Information om bredt nyrebækken hos foster

Her findes information om årsagen til for bredt nyrebækken hos fosteret.

Dette er en kort information til dig, der har fået påvist et bredt nyrebækken hos fosteret efter ultralydsskanning

 

Ved skanningen af dit barn har vi bemærket, at fosteret har et ”bredt” nyrebækken, også kaldet pyelektasi. Denne betegnelse bruges, når nyrebækkenet er større end 5 mm.

Det ser vi hos 1-4 ud af 100 fostre, så det er ikke ualmindeligt. Fundet af et bredt nyrebækken er oftest ikke farligt eller sygeligt for fosteret.

Hvad er et forstørret nyrebækken?

Et forstørret nyrebækken er tegn på, at der er ophobet urin i nyrebækkenet.
Allerede i fostertilstanden producerer nyrerne urin. Urinen samles i nyrebækkenerne og ledes via urinlederne ned i fosterets blære, hvorfra
fosteret tisser ud i fostervandet.

Hvad er årsagen?

Når man skanner fosteret senere i graviditeten, vil man hos de fleste se, at nyrebækkenet har fået normal størrelse. Hos nogle vil der fortsat være et lidt bredt nyrebækken og hos enkelte vil det være tiltaget i størrelse.

De fostre, som fortsat har et bredt nyrebækken ved fødslen, vil blive skannet igen som nyfødte og nogle af børnene vil da vise sig, at have et helt normalt nyrebækken.

Hvis man på skanning efter fødslen fortsat ser et bredt nyrebækken, vil man følge børnene videre på Afdeling for Børn og Unge for at finde årsagen.

Nogle børn har tilbageløb fra blæren til nyrerne. Andre børn har variation i urinvejens opbygning, og enkelte af disse vil behøve en operation. En del af disse børn kan desuden have øget risiko for urinvejsinfektion og kan have brug for antibiotika.

Ventetid i vores afdeling

Vi gør alt, hvad vi kan for at overholde de aftalte tider i afdelingen, men vi bliver desværre ofte forsinkede på grund af akutte patienter, akutte indgreb på fostre og patienter med særlige behov.

For en sikkerheds skyld anbefaler vi derfor, at du afsætter et par timer til at være på afdelingen i forbindelse med din undersøgelse.

Spørgsmål til os

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på telefonnummer 35 45 81 08. Vi træffes bedst på hverdage mellem klokken 08.00- 14.00.

Til din information

Rigshospitalet er et undervisningshospital, hvorfor der indimellem vil være flere personer under uddannelse til stede under undersøgelsen. Du er selv velkommen til at medbringe én voksen person.

Redaktør