ICD (Implanterbar Cardioverter Defibrillator)

En ICD er en lille batteridrevet computer, som har til formål at overvåge hjerterytmen og behandle, hvis de farlige VT eller VF skulle opstå.

Denne pjece indeholder information om ICD-enhedens funktion, selve operationen, jeres indlæggelsesforløb og den første tid efter operationen.

Hjertets normale elektriske system

Hjertemusklens sammentrækninger styres normalt af naturlige elektriske impulser, som sikrer en passende puls.  
 
Et normalt hjerteslag starter ved en impuls fra sinusknuden (se billedet herunder). Denne impuls breder sig gennem hjertemusklen, den ”fanges” af AV-knuden og bevæger sig herfra hurtigt gennem højre og venstre ledningsbundt til bunden af hjertet, hvor impulsen breder sig opad gennem musklen til et hjerteslag.

Hvis der er uorden i hjertets elektriske impulser, således at impulser udspringer fra andre områder i hjertet end fra sinusknuden, kan der opstå unormale og hurtige hjerterytmer. Unormale og hurtige hjerterytmer kan helt overordnet deles i to kategorier afhængigt af, om impulserne udspringer fra den øverste del af hjertet (forkamrene), eller om de udspringer fra hjertets nederste del (hjertekamrene).

Rytmeforstyrrelser, som udspringer fra hjertets forkamre anses generelt set som ufarlige, mens rytmeforstyrrelser, der udspringer fra hjertekamrene potentielt er farlige og kan være livstruende. De farlige rytmeforstyrrelser, der opstår i hjertekamrene kaldes VT (Ventrikel Takykardi) og VF (Ventrikel Flimmer).

Hvis man har risiko for VT eller VF kan det derfor komme på tale, at man tilbydes en ICD, som har til formål at overvåge hjerterytmen og behandle, hvis der skulle opstå VT eller VF.

Billedet viser et normalt hjerteslag starter ved en impuls fra sinusknuden
Billeder viser et hjerte med en ICD

Hvordan virker en ICD?

En ICD er en lille batteridrevet computer, som har til formål at overvåge hjerterytmen og behandle, hvis de farlige VT eller VF skulle opstå.

Hvis hjerterytmen bliver meget hurtig pga. VT eller VF, vil man typisk være besvimet. ICDenhedens mulighed for at behandle VT eller VF består i at afgive et decideret stød til hjertet, som man kender det fra en hjertestarter. Hvis man ikke er besvimet, kan dette stød opleves meget smertefuldt og ubehageligt. En ICD har også mulighed for at forsøge at bryde en farlig hjerterytme ved at afgive en række hurtige impulser (oftest en sekvens af 8 impulser), dette kaldes ATP (Anti-Tachy Pacing). Ved ATP forsøger ICDenheden at bryde den farlige rytmeforstyrrelse ved at overhale hjertets uhensigtsmæssige hurtige puls, hvorefter hjertets normale impulssystem burde genoprettes. Impulserne fra ATP føles ikke smertefuldt.

Hos større børn og voksne placeres ICD-enheden under huden i venstre side af brystkassen (som på billedet ovenfor). En elektrode føres fra enheden til hjertet via en stor blodåre. Hos mindre børn placeres en ICD typisk under mavemusklen via en åbning af brystbenet. Når børn og unge får anlagt en ICD-enheden foregår det i fuld bedøvelse. 

Forude for ICD-indsættelsen skal jeres barn/I:  
 

  • Tale med en kirurg  
  • Tale med en narkoselæge  
  • Tale med en børnelæge 
  • Tale med en sygeplejerske 
  • Der skal måles blodtryk og temperatur
  • Barnet skal vejes og måles 
  • EKG-måling (optagelse af barnets hjerterytme)
  • Der skal tages blodprøver
  • Eventuelt skal der tages et røntgenbillede af overkroppen

Operationsdagen

Barnet skal været tørstende og fastende inden operationen. Barn skal, aftenen inden operationsdagen og på selve dagen, vaskes med en særlig sæbe, kaldet Hibiscrub. Jeres barn kan få noget beroligende medicin omkring en halv time før operationen, hvis dette er aftalt med narkoselægen. 
  
Umiddelbart inden operationen, vil en sygeplejerske og portør følge jer til afsnittet hvor proceduren/operationen skal foregå. Det har stor betydning for jeres barns tryghed, at I er sammen til barnet sover. Sygeplejersken følger jer tilbage til afsnit 4144. 

Efter operationen 

Typisk vil barnet komme tilbage på afdeling 4144 efter indsættelsen af sin ICD-enhed. Engang i mellem har mindre børn dog brug for at vågne op på en af vores opvågningsstuer på afsnit 4141 til overvågning nogle timer eller evt. natten over. Der er desværre ikke mulighed for, at forældre kan overnatte på 4141, men de vil på afdelingen sørge for overnatning til jer på vores patienthotel, nær Rigshospitalet. Når jeres barn kommer på 4144, er det muligt for én forældre at overnatte med sit barn.  
 
Smerter og ømhed kan ikke helt undgås efter operationen, men de fleste børn har god smertedækning af Paracetamol, Ibuprofen og evt. morfin. Det er vigtigt, at jeres barn er godt smertedækket, sådan at barnet kan komme ud af sengen og komme sig hurtigt. 
Kvalme og opkast kan nogle gange forekomme lige efter operationen, men ofte kan det afhjælpes med kvalmestillende medicin.  
 
