IVF-Vejledning

IVF kaldes også ’reagensglasbefrugtning’,’kunstig befrugtning’ eller ”assisteret befrugtning”.

Information og vejledning til barnløse

Reagensglasbefrugtning

IVF-behandling 

Afdeling for Fertilitet, afsnit 4071
Rigshospitalet
Web: rigshospitalet.dk/fert
September 2021

Generelle forhold ................................................................................................................. 5

Informationsfilm og webinar..................................................................................................... 5

Samtale.............................................................................................................................................6

Hvem kan behandles med IVF? .............................................................................................6

Undersøgelser før henvisning .................................................................................................6

Hvornår påbegyndes behandlingen? .................................................................................. 6

Del 1 – Behandlingen ........................................................................................................ 7

Hvordan påbegyndes behandlingen rent praktisk? .......................................................7

Afvist behandlingsstart ............................................................................................................. 7

Tilmelding nedfrosne æg. ......................................................................................................... 7

Særlige tilmeldingsregler for par, der skal til PGT...............................................................8

Ferielukning .................................................................................................................................... 8

Lokaler ............................................................................................................................................. 8

Selve behandlingen .................................................................................................................... 8

Hormonbehandling: ’kort behandling’ .................................................................................. 8

     Stimulationen .......................................................................................................................... 8

Hormonbehandling: ’lang behandling’ ................................................................................. 9

     Dag 21 ........................................................................................................................................ 9

     Dag ’35’ – 1. stimulationsdag ..........................................................................................10

     Dag 8 i stimulationen ......................................................................................................... 10

Før ægudtagningen ................................................................................................................. 10

     Indsprøjtning af ægløsningshormonet før ægudtagning .................................... 10

Ægudtagningen ........................................................................................................................ 10

Sædprøven ................................................................................................................................ 11

Ægoplægningen........................................................................................................................ 11

     Risici ved tvillinger................................................................................................................12

     Smerter i perioden efter ægoplægningen ................................................................ 13

     Behandling med progesteron i skeden efter ægoplægningen ..........................13

Graviditetsprøven .................................................................................................................... 13

Hvis du ikke bliver gravid ....................................................................................................... 14

Hvor mange behandlinger tilbydes? ................................................................................. 14

Mikroinsemination (ICSI) ........................................................................................................ 14

     Hvem kan behandles med sædcelleinjektion i ægget (ICSI)? ........................... 14

     Hvilke ulemper og risici findes ved ICSI? ................................................................... 15

Del 2 – Problemer, bivirkninger og risici ................................................................... 15

Aflysning af behandlingen før ægudtagningen ............................................................. 15

Manglende befrugtning af æggene ....................................................................................16

Bivirkninger og risici ved IVF-behandling .........................................................................16

     Bivirkninger af medicinen ................................................................................................ 16

     Overstimulation af æggestokkene .............................................................................. 16

     Underlivsbetændelse ....................................................................................................... 16

     Blødning efter ægudtagning............................................................................................17

     Underlivssmerter i ugerne efter ægoplægningen .................................................. 17

     Graviditet uden for livmoderen...................................................................................... 17

     Risiko for senere udvikling af æggestokkræft? ...................................................... 17

Børn født efter IVF-behandling ........................................................................................... 17

Hvad kan I selv gøre for at behandlingerne lykkes – livsstilsfaktorer................... 18

Videnskabelige projekter ....................................................................................................... 18

Del 3 – Resultater af IVF-behandling – graviditetschance ................................. 19

Del 4 – Praktiske forhold ............................................................................................... 19

Fravær fra arbejde .................................................................................................................... 19

Samleje ........................................................................................................................................ 19

Hvor kan I henvende jer ved problemer .......................................................................... 20

Behandling i privat regi .......................................................................................................... 20

Udsættelse af behandlingen ............................................................................................... 20

Afslutning efter endt behandling ....................................................................................... 20

Hjemmeside og nyttige telefonnumre................................................................................20

Del 5 – Behandling med optøede befrugtede æg.................................................... 21

     Nedfrysning og senere optøning af befrugtede æg ved IVF-behandling ...... 21

     Hvilke æg kan nedfryses med henblik på senere optøning?.............................. 21

     Hvorledes tåler de befrugtede æg nedfrysning?..................................................... 21

     Hvor mange par får nedfrosset befrugtede æg? .................................................... 21

     Er de børn, der fødes, raske? ......................................................................................... 21

     Hvad er graviditetschancen med optøede æg? ..................................................... 21

Hvordan foregår behandlingen med optøede æg? ..................................................... 22

     Hvordan aftales tid til behandling?............................................................................... 22

     Ultralydsscanning ............................................................................................................... 22

     Ægoplægningen .................................................................................................................. 22

     Behandling i en kunstig cyklus ...................................................................................... 23

     Behandling med optøede æg efter at I allerede har fået et barn med de               'friske’ æg ............................................................................................................................... 23

     Erklæring – nedfrysning af befrugtede æg .............................................................. 23

Del 6- bilag..........................................................................................................................24

      Eksempler på kort og lang behandling.......................................................................24

      Kontakt...................................................................................................................................25

Denne information og vejledning er til barnløse, der tilbydes behandling med IVF og IVF med mikroinsemination på Rigshospitalets Fertilitetsafdeling.

Generelle forhold

IVF er en forkortelse for In Vitro Fertilisation, som betyder, at befrugtningen (fertilisationen) sker uden for kroppen (In Vitro betyder ’i et reagensglas’). IVF kaldes også ’reagensglasbefrugtning’ eller ”assisteret befrugtning”. Når sædcellen hjælpes ind i ægget kalder vi det IVF med mikroinsemination eller ICSI, som er en forkortelse for Intra Cytoplasmatisk Sædcelle Injektion.

Dette informationsmateriale er et supplement til den samtale, informationsfilm og webinar, som du bliver indbudt til, inden behandlingen påbegyndes. 

