Idiopatisk Intrakraniel Hypertension (IIH) - Klinisk diætist

Vejledning om mad og bevægelse er et tilbud til dig, som har IIH og er overvægtig. Forløbet består af 10 individuelle samtaler.

Vejledning om mad og bevægelse er et tilbud til dig, som har Idiopatisk Intrakraniel Hypertension (IIH) og er overvægtig.

Sted

Rigshospitalet – Glostrup, Valdemar Hansens Vej 2, Ringvejsblokken, Indgang 8, stuetagen, rum 23, 2600 Glostrup.

Varighed

Du har mulighed for at få 10 individuelle samtaler med cirka én måneds mellemrum. De første to samtaler varer 45 minutter, og de otte opfølgende samtaler varer 25 minutter. Du vil modtage et indkaldelsesbrev, med tid for første samtale inden for 14 dage efter udskrivelse.

Pårørende

Du er velkommen til at tage pårørende med ved samtalerne. Hvis man køber ind og spiser sammen med en anden, kan det ofte være en god idé, at vedkommende er med. En ven/veninde eller en forælder kan ligeledes være god at have med ved samtalerne, så vedkommende kan støtte dig i din forandringsproces med nye livstilsvaner.

Målet med samtalerne

Det overordnede mål er, at du opnår tilstrækkeligt vægttab til at dine symptomer forbedres. Dette kan ske ved, at:

  • du bliver bevidst om de bagvedliggende årsager til, at du er overvægtig.
  • du bliver bevidst om nødvendigheden af livslang ændring af din livstil frem for kortvarig slankekur.
  • du identificerer, hvilke barrierer der er i dit liv for forandring af livstilsvaner.
  • du omhyggeligt planlægger, hvordan din vægttabsproces bedst lykkes.
  • du tilegner dig grundlæggende viden om sund mad og bevægelse og lærer at skelne mellem videnskabeligt dokumenterede kost- og motionsråd og ”mode-slankekurenes” leveregler.
  • du med små, men vedvarende skridt, forandrer dine spise- og bevægelsesvaner, således at du taber dig og holder vægttabet.

Indhold

Ved første samtale foretages der en grundig analyse af dine aktuelle mad- og bevægelsesvaner, som sammenholdes med evt. andre sygdomme (fx fødevareallergi, menstruationsforstyrrelse (PCOS), sukkersyge, forhøjet kolesteroltal eller spisefortyrrelse) og dine blodprøver. Der måles fedtprocent, muskelmasse, livvidde, og der udregnes BMI. Der udarbejdes en næringsberegnet kostplan med hensyntagen til din alder, vægt, fysiske aktivitet, madpræferencer samt arbejds- og familieforhold. Sammen opstiller vi realistiske mål og finder de fokus- og indsatsområder, der giver størst effekt.

Ved de opfølgende samtaler støttes du i processen med at holde din kostplan. Du vejes, måles, kostplanen justeres ved behov, variationsmuligheder gennemgås, inspiration til madlavning udleveres og dine spørgsmål og problemstillinger afklares. Vi sætter nye realistiske mål for den efterfølgende periode og opstiller handlingsplan for, hvordan målene kan opnås.

Hvis du bor langt væk

Det er desværre ikke muligt at blive henvist til klinisk diætist på et andet hospital i dit lokalområde. Du har derimod mulighed for telefon- eller e-mail-konsultation, som kan være en hjælp på vejen, men som erfaringsmæssigt ikke har den samme effekt, som den personlige samtale ansigt til ansigt. Nogle kommuner har tilbud om individuel eller gruppebaseret kostvejledning til overvægtige i det lokale sundhedscenter. Det varierer, hvor overvægtig man skal være for at kunne blive henvist. Undersøg netop dine muligheder hos din praktiserende læge eller se nærmere på www.sundhed.dk/sundhedstilbud.

Du har også mulighed for at henvende dig til en privatpraktiserende klinisk diætist. Find den nærmeste på din bopæl ved at søge på internettet.

Kliniske diætister er desværre ikke tilskudsberettigede på samme måde som fx fysioterapeuter, men hvis du er medlem af Sygeforskring Danmark, kan du opnå 30 % tilskud af egenudgiften; dog maks. 200 kr. per konsultation og maksimum 800 kr. inden for 12 måneder. Har du en sundhedsforsikring/helbredsforsikring via din arbejdsplads, går denne ofte ind og dækker konsultationerne. Nogle får dækket 5 konsultationer, andre 12 konsultationer, afhængig af forsikring. Eksempler på forsikringsselskaber, der dækker behandlinger: PFA, Skandia, Topdanmark, Tryk, Alm. Brand, Danica Sundhedsforsikring, Mølholm forsikring m.fl.

Afbud og tidsbestilling

I tilfælde af afbud kan du sende en mail til janne.christensen@regionh.dk eller ringe på telefon 38 62 22 27 mellem kl. 09.00-09.30 mandag-torsdag.

E-journal

Du kan læse i din egen journal på sundhed.dk.

Redaktør