ICE - behandling med

Den medicinske kræftbehandling kaldet ICE består af flere forskellige præparater, der virker mod din sygdom.


Patientvejledning

Indledning

Denne vejledning skal give dig og dine pårørende viden om den medicinske kræftbehandling kaldet ICE, og hvordan behandlingen kan påvirke dig.
Denne viden kan forberede dig på forløbet og de gener, der kan opstå. 

Behandlingens indhold

Behandlingen ICE varer 3 dage og består af flere forskellige stoffer, der virker mod din sygdom på forskellige måder. 

Navnet ICE kommer af de stoffer, der indgår:

= Ifosfamid (kemoterapi)

C = Carboplatin (kemoterapi)

E = Etoposid (kemoterapi)

Derudover skal du have væskebehandling for at beskytte dine nyrer.

Ofte gives ICE sammen med antistoffet Rituximab, som er beskrevet i en selvstændig pjece.

Til denne behandling skal du have anlagt et centralt venekateter (CVK). Information om CVK anlæggelse er beskrevet i en selvstændig pjece. CVK anlægges typisk den første dag i første behandlingsserie eller forud for den første behandling.

For at forebygge bivirkninger til behandlingen får du understøttende behandling. Dette beskrives i et senere afsnit.

Kemoterapi

Kemoterapi er cellegifte, som primært rammer og ødelægger celler, der deler sig hurtigt. Stofferne virker ved at beskadige cellers arveanlæg (DNA) og forhindrer dermed celledeling. 

Celler, der deler sig hyppigt, eller som ikke kan reparere skadet DNA, er mest følsomme for kemoterapi, og kræftceller har netop disse karakteristika. Kemoterapi udgør derfor en vigtig del af din behandling.

Behandlingsforløbet

Behnadlingsforløbet  består af flere behandlingsserier. Du vil typisk få 3 serier ICE med 3 uger imellem hver serie, og hver serie er ens. En serie består af 3 dage med behandling, hvoraf du får infusion døgnet rundt i 1½ døgn.

Det præcise antal behandlinger afgør lægen udfra din sygdom. Du taler med en læge før hver behandling, og du bliver undervejs i behandlingsforløbet skannet for at følge med i, hvor godt behandlingen virker.

Behandlingen får du under indlæggelse i sengeafdelingen.

Blodprøver

Mellem behandlingerne skal du have taget blodprøver 2-3 gange om ugen.

Inden hver behandling

Du skal have taget blodprøver før hver behandling. Derudover skal du inden første behandling med ICE have lavet en nyrefunktionsundersøgelse (EDTA-clearence), for at se hvor godt dine nyrer fungerer. Dette har betydning for om du kan tåle behandlingen. Nyrefunktionsundersøgelsen vil eventuelt blive gentaget i behandlingsforløbet, hvis blodprøverne viser tegn på, at din nyrefunktion har ændret sig.

Sådan får du behandlingen

Dag 1 

 • Du får udleveret kvalmestillende tabletter, som du skal tage som foreskrevet.
 • Hvis du skal have behandling med antistof, får du det før kemoterapien.
 • Du får væskebehandling med saltvand gennem dit CVK, væsken skal løbe ind over 2 timer.
 • Herefter får du Etopofos over 30 minutter.

Dag 2

Du får 3 forskellige slags kemoterapi.

 • Først får du saltvand over 2 timer.
 • Så får du Etopofos over 30 minutter.
 • Herefter får du Carboplatin over 30 minutter.
 • Når de to kemoterapistoffer er færdige, får du det 3. kemoterapistof, Ifosfamid,.Det skal løbe ind over 24 timer samtidig med at du får væskebehandling.
 • I posen med Ifosfamid er der tilsat mesna, der forebygger irritation i blæren.
 • Væskebehandlingen består af en blanding af saltvand, kalium og vanddrivende medicin.
 • Du skal veje dig 2 gange daglig, morgen og aften, for at se om du har behov for ekstra vanddrivende medicin.

Dag 3 

Du får 2 forskellige slags kemoterapi.