Informationsmaterialet er også tænkt som en hjælp, hvis du i løbet af behandlingen bliver i tvivl om noget, som du ønsker nærmere belyst.

Informationsfilm og webinar

Før samtalen vil du få tilsendt et link til en informationsfilm og en indbydelse til et webinar.  I informationsfilmen gennemgår vi i detaljer det forløb, du skal igennem. Webinaret afholdes ca. 5-6 gange årligt om eftermiddagen kl. 16.00-17.30 og typisk er der omkring 100 mødedeltagere. Du kan tidligst melde dig til behandling efter din/jeres første samtale. 

Samtale

Den første samtale vil som regel foregå per telefon/video. Enkelte vil blive kaldt ind til fysisk fremmøde.

Hvem kan behandles med IVF?

I offentligt regi i Danmark er der opstillet følgende kriterier for behandlingen:

 • Det skal være medicinsk rimeligt at udføre behandlingen.
 • Behandlingen afsluttes, når kvinden fylder 41 år. Du bør derfor kun henvises såfremt ventetiden tillader, at vi kan nå et par behandlinger, inden du fylder 41 år.
 • Vi kan behandle gifte par, samlevende par, enlige og lesbiske.
 • Der må ikke være fælles børn i hjemmet. Denne regel gælder ikke for behandling med frosne æg (’overskydende’ æg fra tidligere IVF-behandling i fryseren).
 • Der findes særlige regler ved ægsortering (PGT) og par, hvor en eller begge er smittet med HIV, Hepatitis B eller C

Undersøgelser før henvisning

Før henvisning bør der foreligge de almindelige undersøgelser med henblik på årsagen til barnløsheden.
Derudover er der lovkrav om, at følgende skal foreligge
Såvel kvinden som manden skal have taget en blodprøve til undersøgelse for HIV og leverbetændelse B og C:

 • Test for HIV (anti-HIV 1+2),
 • Test for hepatitis B (HBVsAg og anti-HVBc) og
 • Test for hepatitis C (anti-HCV).

Disse prøvesvar må ikke være mere end 2 år gamle. De skal udføres af den henvisende læge, og vi tjekker resultaterne ved samtalen.

Hvornår påbegyndes behandlingen?

Efter den indledende samtale i vores ambulatorium kan du normalt påbegynde behandlingen.

1 – Behandlingen

Hvordan påbegyndes behandlingen rent praktisk?

Når du får menstruation, skal du ringe til Fertilitetsafdelingens telefonsvarer på 3545 4071 + tryk 3. Denne telefonsvarer bruges kun til opstart af IVF behandlinger, og du kan ringe til den hele døgnet.

Du skal ringe den dag, hvor din menstruation er kommet rigtigt i gang, den første dag, hvor du har frisk rød blødning. Det kalder vi cyklusdag 1.

På telefonsvareren skal følgende oplyses (husk at tale tydeligt):

 1. Dit navn.
 2. Dit CPR-nummer.
 3. Datoen for 1. blødningsdag.
 4. Angiv et telefonnummer, hvor vi kan kontakte dig mandag til lørdag mellem kl. 12.00 - ca. 14.00, så vi kan aftale eventuel behandling.

Sekretæren ringer derefter tilbage til jer mellem kl. 12.00 - ca. 14.00. Hvis du skal i kort protokol, skal du møde herinde på 3. cyklusdag.
Nogle skal behandles i lang protokol, og de skal først møde herinde på 21. cyklusdag. Det drejer sig f.eks om:

 • Par, hvor den ene er smittet med hepatitis eller HIV,
 • Par, hvor vi skal udtage sædceller fra testiklen (TESA),
 • Kvinder med betydende endometriose.

Afvist behandlingsstart

De fleste gange er der plads i programmet til dem, der melder sig, men nogle gange må vi desværre give et afslag, da vi kun kan påbegynde et vist antal nye IVF behandlinger per dag.
Hvis der ikke er plads i programmet, må du melde dig igen næste måned.
Du kan godt risikere, at få afslag 2-3 gange, men vi gør alt hvad vi kan for ikke at give mere end 2 afslag i træk.

Tilmelding til anvendelse af nedfrosne æg.

Patienter der skal melde sig med henblik på anvendelse af nedfrosne æg bedes ringe til sekretærerne på telefon 3545 4071 + tryk 1 på hverdage mellem kl. 8.30-10.00 og lørdage mellem kl. 10.00 og 12.00.

Særlige tilmeldingsregler for dem, der skal til PGT (Ægsortering pga. arvelig sygdom i familien eller kromosomafvigelser)

Disse behandlinger er særligt krævende og skal bl.a. koordineres med Afdeling for Klinisk Genetisk, der laver analyserne for os. Derfor kræver disse behandlinger særlig koordinering.

Ferielukning

Behandlingen foregår alle dage, også i weekender og kortere ferier. I sommerferien og juleferien gives dog ingen behandling. I kan forhøre jer løbende vedrørende de præcise lukkedatoer.
Disse vil også blive oplyst på vores hjemmeside www.rigshospitalet.dk/FERT

Lokaler

Fertilitetsafdelingen er placeret på afsnit 4071. Det er i opgang 4, 7. sal.
Du kan selv tjekke dig ind på vores tjek-in stander eller henvende dig i receptionen.

Selve behandlingen

Vi har to forskellige måder at hormonbehandle på: ’kort behandling’ og ”lang behandling”.
Behandlingen omtales nedenfor, og eksempler på et behandlingsforløb efter henholdsvis kort og lang behandling finder du bagerst i informationsmaterialet.
’Kort behandling’ er klinikkens standardbehandling.
Ved samtalen i ambulatoriet forsøger vi at tilpasse behandlingen bedst muligt til dig. Vi anvender bl.a. tælling af de små ægblærer i æggestokkene (follikler) samt måling af hormonet AMH til at bestemme den dosis medicin, vi vil foreslå i 1. behandling.

