ICE - behandling med

Den medicinske kræftbehandling kaldet ICE består af flere forskellige præparater, der virker mod din sygdom.


Patientvejledning

Indledning

Denne vejledning skal give dig og dine pårørende viden om den medicinske kræftbehandling kaldet ICE, og hvordan behandlingen kan påvirke dig.
Denne viden kan forberede dig på forløbet og de gener, der kan opstå. Vejledningen danner udgangspunkt for samtaler mellem dig og personalet her i afsnittet om dit behandlingsforløb.  

Behandlingens virkning på din sygdom

Behandlingen ICE består af flere forskellige præparater, der virker mod din sygdom. Nedenfor gennemgås præparaterne. Navnet ICE stammer fra forbogstaverne på de præparater, der indgår:

I  Ifosfamid (kemoterapi)
C  Carboplatin (kemoterapi)
E  Etoposid (kemoterapi)

ICE behandlingen kan suppleres med antistofbehandling (Rituximab/Mabthera®). Ud over en behandling rettet direkte mod lymfekræften, vil du også få understøttende behandling. Dette beskrives i afsnittet `Supplerende behandling´.

Kemoterapi

Cellegifte (kemoterapi) rammer og ødelægger celler, der deler sig. Stofferne virker ved at beskadige cellers arveanlæg (DNA) og dermed forhindre celledeling. 

Celler, der deler sig hyppigt, eller som ikke kan reparere skadet DNA, er mest følsomme for kemoterapi, og kræftceller har netop disse karakteristika. Kemoterapi er derfor en vigtig del af din behandling.

Behandlingsforløbet

For at kunne planlægge din behandling, skal du have lavet scanning (PET-CT eller CT) og knoglemarvsprøve. Ud fra undersøgelserne kan lægen se, hvor udbredt din sygdom er.

Før behandlingen kan starte, vil læge vurdere din nyrefunktion. Dette gøres ved en blodprøve af dine nyrers evne til at udskille affaldsstoffer. Hvis lægen vurderer det, vil du få lavet en udvidet undersøgelse af dine nyrer – en såkaldt EDTAclearence. Denne vil du information om, hvis det er aktuelt.
Skitse af muligt behandlingsforløb

Billedet viser Skitse af muligt behandlingsforløb

Behandlingsforløbet består af flere behandlingsserier. Der er 2 eller 3 uger imellem hver serie, og hver serie er ens.

Der gives typisk 3 eller 4 serier. Det præcise antal og med hvor mange ugers mellemrum afgøres af lægen ud fra din lymfekræfttype, din alder, din sygdoms udbredelse, din almentilstand, og hvor godt du reagerer på kemoterapien. Du taler med lægen før hver behandling. Se skitsen over behandlingsforløbet på 3 serier.

En serie består af 4 dage med behandling. Du får infusioner i 3 døgn.

4. dag skal du have en indsprøjtning med vækstfremmer (Neulasta®) i underhuden i maven eller låret.

For at følge med i hvor godt behandlingen virker, vil du undervejs i behandlingsforløbet blive scannet og eventuelt få lavet en knoglemarvsundersøgelse. Scanningerne gentages efter afsluttet behandling. Knoglemarvsundersøgelser bliver kun foretaget, hvis der fra begyndelsen har været kræftceller i knoglemarven.

Se oversigten over en serie ICE nedenfor
 

Billedet viser en oversigt over en serie ICE

Sådan gives behandlingen

Behandling med ICE gives under indlæggelse. Medicinen er for hård ved de små blodkar på armene, og skal derfor gives i et venekateter i en stor vene (CVK). Du vil få anlagt dette forud for behandlingen.

Inden hver behandling

Du skal have taget blodprøver før hver serie af behandling. Når lægen har set blodprøverne og talt med dig, bestiller vi din medicin på apoteket.

Dag 1 

 • Du får udleveret kvalmestillende tabletter, som du skal tage efter anvisning. 
 • Hvis du skal have behandling med antistoffer, vil du få dette før kemoterapien.
 • Du får intravenøs væske i form af saltvand
 • Kemoterapi (Etoposid) gives over ca. en time.

Dag 2

Du får 3 forskellige slags kemoterapi

 • Ifosfamid, der gives over 24 timer
 • Carboplatin, der gives over 30-60 minutter
 • Etoposid, der gives over en time
 • Under og efter behandling med Ifosfamid, skal du have infusion af Mesna, der forebygger irritation i blæren.
 • Du vil løbende få infusion af saltvand, vanddrivende medicin, elektrolytvæske og natriumbikarbonat.

