Information til pårørende

Heri findes information til pårørende.

Denne pjece er til dig, som er pårørende, og er et supplement til den mundtlige information, du vil få.

Personalet oplever ofte, at det er de samme spørgsmål og bekymringer der fylder hos pårørende. Formålet med pjecen er derfor dels at give dig en række nyttige og praktiske oplysninger og dels at informere om vores forventninger til dig.

Personalet er af den overbevisning, at én af forudsætningerne for et godt samarbejde er, at personalet i samarbejde med patient og pårørende får afstemt forventninger til indlæggelsesforløbet. 

Du er meget velkommen på afdelingen og personalet vil gerne inddrage dig i pleje- og behandlingsforløbet. Personalet ønske at tilbyde dig støtte og vejledning, i det omfang det er muligt.

Vores erfaring siger os, at det kan være hensigtsmæssigt for alle parter, hvis der er én pårørende, som har den primære kontakt til personalet. Det er ligeledes vores anbefaling, at den primære kontaktperson holder de øvrige pårørende informerede, således at personalet kan bruge mest mulig tid hos patienterne

Det er ofte belastende at være pårørende. Belastningen afhænger bl.a. af hvilken relation du har til patienten, hvor tæt tilknytningen er, og hvordan sygdommen forløber. Pårørende har ofte viden om patienten, som kan supplere patientens egne oplysninger, og kan derfor være meget værdifulde for pleje- og behandlingsforløbet. 

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt, og må kun videregive oplysninger om patientens tilstand og behandling, såfremt patienten har givet samtykke til det, og kun til de pårørende patienten ønsker. Såfremt du og patienten har  behov for en samtale, kan I aftale et tidspunkt for dette med personalet. 

Besøgstider

Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende på hospitalet. Vi har ingen faste besøgstider.
 
Vi gør opmærksom på, at afdelingen har to afsnit med hver sit personale, derfor beder vi pårørende henvende sig personligt såvel som telefonisk til personalekontoret på den side af gangen, hvor patienten ligger. Telefonisk henvendelse til personalet bedes så vidt muligt foretaget efter kl. 12.

Mad og drikke

Du kan købe mad og drikkevare i kiosken eller i ”Café Riget” i stueetagen. Du må gerne tage maden med op i afdelingen og spise den ved buffeten eller på patientens stue. Du er også velkommen til at medbringe mad hjemmefra, dog er der ikke mulighed for opvarmning af maden. Det er også muligt af købe madkuponer i Café Riget og aflevere disse til personalet inden kl. 9 dagen før du ønsker mad på afdelingen.

Blomster

Hvis du har afskårne blomster med, kan du låne en vase. Hos nogle patienter er det ikke tilladt at have afskårne blomster med af hensyn til infektionsrisikoen. Spørg personalet. Du må ikke medbringe potteplanter af hensyn til infektionsrisiko.

Telefoni 

Mens du opholder dig i afdelingen skal din mobiltelefon være slukket, da den kan forstyrre hospitalets elektriske udstyr. Du må gerne bruge mobiltelefonen i forhallen i stueetagen.

Du kan ringe direkte til patientens telefon på stuen, hvilket vi opfordrer dig til at gøre, såfremt du gerne vil høre, hvordan patienten har det. Telefonnummeret fremgår af den gule vejledning patienten har. Patienten kan ringe gratis i Danmark fra sin telefon på stuen. 

Parkering på Rigshospitalets område

Vi anbefaler dig at tage offentlig transport til og  fra hospitalet, da der er begrænsede parkeringspladser på de offentlige veje omkring hospitalet med parkometerbetaling. Det er kun muligt at parkere på Rigshospitalets område på hverdage i tidsrummet mellem klokken 14.45 – 7.30 og i weekender og helligdage, hvor det er gratis at parkere på Rigshospitalets område. Afdelingen kan ikke udstede parkeringsbilletter og bærer ikke ansvaret for, om din bil holder forsvarligt parkeret. 

Patienthotel

Pårørende til indlagte patienter på Rigshospitalets har mulighed for mod betaling at bo på Patienthotellet. Reservation på telefon 35 45 28 28 (døgnåbent). 

Se i øvrigt Rigshospitalets hjemmesiden om patienthotellet. 

Psykologbistand

Rigshospitalet kan ikke tilbyde psykologbistand til pårørende og dette må derfor, hvis nødvendigt, arrangeres gennem egen læge. Nogle kan have mulighed for psykologbistand via Falck-abonnement eller private forsikringer.
Husk du naturligvis altid er velkommen til at spørge personalet, hvis du er i tvivl om noget.

Redaktør