Hormonbehandling: ’kort behandling’

’Kort behandling’ benævnes også ’Antagonist-behandling’ – se skemaet bag i vejledningen.
Denne behandling er normalt aftalt med dig på forhånd. De nødvendige recepter bliver ved 1. besøg lagt på medicinserveren, så du kan hente medicinen på apoteket. Du får telefonisk en tid til skanning typisk mellem kl. 12.30 – 14.30 på 2-3. cyklusdag.

Stimulationen

Selve stimulationsbehandlingen består i, at du dagligt tager en indsprøjtning med et hormonpræparat.
Du vil typisk blive behandlet med præparatet Gonal-F, Bemfola, Rekovelle,
Pergoveris, eller Menopur.
Præparaterne virker grundlæggende på samme måde. Vi vil tale med dig om, hvilket præparat, vi mener, du bør anvende, og hvilken dosis du bør tage.
Sygeplejerskerne vil instruere dig i, hvordan du tager medicinen, der skal indsprøjtes i underhuden. Endvidere kan du få udleveret skriftligt informationsmateriale, der viser, hvordan du selv tager medicinen.

Gonal-F, Bemfola, Rekovelle, Pergoveris og Menopur  er dyre præparater. En ’normal’ IVF-behandling koster i alt ca. 7.500 kr. alene til denne medicin. Den pris du selv skal betale er dog væsentligt lavere og afhænger af status på dit medicintilskud.

Recepten kan anvendes til indkøb af en større mængde medicin. Vi ved ikke på forhånd, hvor meget du skal bruge. Vi vejleder dig om, hvor meget du skal købe.

Fra 8. cyklusdag skal du begynde at tage Fyremadel 0,25 mg dagligt, for at forhindre at du selv får ægløsning før vi kan tage æggene ud. 

En uge efter stimulationens start (dag  9-10 i cyklus) skal du igen møde til ultralydsscanning. Vi vurderer nu, hvor mange og hvor store dine ægblærer er, og vi aftaler det videre forløb med dig.

De fleste skal stimuleres endnu nogle dage, før ægudtagningen kan planlægges.

Hormonbehandling: ’lang behandling’

Princippet i ’lang behandling’ er, at du skal ’forbehandles’ i to uger, før selve
stimulationsbehandlingen påbegyndes. Forbehandlingen består i, at hypofysens hormondannelse hæmmes, så æggestokkene ’nulstilles’.

Dag 21

Forbehandlingen fra 21. cyklusdag kan enten ske ved hjælp af en næsespray, der anvendes tre gange dagligt eller med en daglig indsprøjtning. Sygeplejerskerne instruerer dig i behandlingen med Synarela næsespray. Du skal tage tre pust om dagen i de næste 14 dage. Herefter nedsættes dosis til to pust om dagen.
Hvis du vil behandles med daglig indsprøjtning, får du instruktion i at tage 0,1 ml Gonapeptyl, som du selv sprøjter ind i underhuden i maveskindet i de næste 14 dage.

Bemærk

Kvinder med en uregelmæssig menstruationscyklus, hvor det er planlagt at give lang behandling: Alle med en cyklus på mere end 35 dage mellem start af blødningerne, bør påbegynde nedreguleringen samtidig med p-pillebehandling. Hos kvinder med mere end 35 dage mellem blødningerne bør der derfor være aftalt en plan for, hvorledes behandlingen kommer i gang. Kvinden får udleveret en recept på p-piller til at udløse menstruation, hvorpå man kan ringe til klinikken og melde sig klar til behandling. Disse kvinder skal fortsætte med p-pillen også i den måned, hvor de skal påbegynde nedreguleringen. Kvinden vil typisk have 3-5 p-piller tilbage i pakken, når nedreguleringen påbegyndes.

Dag ’35’ – 1. stimulationsdag

Efter to ugers nedregulering møder du igen i Fertilitetsafdelingen. Selve stimulationsbehandlingen kan nu begynde, hvis du har fået menstruation. Menstruationen kommer ofte 7 til 12 dage efter påbegyndelsen af Synarela- eller Gonapeptyl-behandlingen. Menstruationen er altså ofte lidt forsinket, men det betyder ikke noget.
Hvis du ikke har fået menstruation, skal du alligevel scannes. Du fortsætter herefter med Synarela eller Gonapeptyl, og den videre behandling udskydes en uge eller to.

Dag 8 i stimulationen

En uge efter stimulationens start skal du igen møde til ultralydsscanning. Vi vurderer nu, hvor mange og hvor store ægblærer der er, og vi aftaler det videre forløb med dig. De fleste skal stimuleres endnu nogle dage, før ægudtagningen kan planlægges.

Før ægudtagningen

Indsprøjtning af ægløsningshormonet før ægudtagning

Når dine ægblærer er fuldt modne, instrueres du af sygeplejersken i at tage en indsprøjtning kl. 22.00 af et ægløsningshormon, som oftest er Ovitrelle. Indsprøjtningen gives i underhuden i maveskindet.
Denne indsprøjtning bevirker, at æggene vil løsnes tidligst 38-40 timer senere. Ægudtagningen foretages derfor ca. 36 timer efter, at du har fået denne indsprøjtning.

Ægudtagningen

Ægudtagningen finder hyppigst sted 11, 12, 13 eller 14 dage fra stimulationens start. På den aftalte dag møder du kl. 8.15 i Fertilitetsafdelingen. Hvis der skal bruges en sædprøve,  medbringes sædprøven hjemmefra eller laves den her efter aftale.

Du bliver modtaget af en sygeplejerske, som giver dig besked på, hvornår du skal tage 2 smertestillende tabletter (Panodil 0,5 g x 2 = 1 g).  Sygeplejersken lægger en lille plastikkanyle (PVK) i din arm, og herigennem får du smertestillende medicin umiddelbart inden ægudtagningen. Vi lægger også lokalbedøvelse i skedetoppen.

