Influenza

Information om symptomer og behandling af influenza hos børn.

Dit barn har fået influenza. Denne pjece giver dig lidt information om influenzasygdommen og om, hvad du kan gøre for dit barn derhjemme.

Baggrund

Influenza er en infektion i luftvejene som forårsages af Influenzavirus A, B eller i sjældne tilfælde C. Influenza er en typisk vintersygdom og forekommer ofte som en epidemi, hvor mange bliver syge på samme tid.

Smitteveje

Influenza smitter gennem luften ved host og nys, ved direkte kontakt mellem mennesker, og ved at det sætter sig på overflader, som vi rører ved med hænderne, f.eks. håndtag og vandhaner.

Man bliver syg 1-4 dage efter man er smittet. Man smitter andre fra en dag før, man selv bliver syg og de næste 5-6 dage derefter, men børn kan muligvis smitte i længere tid.

Et barn med influenza kan komme tilbage i institution, når almentilstanden er god, og barnet ikke længere har feber.

Influenza symptomer

Influenza viser sig ved høj feber, kulderystelser, muskelsmerter, hovedpine, ondt i halsen, hoste, forkølelse, evt. opkastning og diarré. Symptomerne varer typisk 2-7 dage, men træthed og hoste kan vare lidt længere.

Komplikationer

Influenza kan give komplikationer som lungebetændelse, bronkitis, falsk strubehoste, bihule- og mellemørebetændelse og andre bakteriesygdomme, som lægen kan behandle.

Da børnene ofte har høj feber, kan der forekomme feberkramper. Nogle børn har meget ondt i musklerne og derfor svært ved at gå. Meget sjældent kan ses betændelse i hjertemusklen eller i hjernen.

Risikogrupper for alvorlig influenza

Nogle børn kan få et alvorligere forløb af influenza, især små børn under 2 år og børn i særlige risikogrupper.

Ved særlige risikogrupper forstås:

 • Børn med kroniske lungesygdomme
 • Børn med kroniske neurologiske sygdomme, der giver nedsat hostekraft
 • Børn med svær hjertesygdom
 • Børn med kronisk lever- eller nyresygdom
 • Børn med immundefekt
 • Børn med svær blodmangel
 • Børn med medfødt stofskiftesygdom
 • Børn med sukkersyge

Behandling

Hos de allerfleste forløber influenza ukompliceret og kræver hverken indlæggelse eller behandling, da barnet oftest bliver rask af sig selv.

Patienter i høj risiko for komplikationer eller med indlæggelseskrævende influenza behandles med en antiviral medicin Oseltamivir (Tamiflu), som kan afkorte sygdomsforløbet med 1-2 dage, hvis det startes tidligt i sygdomsforløbet.

Vaccine

Man kan vaccinere mod influenza, men da virus har en stor evne til at forandre sig, er man nødt til at lave en ny vaccine hvert efterår.

Det er kun i særlige tilfælde, at børn skal vaccineres mod influenza. Børn, der tilhører en af ovennævnte risikogrupper, bør vaccineres, når de er mere end 6 mdr. gamle, men kun efter aftale med lægen.

Vaccination kan ikke helt fjerne risikoen for at få influenza, men nedsætter risikoen betydeligt

Hvordan kan du hjælpe dit barn

Hvis dit barn har høj feber, er det vigtigt at undgå overophedning. Derfor skal barnet afklædes.

Barnet skal have rigeligt at drikke, da det mister væske, når det har feber og kaster op. Væske, der indeholder salt og sukker, eksempelvis saftevand, er godt at drikke. Det er normalt, at børn med feber har nedsat appetit.

Har dit barn ubehag, kan medicin som paracetamol eller ibuprofen hjælpe. Disse præparater sænker temperaturen og virker smertestillende, men gør ikke dit barn hurtigere rask.

Antibiotika hjælper ikke mod influenza, da det er en virusinfektion. Hvis der samtidig er en bakterieinfektion, f.eks. lungebetændelse eller mellemørebetændelse, kan lægen give dit barn antibiotika.

Dit barn skal vurderes af en læge, hvis barnet:

 • Er svært medtaget
 • Har dårlig kontakt
 • Er så irritabelt, at du ikke kan trøste det
 • Har påvirket vejrtrækning
 • Er generet af sejt slim, der er svært at hoste op
 • Ikke vil drikke i over ½ dag, trods tilbud om hyppige små slurke væske
 • Tisser sparsomt
 • Har hyppige opkastninger
 • Har røde pletter på huden som ikke forsvinder, når et glas trykkes mod huden

 eller

 • Hvis du er bekymret for dit barn.

Diagnose

Diagnosen kan stilles på de typiske symptomer i vintersæsonen, men da andre virus kan give lignende symptomer, kan man undersøge en næse- eller svælgpodning for influenzavirus for at være sikker.

Spædbørn

Spædbørn skal om muligt adskilles fra personer med symptomer på/bekræftet influenza. Hvis du som forælder har influenza, anbefaler vi, at du bærer ansigtsmaske samt vasker eller desinficerer hænder før og efter håndtering af barnet. Samme forholdsregler anbefales når du ammer.

Mødre, der er i behandling med Tamiflu, må gerne amme. Man giver ikke forebyggende Tamiflu til spædbørn, med mindre de er i en særlig risikogruppe for at få alvorlig influenza.

Forebyggelse

God håndhygiejne er vigtig for at undgå spredning af influenza. Husk at vaske hænder hyppigt og særligt før og efter kontakt med barnet.

Redaktør