Dag 3 

Du får 2 forskellige slags kemoterapi

 • Ifosfamid - forsat fra dagen før, efterfølges af Mesna, der løber ind over 12 timer 
 • Etoposid, der gives over en time Du vil løbende få infusion af saltvand, vanddrivende medicin, elektrolytvæske og natriumbikarbonat. Når du har fået den sidste kemoterapi, kan du almindeligvis udskrives. Den videre behandlingsplan aftales inden udskrivelsen.

Dag 4

Du skal have en indsprøjtning med Neulasta®. Du eller din pårørende kan oplæres til at tage indsprøjtningen derhjemme, eller der kan komme en hjemmesygeplejerske og give dig den.

Supplerende behandling

For at modvirke bivirkningerne ved kemoterapi får du forskellige former for understøttende medicin. Det er vigtigt, at du tager dine tabletter som foreskrevet, da det er en del af behandlingen.

Tablet Ondansetron (Zofran®)

Zofran®virker mod kvalme. 
Ondansetron kan give forstoppelse.

Infusion Mesna (Uromitexan®)

Mesna (Uromitexan®) beskytter slimhinden i blæren ved, at det uskadeliggør de nedbrydningsprodukter, der udskilles gennem nyrerne og blæren, når man giver Ifosfamid.

Injektion Pegfilgrastim (Neulasta®)

Neulasta® stimulerer knoglemarven til at danne hvide blodlegemer, så du hurtigere får gendannet dit immunforsvar. Neulasta® bliver givet en gang i hver behandlingsserie, som en indsprøjtning i underhuden, f. eks i maveskindet eller i låret. Hvis du skal have din indsprøjtning derhjemme, kan du oplæres i at tage den selv, ellers arrangerer afsnittet, at en hjemmesygeplejerske giver dig den.

Vanddrivende medicin

Hjælper dine nyrer med at udskille den store mængde væske, som vi giver dig.

Bivirkninger og komplikationer til behandlingen

Bivirkninger er ikke tilsigtede virkninger af medicin. Nogle bivirkninger er hyppige, men ikke alvorlige. Andre er sjældne, men kan være alvorlige.

Det er almindelig kendt, at kemoterapi giver bivirkninger. Nogle bivirkninger kan forebygges med medicin, mens andre er uundgåelige, hvorfor det er vigtigt, at du er forberedt på disse.

I dit behandlingsforløb kan der tilstøde komplikationer, f.eks. infektioner, som kan være alvorlige og livstruende.   Endvidere kan der opstå senfølger, som er bivirkninger, der viser sig efter, at behandlingen er afsluttet eventuelt flere år efter.

I de følgende afsnit beskrives de almindeligt forekommende bivirkninger og de enkelte kemoterapistoffers mere specifikke bivirkninger, herunder eventuelle senfølger.

Påvirkning af blodcellerne

De forskellige blodceller, som dannes i knoglemarven, udgøres af:

 • De røde blodlegemer (”blodprocenten”, målt ved indholdet af hæmoglobin), som transporterer ilt til vævene
 • De hvide blodlegemer (leukocytter) er en vigtig del af immunforsvaret
 • Blodpladerne (trombocytter) er med til at standse blødninger.

Disse blodceller bliver påvirket af kemoterapien, og mellem 5 og 18 dage efter hver behandling, er antallet af celler nedsat.

Som oftest vil antallet af blodceller være normaliseret inden start på næste serie, men det er ikke sjældent at der er behov for blod-transfusion og evt. thrombocyt-transfusion undervejs i behandlingsforløbet.

Infektioner

Du har især risiko for at få infektioner i de perioder af din behandling, hvor antallet af de hvide blodlegemer er lavest.
Hvis du får et eller flere af de symptomer, der er nævnt nedenfor, skal du kontakte afsnittet. Lægen vurderer, om du skal indlægges og behandles med antibiotika i en blodåre, eller om du kan være hjemme og få antibiotika som tabletter.

Hvilke symptomer skal du især være opmærksom på:

 • Temperatur over 38,3 ˚C
 • Almen utilpashed og kulderystelser

Hvad kan du selv gøre for at undgå infektioner:

 • God håndhygiejne efter toiletbesøg og før måltider
 • Undgå kontakt med personer, der hoster, er forkølede eller har feber

Hold dagligt øje med, om du har:

 • Belægninger i munden eller synkesmerter
 • Hoste eller åndenød
 • Svie ved vandladningen
 • Smerter eller rifter ved endetarmen
 • Sår med tegn på betændelse i huden 
 • Herpes (forkølelsessår) eller andet udslæt på huden.

Blodmangel (lavt hæmoglobin)

Du kan have øget risiko for lavt hæmoglobin i perioder af din behandling. Blodmangel kan give unaturlig bleghed, hovedpine, svimmelhed, hævede ben, og gøre dig kuldskær. Hvis blodmanglen er udtalt kan du få åndenød og hjertebanken.