Selve ægudtagningen foregår ved hjælp af ultralydsscanning. Gennem skeden indføres en tynd nål i æggestokkene. De enkelte ægblærer tømmes for væske, hvorved æggene suges ud.
Du kan blive noget døsig af medicinen, men er altid vågen under indgrebet, hvor vi normalt taler sammen om, hvad der foregår. Du kan have en hos dig under ægudtagningen, der normalt tager ca. 20 minutter.

Vi har normalt mellem 4 og 6 ægudtagninger om dagen og patienterne møder kl. 8.15 af hensyn til at få sædoprensningerne i gang om morgenen. Den første ægudtagning sker kl. 9.00, men hvis der er mange, kan der gå op til 2 timer, før det bliver din tur. Sygeplejersken fortæller dig, hvornår du skal være klar. Du må således påregne, at formiddagen godt kan gå, før du kan forlade klinikken.

Efter ægudtagningen hviler du dig mindst et kvarter. Herefter kan du tage hjem. Nogle gange er der behov for, at du hviler dig her i en til to timer. Du skal ikke regne med at kunne arbejde denne dag. På grund af den smertestillende medicin må du ikke selv køre bil. Du kan have underlivssmerter efter ægudtagningen. Du kan tage smertestillende paracetamol-tabletter (fx Pamol, Panodil, Pinex).

Sædprøven

Sædprøven laves hjemme hos jer selv, medmindre I bor mere end et par timers kørsel herfra. I medbringer prøven hjemmefra den morgen, hvor du skal møde til ægudtagning. Din mand bør sædvanligvis undlade at have sædudtømmelse det sidste døgn før denne sædprøve. I får udleveret emballage og yderligere skriftlig og mundtlig information vedrørende sædprøven den dag, hvor ægudtagningstidspunktet fastlægges.

Ægoplægningen

Når du tager hjem efter ægudtagningen, aftaler vi, at du kan ringe herind to dage senere kl. 9.45, på telefon 3545 4071, tast 5, tryk 1.
Du skal ringe herind for at få besked om, hvorvidt æggene er blevet befrugtet og har delt sig normalt. Du får også besked om du skal møde til ægoplægningen, som normalt sker fra kl. 12.00-14.00 eller om vi vælger at dyrke æggene videre til blastocyster for bedre at kunne udvælge det optimale befrugtede æg.  Hvis vi vælger at dyrke videre til blastocyster, skal du ringe igen 3 dage senere og evt samme dag komme ind til ægoplægning fra kl. 12.00-14.00.

Hvis du kommer langvejs fra (Jylland/Bornholm) kan det aftales at laboratoriet ringer til dig mellem kl 8.00 og 8.15 på ægoplægningsdagen.

Oplægning af æg er normalt smertefri og tager kun få minutter. Det foregår ved en almindelig gynækologisk undersøgelse, hvor man indfører et tyndt plastikrør i livmoderhalskanalen og sprøjter den væske, hvori det befrugtede æg er, op i selve livmoderen. Til ægoplægning bedes du møde med fyldt blære, derfor skal du gerne drikke 2 store glas vand 1 time inden ægoplægningen.

Sundhedsstyrelsen cirkulære fra 2007 kræver, at der normalt kun oplægges et befrugtet æg, såfremt æggene er af god kvalitet og kvinden er under 37 år og behandles i 1. eller 2. cyklus.
I særlige tilfælde er det tilladt at oplægge to befrugtede æg. Det kan fx dreje sig om svær endometriose hos kvinden eller flere IVF/ICSI behandlinger. Efter hver ægoplægning vil der blive lagt en plan for en eventuel ny behandling, såfremt du ikke opnår graviditet.

Vi tilstræber at undgå tvillingegraviditet, da tvillinger fødes i gennemsnit tre uger før tiden og vejer i gennemsnit kun godt 2.500 g, og godt halvdelen af alle tvillinger har behov for at blive indlagt på neonatalafdelingen.

I en undersøgelse, vi har gennemført, som omfattede over 3.000 danske børn født som tvillinger efter IVF, fandt vi følgende:

KonsekvensIVF-tvillingerIVF-enkeltfødte
For tidlig fødsel43,9%7,3%
Fødselsvægt <2500 g42,4%5,9%
Døde13.1/10006.6/1000
Neonatal indlæggelse56,4%25,4%
Indlæggelsesdage19.811.0
Talepædagog6,4%3,2%
Støtte- eller talepædagog/
ergoterapi
9,9%6,1%
Mentalt handicap8.8/10008.2/1000

Anbefalingen er derfor at lægge et befrugtet æg op ad gangen.

Smerter i perioden efter ægoplægningen

Efter ægoplægningen er det meget almindeligt, at der i 1-2 uger kan være gener fra underlivet i form af trykkende fornemmelser og en vis følelse af oppustethed. Dette skyldes dels at æggestokkene er stimulerede, dels kan det være følger efter selve ægudtagningen. Disse gener forsvinder normalt efter ca. to uger. Hvis du føler dig usikker, er du altid velkommen til at kontakte os i Fertilitetsafdelingen på sygeplejerskernes telefon 3545 4071, tast 4, tryk 1, bedst mellem 9-10 og evt. 13.30-14.00.

Behandling med progesteron i skeden efter ægoplægningen

Efter oplægning af æg skal du behandles med det naturlige graviditetsbevarende hormon progesteron. Vi anvender aktuelt præparatet Lutinus. Lægen har lagt en recept på Lutinus på serveren.

 1. Hvorfor skal jeg behandles med progesteron i skeden?
  Cyclogest indeholder det naturlige hormon progesteron. Dette hormon stabiliserer slimhinden i livmoderen, så du bedre undgår at bløde for tidligt – og dermed har en bedre chance for at blive gravid.
   
 2. Hvad er dosis af Cyclogest?
  Du skal tage 1 tablet i skeden 2 gange dagligt, d.v.s. ca hver 12. time.
  Du skal tage den første tabletter i skeden om aftenen på dag 2 efter ægudtagning.
  Du skal blive ved med at tage Cyclogesti 14 dage.
   
