Iltbehandling ved Hortons hovedpine

Iltinhalation har vist sig effektiv til behandling af anfald af Hortonshovedpine. Iltbehandling eret godt alternativ til medicinsk behandling. Iltapparat kan bestilles af personalet på Dansk Hovedpinecenter.

Iltinhalation har vist sig effektiv til behandling af anfald af Hortonshovedpine. Iltbehandling er et godt alternativ til medicinsk behandling.

Bestilling af iltapparatet

Iltapparatet bestilles af personalet på Dansk Hovedpinecenter.

Levering af iltapparatet

Iltapparatet leveres af det iltfirma, som sin region har indgået en leveringsaftale med. Du vil blive kontaktet telefonisk af iltleverandøren med henblik på, hvornår levering af apparatet kan finde sted. Leverandøren kan give dig en kort instruktion i brugen af apparatet. Leveringen kan ske fra dag til dag.

Du har både mulighed for at få leveret et stationært apparat til brug i hjemmet samt et transportabelt apparat til brug på for eksempel arbejdet. Du skal være opmærksom på, at ingen af apparaterne må komme i nærheden af åben ild.

Opfyldning af apparatet

Når iltapparatet er ved at være tomt, skal du ringe til iltleverandøren med henblik på udskiftning af iltflasken.

Dosis

Dosis kan variere fra 10-15 liter per minut afhængigt af, hvilken maske du bruger.

Returnering af iltapparatet

Kommer din Hortons hovedpine i afgrænsede anfaldsperioder, skal du returnere iltapparatet, når anfaldsperioden er ovre. Det er meget vigtigt, at du kontakter iltfirmaet med henblik på afhentning, da sygehuset betaler en døgnleje for apparatet. Du kan til hver en tid kontakte Dansk Hovedpinecenter med henblik på at få leveret apparatet igen.

Flytter du fra en region til en anden, er det vigtigt, at du kontakter os med henblik på din fremtidige behandling.

Pris

Lejen af iltapparatet betales af sygehuset og medfører ingen udgifter for dig.

Genbestilling af ilt

Du vil til hver en tid have mulighed for at genbestille et iltapparat ved at kontakte personalet på Dansk Hovedpinecenter på telefonnummer 38 63 20 62.

Iltmasker

Når iltapparatet bliver leveret, følger der automatisk en iltmaske med. De fleste patienter er glade for denne type maske og har god effekt af den. Enkelte patienter har dog brug for en anden type maske, der giver mulighed for større iltinhalationer. Har du manglende effekt af den maske du har fået udleveret, er du velkommen til at kontakte sygeplejegruppen i Dansk Hovedpinecenter

Sygeplejegruppens telefon

Har du spørgsmål til din behandling, kan du ringe til sygeplejegruppen.

Afbud og tidsbestilling

I tilfælde af afbud kan du sende en mail til hovedpine@regionh.dk eller ringe til sekretæren i Dansk Hovedpinecenter.

E-journal

Du kan læse i din egen journal på sundhed.dk.

Redaktør