 • Ifosfamid, der forsat løber fra dagen før. 
 • Derefter Etopofos over 30 minutter.
 • Du skal veje dig 2 gange daglig, morgen og aften, for at se om du har behov for ekstra vanddrivende medicin.

Når du har fået den sidste kemoterapi, kan du almindeligvis udskrives. Den videre behandlingsplan aftales inden udskrivelsen.

Dag 4

Du skal have en indsprøjtning med vækstfaktor. Du eller din pårørende kan oplæres til at tage indsprøjtningen derhjemme, eller der kan komme en hjemmesygeplejerske og give dig den.

Understøttende behandling

For at forebygge bivirkninger ved kemoterapi får du forskellige former for understøttende medicin. Det er vigtigt, at du tager tabletterne som foreskrevet, da de er en del af den medicinske kræftbehandling.

Kvalmestillende medicin

Du får forebyggende medicin mod kvalme i forbindelse med kemoterapien. Du vil oftest få en kombination af flere slags kvalmestillende tabletter. De virker på hver deres måde, og derfor er det vigtigt at du tager dem som foreskrevet. Vær opmærksom på at meget af den kvalmestillende medicin kan give forstoppelse og hovedpine. Sig det til personalet, hvis du alligevel oplever kvalme.

Vanddrivende medicin

I forbindelse med væskebehandlingen kan du ophobe væske i kroppen. Derfor får du vanddrivende medicin.

Sulfametoxazol med trimetoprim

Får du forebyggende mod en bestemt atypisk lungebetændelse kaldet pneumocyste pneumoni (PCP). Du kan have risiko for at få PCP, når du er i behandling med kemoterapi. Det gives som tablet én gang daglig og tabletten bør indtages sammen med et måltid. Typiske bivirkninger er mavesmerter, diarre, kvalme og opkastning. Der kan også forekomme hudkløe og hududslæt.

Aciclovir

Får du forebyggende mod herpes virus. Når immunforsvaret bliver svækket på grund af kemoterapi, er der stor risiko for opblussen af herpes infektion og derfor får du aciclovir.  Typiske bivirkninger er kvalme, hudkløe og hududslæt.

Indsprøjtning med vækstfaktor (filgrastim)

Vækstfaktor stimulerer knoglemarven til at danne hvide blodlegemer, så du hurtigere får gendannet dit immunforsvar. Vækstfaktor bliver typisk givet èn gang i hver behandlingsserie, som en indsprøjtning i huden, f. eks. i maveskindet eller i låret. Det kan dog også gives i flere dage, hvis du skal have høstet dine stamceller. Hvis du skal have din indsprøjtning derhjemme, kan du eller din pårørende oplæres i at tage den selv ellers arrangerer sengeafsnittet, at en hjemmesygeplejerske giver dig den.

Vækstfaktor kan give dig influenzaligende gener, så som muskel- og ledsmerter, let forhøjet temperatur, og der kan komme reaktion fra indstiksstedet.

Bivirkninger og komplikationer til behandlingen

Bivirkninger er ikke tilsigtede virkninger af medicin. Nogle bivirkninger er hyppige, men ikke alvorlige. Andre er sjældne, men kan være alvorlige. Nogle bivirkninger kan forebygges med medicin, mens andre er uundgåelige. Det er derfor vigtigt, at du er forberedt på disse.

I dit behandlingsforløb kan der tilstøde komplikationer, f.eks. infektioner, som kan være alvorlige og livstruende. Endvidere kan der opstå senfølger, som er bivirkninger, der viser sig efter, at behandlingen er afsluttet eventuelt flere år efter.

Generelle bivirkninger

De generelle bivirkninger til medicinsk kræftbehandling og til behandling med ICE omfatter:

 • kvalme, opkastning og nedsat appetit
 • påvirkning af knogelmarvens funktion med risiko for infektioner og behov for blodtransfusioner
 • hårtab
 • forandringer af hud og negle
 • mundgener
 • træthed

Disse bivirkninger kan du læse om i pjecen "Medicinsk kræftbehandling".