 3. Er der bivirkninger ved Cyclogest behandlingen?
  Præparaterne indeholder det naturlige stof progesteron, som du danner i forvejen. Ekstra tilførsel af dette stof kan give træthed, men de væsentligste gener, som du eventuelt har i ugerne efter ægoplægningen, skyldes normalt følgerne af stimulationsbehandlingen og ægudtagningen – og ikke vaginaltabletterne.

Graviditetsprøven

Blodprøven skal altid tages, uanset om du tror, at du er gravid eller ej. Det er naturligvis bedst, såfremt du ikke bløder, men det er et ’kunstigt system’, og der er eksempler på, at blodprøven er positiv, selv om der har været en del blødning. Nogle bløder før det tidspunkt, hvor de forventer menstruation. 

Den dag graviditetsprøven skal tages, møder du i blodprøvetagningen i stueetagen mellem opgang 4 og opgang 5 til blodprøvetagning. Du bedes ringe på 3545 4071, tast 4, tryk 2 på hverdage mellem kl. 12.45 - 13.15 for at få svaret. Hvis blodprøven tages efter kl. 10.00 kan du først få svaret den næste dag kl. 12.45.

Hvis du bor langt fra Rigshospitalet, kan du få blodprøven taget på dit lokale sygehus.

Hvis du er gravid, aftales en tid til ultralydsscanning ca. tre uger efter. Tiden vil blive sendt til din e-boks.

Hvis du ikke er gravid, er der allerede ved ægoplægningen lagt en plan for, hvorledes vi skal behandle dig i næste cyklus.

Der er omkring 30-35% sandsynlighed for, at graviditetsprøven er positiv efter hver ægoplægning. De fleste må derfor skuffes med et negativt resultat. Det kan være svært for dig. Hvis du føler, at vi kan hjælpe dig i denne situation, må du gerne ringe og aftale tid til en samtale med en af sygeplejerskerne.

Hvis du ikke bliver gravid

Du kan først ringe med henblik på en ny IVF-behandling efter næste normale menstruation. Der skal oftest være mindst en måneds pause, hvor du ikke er i behandling.

Hvor mange behandlinger tilbydes?

Det er en fast regel, at der kun tilbydes i alt tre ægoplægninger med ’friske’ æg. Nogle gange må en cyklus imidlertid aflyses før ægoplægning.  Vi vil højst tilbyde fem behandlingsforsøg med henblik på ægudtagning. Enkelte tilbydes kun et til to forsøg, såfremt der viser sig helt særlige problemer, fx at æggene ikke kan befrugtes med mandens sæd.

Mikroinsemination (ICSI)

Sædcelleinjektion (Mikroinsemination; Befrugtning med ICSI-metoden)

Nogle gennemgår IVF-behandling, fordi mandens sædkvalitet er meget nedsat. Vi forsøger da at befrugte æggene ved at indsprøjte en enkelt sædcelle direkte i hvert æg. Behandlingen er i øvrigt ellers som ved enhver anden form for IVF-behandling.

Hvem kan behandles med sædcelleinjektion i ægget (ICSI)?

Denne behandling kan tilbydes i to situationer:

 1. Mandens sædkvalitet vides på forhånd at være så dårlig, at andre metoder næppe er mulige.
 2. Du har tidligere forsøgt IVF-behandling, og det har vist sig, at æggene slet ikke er blevet befrugtet, eller at kun meget få æg blev befrugtet.

Hvilke ulemper og risici findes ved ICSI?

ICSI bør kun forsøges såfremt almindelig IVF-behandling ikke er mulig eller ikke fungerer godt.

Det kan ikke udelukkes, at der er en marginalt øget forekomst af kromosomafvigelser hos fostrene efter ICSI-behandling.

Årsagen til svært nedsat sædkvalitet skyldes nemlig i en del tilfælde arvelige forhold. Selv om den almindelige kromosomundersøgelse er normal hos manden, kan der godt være tale om små forandringer på det mandlige kromosom (y-kromosomet). Det er med andre ord muligt, at nogle drenge, som fødes efter ICSI, nedarver faderens problem med reduceret sædkvalitet.

Graviditetschancen ved ICSI er den samme som ved almindelig IVF-behandling. Hvis du ikke opnår graviditet efter ICSI, har klinikken normalt mulighed for at forsøge behandling med sæd fra en sæddonor. Dette sker så ved insemination i din egen naturlige menstruationscyklus. Hvis du ønsker dette, aftales det nærmere ved en samtale, som du kan bestille ved sygeplejerskerne.

Før ICSI-behandling vil manden i de fleste tilfælde have været undersøgt på Klinik for Vækst og Reproduktion (afsnit 5064, Rigshospitalet). Manden bør være færdigudredt, før tilmelding til behandling i Fertilitetsafdelingen.

Del 2 – Problemer, bivirkninger og risici

Anden del af vejledningen informerer om de væsentligste problemer, bivirkninger og risici, der kan være ved IVF-behandlingen.

Aflysning af behandlingen før ægudtagningen

I ca. 5% af behandlingerne afbrydes behandlingen før ægudtagningen.
Hovedårsagerne til dette er:

 • Hormonbehandlingen fungerer ikke godt nok. Det hyppigste er, at der modnes for få ægblærer. I andre tilfælde vokser ægblærerne ikke godt nok, og blodprøverne viser, at der dannes for lidt hormon. Hos enkelte må behandlingen afbrydes for ikke at risikere overstimulation af æggestokkene
 • Kvinden eller manden kan blive syg med feber (fx influenza) under behandlingen

Manglende befrugtning af æggene

Efter 10% af alle ægudtagninger vil der desværre ikke ske nogen befrugtning eller normal udvikling af æggene. Du kan derfor i disse situationer ikke få oplagt nogen æg. Vi kender som regel ikke årsagen hertil. Nogle gange er det pga., at sædkvaliteten ikke var god nok, andre gange er det pga. umodne eller overmodne æg.

