Indometacin - behandling

Indometacin anvendes til behandling af gigtsygdomme, men har også effekt på visse af desjældne hovedpineformer.

Præparatet

Indometacin er et non-steroidt antiinflamatorisk middel (NSAID) til behandling af gigtsygdomme og lign. Det kan have en forebyggende effekt på visse af de sjældne hovedpineformer, bl.a. såkaldt paroksystisk hemikrani, hemicrania continua, primary stabbing headache og anstrengelsesudløst hovedpine.

Præparatet fremstilles specielt på nogle apoteker, så det tager lidt længere tid at skaffe det. Præparatet har ikke tilskud. Vi søger enkelttilskud hos Lægemiddelstyrelsen, såfremt Indometbehandlingen har effekt.

Virkningsmekanisme

Indomet hæmmer frigørelsen af smertefremkaldende stoffer i muskler, led og bindevæv.

Hvilken dosis skal man tage?

Man starter normalt op med at tage 50 mg 3 gange om dagen i en uge. Indomet vil have effekt indenfor få dage, hvis det virker. Virker behandlingen, trapper man efter en uge på fuld dosis ned med 25 mg hver 3. dag, indtil man er på lavest mulige dosis, der fortsat har effekt. Har man derimod ingen effekt af Indomet efter 1 uge, stoppes behandlingen helt, og her er udtrapning ikke nødvendig.

Indomet gives altid sammen med et syrepumpehæmmende middel for at beskytte imod mavesår og mavesmerter.

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er mavesmerter, kvalme, træthed, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, diarré, øresusen, svimmelhed, døsighed, depression og øget tendens til blødning på grund af fald i antallet af blodplader.

Forsigtighedsregler

Indometacin kan hæmme dannelse af røde og hvide blodlegemer og blodplader og kan påvirke nyrefunktionen og leverfunktionen og give risiko for blødninger fra mavetarmkanalen. Blodprøver, der afspejler disse funktioner, bør tages med jævne mellemrum.

Ved overfølsomhed over for indholdsstoffet og andre NSAID, herunder acetylsalicylsyre, bør Indomet ikke anvendes. Overfølsomhed kan vise sig ved nældefeber, snue og astma.

Indomet må ikke anvendes, hvis du har mavesår, dårligt fungerende hjerte, lever eller nyrer, ved svært forhøjet blodtryk, hvis du er i behandling med antikoagulationsmedicin (fx Marevan) eller har generel tendens til blødning.

Indomet kan nedsætte virkningen af vanddrivende midler og betablokkere.

Recepter

Vi kan desværre ikke lave recepter med flere udleveringer på indometacin, men du kan bede om flere æsker af gangen. Der er kun den ene udgave, som apoteket i Glostrup eller Skanderborg laver, så det er ikke muligt at bede om et tilsvarende billigere præparat.

Sygeplejegruppens telefon

Har du spørgsmål til din behandling, kan du ringe til sygeplejegruppen.

Afbud og tidsbestilling

I tilfælde af afbud kan du sende en mail til hovedpine@regionh.dk eller ringe til sekretæren i Dansk Hovedpinecenter.

E-journal

Du kan læse i din egen journal på sundhed.dk.

Redaktør