opleve, at personalet kommer ind på stuen uden beskyttelsesudstyr, hvis de kun skal tale med dig. 

Undersøgelser på andre afdelinger

Hvis du skal til undersøgelse eller behandling udenfor afdelingen, skal du vaske, spritte hænder og have rent tøj på, inden du forlader stuen. Personalet vil informere dig, hvis du også skal have mundbind på. 

Isolationsregler

Du må kun forlade stuen efter aftale med personalet, og døren ind til din stue skal som hovedregel være lukket. Har du brug for at komme i kontakt med personale, kan du altid tilkalde os ved at trække i den røde klokkesnor. 

Håndhygiejne

Den bedste måde at forebygge smitte er  grundig håndhygiejne. Derfor er det vigtigt, at du kan udføre håndhygiejne korrekt. 

Når du er isoleret, består håndhygiejne af grundig håndvask efterfulgt af håndsprit. Er du sengeliggende, kan du i stedet bruge afdelingens engangsvaskeklude efterfulgt af desinficerende vådservietter.

Sådan vasker du hænder

 • Fjern ringe, armbånd og ur.
 • Vask dine hænder grundigt med sæbe i mindst 15 sekunder. Gnid sæben grundigt ind. Husk området mellem fingrene, på tommelfingre, på håndens yderside, fingerspidser og negle (se illustration).
 • Skyl og tør hænderne med en papirserviet.
 • Sluk vandhanen med papirservietten.
   
Sygeplejerske vasker området mellem fingrene på sine hænder
Sygeplejerske vasker sin ene tommelfinger med den anden hånd
Sygeplejerske vasker sin håndryg
Sygeplejerske vasker sine fingerspidser og negle

Sådan spritter du hænder

 • Hænderne skal være tørre.
 • Brug 1-2 tryk af håndspritten.
 • Gnid spritten grundigt ind i hænder, håndled og mellem fingre, indtil dine hænder er tørre. 

Udfør god håndhygiejne

 • Før måltider.
 • Efter toiletbesøg eller berøring af kateterpose eller urinflaske.
 • Efter at du har nyst, hostet eller pudset næse.
 • Efter berøring med noget fra gulvet.
 • Før du evt. forlader stuen.

Ophævelse af isolation

Når der ikke længere er risiko for, at du kan smitte andre, vil isolationen blive ophævet. Hvis der er noget særligt, du skal være opmærksom på, når du bliver udskrevet, vil du få information om dette. 

Er der noget, du er i tvivl om, er du altid velkommen til at spørge personalet.

Redaktør