Bivirkninger og risici ved IVF-behandling

Bivirkninger af medicinen

Under nedreguleringen ses som bivirkning: Hovedpine, hedestigninger eller svedeture og måske humørsvingninger. Hormonbehandlingen med Gonal-F, Bemfola, Rekovelle, Pergoveris eller Menopur stimulerer din egen hormondannelse, og du kan føle dig oppustet, få brystspænding og trykken i underlivet. En del kvinder fortæller, at de får et ustabilt humør.

Overstimulation af æggestokkene

Den væsentligste risiko er overstimulation af æggestokkene. Overstimulation indtræder først efter ægudtagningen. Symptomerne er mest udtalt i den første uge efter ægudtagning. Hvis du bliver gravid, vil symptomerne dog tiltage og er typisk værst den første uge efter positiv graviditetstest. Vi forsøger at mindske risikoen for overstimulation ved at give en anden type ægløsende sprøjte (Gonapeptyl 0,2 ml) og fryse alle befrugtede æg. Herved udskydes ægoplægningen 1-2 måneder. Kun i meget sjældne tilfælde må vi aflyse ægudtagningen. Med disse forsigtighedsregler ses overstimulation
yderst sjældent. Overstimulation kan være alvorlig. Behandlingen af overstimulation er normalt indlæggelse, sengeleje og væskebehandling. Overstimulation, der kræver indlæggelse, sker på vores klinik efter 1 ud af 300 behandlinger.
Symptomerne er smerter i maven, oppustethed i underlivet, kvalme, opkastning og almen utilpashed. Hvis du får disse symptomer, er du altid velkommen til at kontakte os i Fertilitetsafdelingen, på sygeplejerskernes telefon 35 45 40 71, tast 4, tryk 1, bedst mellem 9-10 og evt. 13.30-14.00.

Underlivsbetændelse

Selvom ægudtagningen foregår sterilt, kan der opstå underlivsbetændelse omkring æggestokkene.
Betændelse giver smerter og feber. Denne komplikation indtræder hos ca. 1 ud af 500 ægudtagninger. Hyppigst hos patienter med endometriose, som vi derfor giver forebyggende antibiotika.

Blødning efter ægudtagning

Der er altid en smule blødning fra skeden umiddelbart efter ægudtagningen. Blodet kommer fra stikket i skedeslimhinden. En sjælden gang er blødningen imidlertid kraftigere. Der må da oplægges noget gaze i skeden for at standse blødningen. Omkring 1 ud af 1.000 ægudtagninger kan imidlertid give en blødning i bughulen, der er så kraftig, at det kan kræve en operation.

Underlivssmerter i ugerne efter ægoplægningen

Dette forekommer som tidligere angivet hyppigt – ofte dog kun i let grad. Årsagen er så godt som altid, at dine æggestokke er stimulerede samt følger efter ægudtagningen. Smerterne forsvinder af sig selv, men kan godt en gang imellem vare i op til 14 dage. Såfremt du føler dig syg, må du kontakte os. Som nævnt er du altid velkommen til at kontakte os i Fertilitetsafdelingen på sygeplejerskernes telefon 3545 4071, tast 4, tryk 1, bedst mellem 9-10 og evt.
13.30-14.00.

Graviditet uden for livmoderen

Som bekendt oplægges det befrugtede æg i livmoderen, men det kan glide ud i æggelederne. Knap 5% af graviditeterne er uden for livmoderen. Dette kan give symptomer i form af blødning og eventuelt smerter, som dog normalt tidligst kan opstå ca. 14 dage efter at graviditetsprøven er positiv. Behandlingen er normalt operation.

Risiko for senere udvikling af æggestokkræft?

Flere nye store nye undersøgelser viser, at der ikke er nogen øget risiko for kræft i æggestokkene efter IVF-behandling.

Børn født efter IVF-behandling

Børn født efter IVF-behandling har en meget lille øget hyppighed for misdannelser end børn født efter naturlig befrugtning. I denne vurdering tager vi hensyn til, at de mødre der får IVFbehandling er ældre end gennemsnittet, og at en del af de par, der modtager tilbuddet om kunstig befrugtning, har en sygdom som kan påvirke barnet.

Ved graviditet tilbydes nakkefoldsscanning og doubletest i 11.-12. uger og skanning for misdannelser i 18.-20. uge ligesom alle andre gravide.

Børn født efter IVF-behandling vejer i gennemsnit lidt mindre end danske ’gennemsnitsbørn’. Børn, der fødes som enkeltfødte efter IVF-behandling, vejer fx 70 gram mindre end gennemsnittet. Det skyldes, at kvinden ofte er ældre førstegangsfødende, og at flere kvinder tidligere er opereret i underlivet eller fejler særlige sygdomme.

Med hensyn til børn født efter mikroinsemination (ICSI) kan nogle af de drenge, der fødes efter mikroinsemination, arve faderens nedsatte sædkvalitet.
Den væsentligste komplikation efter IVF-behandling er den let øgede forekomst af tvillinger. Tvillingefødsler sker ofte for tidligt, hvilket kan medføre flere problemer (se afsnittet om ægoplægning).

Hvad kan man selv gøre for at behandlingerne lykkes – livsstilsfaktorer?

Såfremt en behandling ikke lykkes, er der som regel en biologisk grund. Der er meget lidt, du selv kan gøre. Nogle har dog gavn af vægttab. Det gælder specielt de kvinder, der har uregelmæssig menstruationscyklus. Vi behandler ikke kvinder, der har en BMI på over 35.

Tobak

Vi ved, at rygere generelt har en ringere chance for graviditet end andre. Det er derfor vores klare råd, at såvel manden som kvinden bør ophøre med at ryge inden fertilitetsbehandlingen. 

Hash og rusmidler

Hash nedsætter både antallet af sædceller og deres bevægelighed. Hvis du/I har et forbrug af hash eller andre rusmidler skal I være ophørt med det inden vi kan tilbyde fertilitetsbehandling.