Hvis du får de symptomer, der er nævnt nedenfor, skal du kontakte afsnittet, så du evt. kan få blodtransfusion. 

 • Åndenød
 • Hjertebanken.

Hvad kan du selv gøre for at mindske generne ved blodmangel:

 • Undgå større fysisk anstrengelse
 • Rejs dig forsigtigt, så du ikke falder.

Blødning

På grund af nedsat antal blodplader, kan du have øget risiko for at få blødning i perioder af behandlingen. 
Hvis du får et eller flere af de symptomer, der er nævnt nedenfor, skal du kontakte afsnittet, da du måske skal have transfusion med blodplader. 

 • Blødning fra næse eller mund (ved tandbørstning) 
 • Blod i afføring eller urin
 • Mange blå mærker eller blårøde prikker på underbenene.

Hvad kan du selv gøre for at undgå blødning:

 • Brug en blød tandbørste 
 • Tag ikke ”gigtpiller” (Ipren®, Todolac® o. lign.) og smertestillende medicin, der indeholder acetylsalisylsyre (Kodimagnyl®, Treo®), da de øger risikoen for blødninger
 • Undgå meget kraftig fysisk anstrengelse
 • Undgå alkohol i større mængder mens du får behandling. Alkohol kan forstærke blødningstendensen
 • Undgå forstoppelse.

Kvalme, opkastning m.m.

Du vil få forebyggende medicin mod kvalme i forbindelse med kemoterapien. Du får udleveret kvalmestillende tabletter, som du skal tage derhjemme ved behov, i dagene efter udskrivelsen. Almen utilpashed samt appetitløshed og smagsændringer forekommer hyppigt i dagene efter behandlingen. Hvis du får kvalme, starter den som regel nogle timer efter, at du har fået behandlingen. Kvalmen kan vare fra nogle få timer til flere døgn. Det er vigtigt, at du i den aftalte periode fortsætter med at tage din medicin mod kvalme. 

Tal med sygeplejersken eller lægen om din kvalme, da det kan være nødvendigt at ændre på den kvalmestillende medicin.

Hvad kan du selv gøre for at modvirke kvalme:

 • Spis, når du føler dig sulten, gerne mange små måltider i løbet af dagen
 • Drik rigeligt
 • Sid op, når du spiser
 • Spis let fordøjelig mad, fx frugt, desserter, kiks og lignende
 • Anret maden pænt; få eventuelt en anden til at anrette den for dig.

Nogle patienter har større tendens til kvalme end andre. Hos enkelte patienter er kvalmen også psykologisk betinget. Efter at have modtaget behandlingen gennem nogen tid kan kvalme opstå alene ved tanken om at skulle have kemoterapi (såkaldt ”forventningskvalme”). Nogle vil i den situation have gavn af beroligende medicin på forhånd.

Hårtab

Kemoterapien bevirker, at du taber håret på hovedet, eventuelt også andre steder på kroppen. Hårtabet begynder typisk ca. 2-4 uger efter, at du er startet behandling. 

Hårtabet kan være meget individuelt. Nogle bevarer en smule hår eller små dun i hovedbunden, ligesom enkelte kan opleve, at håret begynder at vokse frem igen et stykke inde i behandlingsforløbet. Håret vokser ud igen, når hele behandlingsforløbet er afsluttet. Det nye hår kan være lidt ændret i farven eller have en anden struktur i forhold til tidligere, for eksempel være kraftigere eller mere krøllet eller glat. Men indenfor et halvt års tid bliver håret stort set altid, som det var før behandling.

Du kan få tilskud til paryk, tørklæde eller kasket, hvis du taber håret som følge af din behandling.

 • Brug altid solcreme med høj faktor for at beskytte hovedbunden, når du går med bart hoved
 • Beskyt hovedet mod kulde med en hue eller et tørklæde
 • Smør hovedbunden ind med en fed, uparfumeret creme, hvis huden er tør eller klør.

Hud og negle

Kemoterapien kan give forandringer af huden og neglene. 

Din hud kan blive tør og i enkelte tilfælde blive meget hård og skalle af, især på hænder og fødder. Forandringerne forsvinder med tiden, når behandlingen er slut. Du kan under og efter behandlingsforløbet få øget pigmentering i huden (brune pletter) og lettere blive skoldet, når huden bliver udsat for sollys. Du vil have øget risiko for hudkræft efter at have fået behandlingen. I sjældne tilfælde kan du få udslet på grund af kemoterapien eller anden medicin, du bliver behandlet med.