I pjecen kan du også læse om senfølger til kræftbehandling, som kan omfatte både fysiske og psykiske senfølger. 

Mulige senfølger omfatter:

 • nedsat evne til at få børn
 • øget risiko for at få en anden kræftsygdom
 • nerveskader, føleforstyrrelser
 • risiko for angst og depression.

Du kan selv opsøge information om medicin på internettet, f.eks. på www.indlaegsseddel.dk eller www.medicin.dk

Bivirkninger til de enkelte stoffer i ICE

Carboplatin

Carboplatin kan skade nyrerne, da det udskilles gennem nyrerne til urinen. Derfor kontrollerer vi din nyrefunktion via blodprøver, inden du får medicinen. Hvis din nyrefunktion er nedsat, får du en mindre dosis Carboplatin.

Carboplatin kan give mave- og muskelsmerter.

Carboplatin kan give hørenedsættelse, tinnitus (hylende lyd i øret) og svimmelhed. Generne er ofte forbigående, men kan også være varige. Du kan få nedsat følsomhed i hænder og fødder som følge af påvirkning af nervespidserne. 

Det er vigtigt, at du fortæller lægen eller sygeplejersken, hvis du oplever at:  

 • hørelsen bliver dårligere
 • du bliver svimmel
 • du får en ringe- eller hyletone i ørerne
 • du får nedsat følsomhed i hænder eller fødder.

Ifosfamid

Ifosfamid kan irritere slimhinden i blæren. Dette viser sig bl.a. som blod i urinen. For at undgå dette, tilsættes der mesna til behandlingen. 

Ifosfamid kan påvirke hjernen og give forskellige gener som hovedpine og træthed. Generne er ofte forbigående. Fortæl sygeplejersken eller lægen, hvis du har ovennævnte gener.

Ifosfamid kan påvirke nyrefunktionen, dette forebygges med væskebehandling, og sjældent kan det svække hjertets pumpefunktion.

Etopofos

Etopofos kan give mavesmerter, forstoppelse og diarré. Mundslimhinden kan blive påvirket med smerter, tørhed og sår til følge. Dette kan forebygges ved god mundhygiejne og anvendelse af mundskyllevæske.

Etopofos kan medføre feber, forhøjet blodtryk, svimmelhed, påvirkning af nerverne i fingre og fødder, og i sjældne tilfælde lever- eller lungepåvirkning og kramper. Du kan få hudkløe eller udslæt. Umiddelbart i forbindelse med behandlingen kan du opleve ansigtsrødme. 

Tiden hjemme mellem behandlingerne

Nogle patienter kan passe deres arbejde mellem behandlingerne, men de fleste har behov for nedsat tid eller helt at holde op med at arbejde i behandlingsperioden. Det afhænger også af hvilket arbejde du har.

Hvad kan du selv gøre:

 • Spis og drik, så du får god og næringsrig mad og drikke
 • Sørg for at få frisk luft og daglig motion, f.eks. gåture
 • Sørg for at få en god nattesøvn og tag gerne en middagslur
 • Bed venner og familie om hjælp til det praktiske.

Kontakt

Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte afdelingen.

Kontakt altid afdelingen ved:

 • Temperatur over 38,3 0C eller gentagne målinger med temperatur over 38,0 0C (målingerne foretages med 1 times interval)
 • Blødninger, som ikke standser af sig selv
 • Stærke smerter
 • Synsforstyrrelser og stærk hovedpine
 • Åndenød eller stakåndethed
 • Smerter i brystet eller ved vejrtrækning
 • Føleforstyrrelser eller sovende fornemmelser i fødder, tæer eller fingre 
 • Udslæt
 • Forstoppelse gennem flere dage
 • Diarré, som varer mere end 1-2 dage
 • Vedvarende opkastninger i mere end 1-2 dage
 • Hvis du har glemt at tage medicin, du får som behandling af din kræftsygdom
 • Hvis du ikke er i stand til at tage din medicin, f.eks. på grund af kvalme.
Redaktør