Videnskabelige projekter

Fertilitetsafdelingen gennemfører løbende forskellige videnskabelige projekter. Som hovedregel er formålet med disse at forbedre behandlingen med IVF eller ICSI eller med frosne æg. Alle som deltager i vores projekter, vil blive informeret mundtligt og skriftligt. Alle projekter er godkendt at Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet.

Del 3 – Resultater af IVF-behandling – graviditetschance

Sandsynligheden for graviditet (positiv graviditetsprøve) efter hver ægoplægning er ca. 30- 35%.

Af dem der bliver gravide (opnår positiv graviditetsprøve) føder omkring 70% et eller flere børn.
Dette skyldes at:

 • Af dem, der bliver gravide, vil 15% abortere
 • Af dem, der bliver gravide, vil godt 15% blot være forbigående gravide (biokemisk graviditet). Dette viser sig ved blødning omkring det tidspunkt, hvor graviditetsprøven tages, og at graviditetsprøven bliver negativ i løbet af en uges tid
 • Af dem der bliver gravide vil 2-5% have en graviditet uden for livmoderen

Samlet vil ca. 25% af hver påbegyndt behandlingsforløb resultere i fødsel. Chancen for fødsel per behandling afhænger primært af kvindens alder. En 39-årig har kun den halve chance af hvad en 29-årig har.

Det for jer væsentligste tal er:

Sandsynligheden, for at I får et eller flere børn efter det samlede behandlingstilbud på Rigshospitalet, er omkring 65%.

Del 4 – Praktiske forhold

Fravær fra arbejde

Den dag, hvor du får udtaget æg, bør du ikke gå på arbejde. Den dag, hvor du får oplagt æg, kan du normalt godt gå på arbejde. Kvinder, der er noget overstimulerede og har fået udtaget mange æg, bør være mere forsigtige end andre.

Samleje

Vi ved ikke, om det spiller nogen rolle for at opnå graviditet, om du har samleje eller ej i tiden efter ægoplægningen. Vi vil dog fraråde dig at have samleje de første par dage efter ægudtagningen. Hvis du har fået taget mange æg ud og måske generes af underlivssmerter, bør du nok helt undlade samleje indtil en uges tid efter ægoplægningen.

Hvor kan man henvende sig ved problemer

Du kan ringe til Fertilitetsafdelingens sygeplejersker på telefon 3545 4071, tast 4, tryk 1, (mellem kl. 9.00-10.00 og 13.30-14.00).
Fertilitetsafdelingen har ikke noget døgnvagtssystem, så hvis der uden for almindelig dagtid skulle opstå problemer, som du skønner ikke kan vente til næste morgen, må du kontakte vagtlægeordningen (1813) eller det lokale sygehus.

Behandling i privat regi

Kvinder kan være i behandling i privat regi såvel før som efter behandlingen i offentligt regi.
Det offentlige behandlingstilbud ændres ikke herved.

Udsættelse af behandlingen

Såfremt du ønsker at udsætte din behandling i en længere periode, skal du blot kontakte Sekretariatet, som så vil notere det i journalen. Bemærk dog, at hvis vi ikke har haft kontakt med dig inden for et års tid, vil du automatisk blive afsluttet.

Afslutning efter endt behandling

Såfremt du opnår graviditet, vil du normalt blive afsluttet herfra tre uger efter, at graviditetsprøven er positiv dvs. den dag, hvor du ultralydsskannes. Såfremt der er særlige forhold (fx tvillinger), foretages der normalt en ekstra scanning ca. to uger senere.
Såfremt du ikke opnår graviditet, foreslår vi, at du ringer herind og aftaler en tid til en fælles samtale, hvor vi dels kan gennemgå behandlingsforløbet, dels kan forsøge at rådgive dig med henblik på, om det fx er rimeligt at forsøge yderligere forsøg i den private sektor. Såfremt du ikke ønsker en afsluttende samtale, vil vi bede dig om alligevel at ringe eller skrive herind og meddele, at du ikke ønsker yderligere. Vi kan så afslutte dit forløb herfra.

Hjemmeside

På vores hjemmeside www.rigshospitalet.dk/fert kan I læse mere om klinikken og de forskellige fertilitetsbehandlinger.

Nyttige telefonnumre

Kontakt til Sekretariatet, tlf. 3545 4071:
Tast 1 Tilmelding til insemination og frysebehandling (Tidsrum 8.30-10.00)
Tast 2 Hvis du har generelle spørgsmål (Tidsrum kl. 10.00-12.00)
Tast 3 Tilmelding til reagensglasbehandling inkl. tilmelding til PGT (Telefonsvarer)

Kontakt til sygeplejersker, tlf. 3545 4071:
Tast 4, tryk 1 Hvis du har generelle spørgsmål (Tidsrum kl. 9.00-10.00 og 13.30-14.00)
Tast 4, tryk 2 Svar på graviditetsprøve (Tidsrum kl. 12.45-13.15)

Kontakt til Laboratoriet, tlf. 3545 4071:
Tast 5, tryk 2 Hvis du har generelle spørgsmål til laboratoriet (Tidsrum kl. 13.30-14.30)

Del 5 – Behandling med optøede befrugtede æg

Nedfrysning og senere optøning af befrugtede æg ved IVF-behandling

Hovedformålet med nedfrysning af befrugtede æg er at udnytte alle befrugtede æg til at opnå graviditet. Tidligere hvor man oplagde 3-4 friske befrugtede æg, spillede nedfrysning ikke så stor en rolle. I dag hvor vi oftest kun oplægger et enkelt befrugtet ’frisk’ æg, kan vi nedfryse de ’overskydende’ og anvende dem senere, hvis graviditet ikke opnås, eller såfremt man efter en fødsel ønsker barn nummer 2.

Hvilke æg kan nedfryses med henblik på senere optøning?