Hvad kan du selv gøre:

 • Anvend dagligt en fed uparfumeret fugtighedscreme
 • Brug solcreme med høj faktor (gerne +50) og beskyt huden med tøj og hat ved ophold i stærkt sollys. Vær ikke i solen mellem kl. 12 og 15 
 • Kontakt afsnittet, hvis du får udslæt, så lægen kan vurdere, om du skal have medicin for udslættet, og om der eventuelt skal ændres i din behandling.

Neglene fornyer sig normalt i takt med, at de bliver slidt. Mens du får behandling kan de blive fortykkede, få striber, blive skøre og flossede med afstødning af neglens yderste lag. I nogle tilfælde kan neglene også løsne sig. Det kan tage ½-1 år inden neglene er normale igen.

Hvad kan du selv gøre:

 • Klip skøre og flossede negle tæt 
 • Forsegl eventuelt neglene med klar lak.

Træthed

Du skal forvente, at du oplever træthed i tiltagende omfang i løbet af behandlingerne. Tal med personalet om trætheden, og hvad du kan gøre for at afhjælpe den.

Bivirkninger til de enkelte stoffer

Carboplatin

Carboplatin udskilles gennem nyrerne til urinen. Derfor kontrollerer vi din nyrefunktion via blodprøver, inden du får stoffet. Hvis din nyrefunktion er nedsat, vil du få en mindre dosis Carboplatin.

Carboplatin kan give mavesmerter og muskelsmerter.

Carboplatin kan give hørenedsættelse, tinnitus (hylende lyd i øret) og svimmelhed. Generne er ofte forbigående, men kan også være varige.  Du kan få nedsat følsomhed i hænder og fødder som følge af påvirkning af nervespidserne. 

Det er vigtigt, at du fortæller lægen eller sygeplejersken, hvis du oplever at:  

 • hørelsen bliver dårligere
 • du bliver svimmel
 • du får en ringetone eller hyletone i ørerne
 • du får nedsat følsomhed i hænder eller fødder

Ifosfamid

Ifosfamid kan irritere slimhinden i blæren. Dette viser sig bl.a. som blod i urinen. For at undgå dette skal du have infusion af Mesna (Uromitexan®) under behandlingen. 

Ifosfamid kan påvirke hjernen og give forskellige gener af den årsag, typisk hovedpine og træthed, Generne er ofte forbigående. Fortæl sygeplejersken eller lægen, hvis du har ovennævnte gener.

Ifosfamid kan endelig påvirke nyrefunktionen og svække hjertet.

Etoposid 

Etoposid kan medføre feber, forhøjet blodtryk, svimmelhed, påvirkning af nerverne i fingre og fødder og i sjældne tilfælde lever- eller lungepåvirkning og kramper. Du kan få hudkløe eller udslæt. Umiddelbart i forbindelse med behandlingen kan du opleve ansigtsrødme. 

Ondansetron (Zofran®)

 • Forstoppelse
 • Hovedpine
 • Leverpåvirkning
 • Meget sjældent forstyrrelse af hjerterytmen og brystsmerter

Fortæl lægen og sygeplejersken, hvis du er ved at blive forstoppet. Det kan være nødvendigt at få et afføringsmiddel. 

Senfølger

Påvirkning af kønshormoner (fertilitet)

Din evne til at få børn kan blive nedsat i en periode eller varigt. Hvis du er kvinde i den fødedygtige alder, vil du gå i menopause.

Øget risiko for anden kræftsygdom

Der er en let øget risiko for at få en anden kræftsygdom, når man har fået medicinsk kræftbehandling.

Tiden hjemme mellem behandlingerne

 • Spis og drik, så du får god og næringsrig mad og drikke. Det er ikke tiden til slankekur, så længe du bliver behandlet for din sygdom
 • Sørg for frisk luft og daglig motion, fx gåture
 • Sørg for god nattesøvn og tag gerne en middagslur
 • Bed venner og familie om hjælp til det praktiske.

Kontakt til afsnittet

Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte afsnittet.

Kontakt altid afsnittet ved:

 • Temperatur over 38,3 oC eller gentagne målinger med temperatur over 38,0 oC 
 • Blødning, som ikke standser af sig selv
 • Stærke smerter
 • Synsforstyrrelser og stærk hovedpine
 • Åndenød eller stakåndethed
 • Smerter i brystet eller ved vejrtrækning
 • Føleforstyrrelser eller sovende fornemmelser i tæer, fødder eller fingre 
 • Udslæt
 • Forstoppelse igennem flere dage
 • Diarré, som rækker ud over 1-2 dage
 • Vedvarende opkastninger i mere end ca. 1-2 dage
 • Hvis du har glemt at tage medicin, du får som behandling af din kræftsygdom
 • Hvis du ikke er i stand til at tage din medicin, fx på grund af kvalme.
   
Redaktør