Barnet får taget et røntgenbillede af overkroppen senere samme dag.

Den første kontrol af ICD-enheden efter operationen

Om eftermiddagen efter operationen, eller den følgende formiddag, skal barnet have foretaget ”hjemkontrol” af ICD-enheden af en specialuddannet pacetekniker.
ICD-enheden vil blive programmeret sådan, at den er tilpasset netop dit barns behov. 

Udskrivelse

Fungerer ICD-enheden tilfredsstillende og er der ikke tilstødt nogen komplikationer, kan I ofte komme hjem dagen efter operationen. Hvis ICDenheden er sat under mavemusklen vil indlæggelsestiden ofte vare ca. 4-6 dage.

Plasteret der placeres over operationssåret må fjernes helt 2 dage efter operationen og barnet må efterfølgende komme i brusebad.  Trådene i såret er ofte selvopløselige. Skulle der mod forventning fortsat være synlige tråde, kan disse fjernes ved egen læge efter ca. 10 dage. Karbad og svømmehal bør vente til såret er helt lægt, typisk efter ca. fire uger. 

Fysisk aktivitet 

ICD-enhed indsat under huden på brystkassen 

Den første måned efter man har fået en ICDenhed anbefales almindelig dagligdags brug af armen uden større belastning (løft op til ca. 4 kg er ok). Det anbefales at barnet i en måned prøver at undgå yderpositioner og store stræk af overarmen i den side hvor enheden er placeret. Barnet må gerne komme i skole/institution, så snart barnet er frisk. Når den første måned er gået er der ikke længere nogle restriktioner i forhold til bevægelser og sport.

ICD-enhed indsat under mavemusklen

Den første måned efter operation skal jeres barn holdes hjemme fra skole/institution. Barnet skal holdes væk fra andre med smitsomme sygdomme såsom fx skoldkopper og virusinfektioner. I skal være opmærksomme på at jeres barn ikke belaster brystbenet og barnet må ikke dyrke sport eller svømme. Det er ikke noget problem at bruge sikkerhedssele og sidde i autostol ved bilkørsel. Brystbenet vil være vokset sammen efter 4-6 uger. 

Komplikationer

Der opstår sjældent komplikationer efter indsættelse af en ICD-enhed.
Ved feber eller rødme, varme og hævelse omkring arret skal I kontakte afsnittet for Børn og Unge med hjertesygdomme – se under afsnittet ”Kontakt”. 

Det er tidligere forekommet, at en ICD har ”fejltolket” meget hurtig hjerterytme og har afgivet uhensigtsmæssig behandling. Denne komplikation ses hos ca. 5% pr. år

Derudover kan én af elektroderne i meget sjældne tilfælde flytte sig i hjertet. Det kan bevirke, at elektroden ikke fungerer efter hensigten, hvorfor den skal omplaceres ved en ny operation. Eller der kan opstå skade på en elektrode, så en ny skal anlægges. 

Kontrol af barnets ICD-enhed

Børn med ICD-enhed vil altid blive fulgt både med ambulante kontroller samt ved telemedicinsk transmissions udstyr (en lille sendeboks man skal sætte til strømstik i barnets soveværelse). De ambulante kontroller vil foregå på henholdsvis Rigshospitalet, Odense Universitetshospital eller ved Skejby Universitetshospital alt efter, hvor I bor.

Den første ambulante kontrol af ICD’en inviteres I til efter ca. 1 måned. Dernæst vil fremtidige ambulante kontroller planlægges med typisk ske mellem ½ og 1 års intervaller. 

Hvis barnet får stød af ICD-enheden

Hvis ICD-enheden behandler med stød skal I ringe 112 og køres til Rigshospitalet, Odense Universitetshospital eller Skejby Universitetshospital, hvor videre behandling og  aflæsning af ICD-enheden vil finde sted.

Hvis en ICD afgiver stød, kan dette ikke overføres til andre, uanset hvor tæt man krammer.

Specielle forhold I bør være opmærksom på

TNS (transcutan nervestimulation) og kortbølgebehandling – f.eks. ved fysioterapi – skal undgås, idet elektronikken i ICD-enheden i særlige tilfælde kan fejltolke signalerne.

Man bør ikke opbevare en mobiltelefon i en lomme direkte over en ICD. 

En kraftig magnet som lægges direkte på en ICD, vil slukke dens funktion som hjertestarter. – I samme nu magneten atter fjernes er hjertestarterfunktionen igen tændt. Dette er indbygget som en lavpraktisk funktion, der i særlige tilfælde kan benyttes af sundhedsfagligt personale efter samråd med ICD-ambulatoriet. Derfor skal man have opmærksomhed på, at man ikke uforvarende kommer til at placere magneter direkte på ICD-enheden gennem længere tid.

Metaldetektorer fx i lufthavne vil ofte registrere ICD-enheden, og barnet bør derfor fremvise sit ICD- kort. Sikkerhedspersonalet vil som regel foretrække, at man går udenom detektoren, hvis man har ICD. ICD-enheden tager dog ikke skade af, at man går igennem detektoren.
 

Redaktør