Det er normalt kun de befrugtede æg, der nedfryses. Kun æg, som er af den bedste ’kvalitet’, tåler nedfrysning. Der kan derfor godt hos nogle være æg, der er befrugtede og delte, som ikke bliver nedfrosset. Visse patienter med cancer, som ikke har en partner, kan få nedfrosset ubefrugtede æg med en særlig teknik.

Hvorledes tåler de befrugtede æg nedfrysning?

Over 95% af de æg, der nedfryses, kan anvendes efter optøning.

Hvor mange får nedfrosset befrugtede æg?

Knap 50% af alle behandlinger, hvor der oplægges æg, er der et overskud af pæne æg, som således kan nedfryses.

Er de børn, der fødes, raske?

Forskning viser, at der er en meget lille øget forekomst af misdannelser hos børnene.

Hvad er graviditetschancen med optøede æg?

Chancen for at opnå en graviditet er næsten 30% per oplægning af optøede æg. Fødselschancen omkring 22%.

Behandling med optøede æg tæller ikke med i de maksimalt tre forsøg, som du kan få i offentligt regi. Før nedfrysning og optøning kræves det, at både du og din partner begge underskriver en erklæring om betingelserne for nedfrysning og optøning af æggene. Befrugtede æg må være nedfrosset indtil kvinden fylder 46 år.

Hvordan foregår behandlingen med optøede æg?

De nedfrosne æg skal optøs og oplægges i livmoderen midt i menstruationscyklus. Normalt oplægges æggene i en spontan cyklus, hvor vi ved hjælp af ultralydsscanning af ægblærer og livmoderslimhinden prøver at finde det bedst egnede tidspunkt for oplægningen.

Hvordan aftales tid til behandling?

Du kan blive behandlet efter en måneds behandlingspause. Når du skal behandles med nedfrosne æg ring da 3545 4071+tryk 1 på hverdage mellem kl. 8.30-10.00 og lørdage mellem kl. 10.00 og 12.00. Får du menstruation en søndag, så ringer du blot første hverdag herefter. Du aftaler med sekretæren at blive skannet på 12. cyklusdag, med mindre andet er aftalt.
Det er sjældent at vi ikke kan igangsætte en behandling med optøede æg, men det kan forekomme.

Ultralydsscanning

Normalt skal du møde til ultralydsscanning på 12. cyklusdag. Det videre forløb afhænger af, hvor stor ægblæren er, og hvor tyk livmoderslimhinden er. Nogle patienter må komme et par gange, før tidspunktet for ægoplægning kan fastsættes.

Når tiden er inde, får du en indsprøjtning med det ægløsnende hormon (Ovitrelle).
Denne indsprøjtning giver du dig selv om aftenen kl. 22.00.

Ægoplægningen

De befrugtede æg er enten frosset ned på 4-6 cellestadiet (dag 2) eller på blastocyst-stadiet (dag 5/6). Tidspunktet for ægoplægning afhænger af hvilket stadie æggene havde ved nedfrysning og forhold hos kvinden (spontan eller kunstig cyklus).

Du ringer ind om morgenen kl. 9.45. Hvis de befrugtede æg har overlevet optøningen, får du besked om hvornår du skal møde på klinikken. Normalt møder du omkring kl. 12.00-14.00.

Hvis du kommer langvejs fra (Jylland/Bornholm) kan det aftales at laboratoriet ringer til dig mellem kl 8.00 og 8.15 på ægoplægningsdagen.

Selvom langt de fleste befrugtede æg overlever nedfrysning og optøning, er der en risiko for at behandlingen må aflyses, hvis ægget ikke overlever.

Behandling i en kunstig cyklus

Såfremt du ikke har en normal menstruationscyklus, kan det være en fordel at give hormonbehandling. Behandlingen består af tabletter med det naturlige kønshormon østradiol. Normalt skal du tage Østradiol-tabletter à 2 mg tre gange dagligt fra 2. til 12. cyklusdag. På 12. cyklusdag møder du til ultralydsscanning, og som regel kan tidspunktet for ægoplægning da fastsættes.

Du vil ved ultralydskanningen få besked om, hvornår du foruden østradiol tabletterne skal starte med at tage Cyclogest i skeden to gange dagligt. 

Hvis du opnår graviditet, og du allerede er i behandling med såvel Østradiol-tabletter som Cyclogest, skal du fortsætte med denne behandling til fulde 10 graviditetsuger.

Behandling med optøede æg efter at du allerede har fået et barn med de ’friske’ æg

Hvis du har fået et barn efter IVF-behandling på Rigshospitalet, og der er ’overskydende’ nedfrosne befrugtede æg, kan din læge henvise dig til behandling med disse nedfrosne æg. 

Erklæring – nedfrysning af befrugtede æg

I den danske lovgivning findes en række krav til, hvorledes nedfrysning og eventuel senere optøning af befrugtede æg skal foregå. Såfremt der nedfryses befrugtede æg, skal I underskrive en formular:

 • At befrugtede æg må være nedfrosset til kvinden fylder 46 år.
 • At befrugtede æg kun kan optøs og anvendes, såfremt kvinden eller begge parter i et forhold skriftligt accepterer dette før hver optøning.
 • I tilfælde af separation, skilsmisse eller den ene parts død, skal æggene destrueres. Manden kan dog forinden underskrive en erklæring om, at i tilfælde af hans død, kan hans partner anvende disse.

Vi udleverer samtykke til optøning af befrugtede æg, og du/I skal underskrive hver gang, du/I skal behandles med optøede æg.

Såfremt æggene ikke anvendes til behandling inden kvinden fylder 46 år, kan de blive anvendt til forskning. Du vil da modtage en skriftlig henvendelse fra os, hvor vi spørger, om vi kan anvende de befrugtede æg til et bestemt forskningsprojekt.

Såfremt du ønsker dette, og I begge skriftligt accepterer det, vil æggene blive anvendt hertil.

Såfremt du ikke ønsker dette, vil æggene blive destrueret.

Del 6- Bilag

 

Redaktør