Hvordan kan jeg stoppe min dialysebehandling?

Information til patienter og pårørende

Patientinformation

Dialysebehandling og palliation

Dialyse er en livsforlængende behandling med både fordele og ulemper. Dialysebehandlingen kan hen ad vejen blive så belastende og tidsrøvende, at den ikke længere opretholder eller forbedrer din livskvalitet. I den situation er der mulighed for at skifte fra dialyse til palliativ (lindrende) behandling.

Kan jeg ophøre med dialysebehandlingen, hvis jeg ønsker det?

Ja - du har som dialysepatient ret til at stoppe din behandling, og overgå til lindrende behandling, hvis du ønsker det. Det er vigtigt, at du diskuterer dine bevæggrunde til at stoppe dialysebehandlingen med din læge, plejepersonalet og dine nærmeste, før du træffer din endelige beslutning. 

Din læge og plejepersonalet vil støtte dig i dit valg. De vil også tale med dig om din samlede situation og beskrive andre muligheder og deres konsekvenser. Det er vigtigt, at du har et ordentlig grundlag for at kunne beslutte, om ophør med dialyse er det rigtige valg for dig. Måske kan en ændring i din behandling forbedre din situation og eventuelt påvirke din beslutning om at  stoppe dialysebehandlingen.

Hvordan diskuterer jeg min beslutning med familie og venner?

Fortæl din familie og dine venner, hvordan du har det og vis dem eventuelt spørgsmålene og svarene i denne pjece.

For nære pårørende kan det være yderst svært at tale om situationen, da de kan frygte for konsekvenserne heraf. Det kan være naturligt for nogen, at undgå samtalen, for at beskytte dig eller sig selv. Det er vigtigt, at I får talt sammen da det kan give unødige misforståelser, bekymringer, følelse af forladthed, ensomhed og angst for at miste hinanden, ikke at få talt sammen. 

Måske er det vigtigt, at I får hjælp hos fagpersoner, så alle muligheder diskuteres og de rigtige valg træffes. Din læge og kontaktsygeplejersken vil være behjælpelige med, at etablere en samtale med dig og dine pårørende. Der vil også være mulighed for, at skabe kontakt til præst eller en psykolog, hvis du eller dine pårørende har åndelige eller psykologiske spørgsmål, tanker eller tvivl.

Hvor længe kan jeg leve, hvis jeg vælger at ophøre med dialysebehandling?

Det varierer fra person til person. Afhængigt af om dine nyrer stadig fungerer lidt, og afhængigt af din øvrige helbredsmæssige tilstand, kan livet fortsætte i dage, uger og nogle gange i måneder.

Hvad må jeg spise?

Du må spise lige præcis det, du har lyst til.

Hvad kan jeg forvente, hvis jeg ophører med dialysebehandling? 

Uden dialyse vil du blive mere og mere træt, og sidst i forløbet vil du glide ind i bevidstløshed. Hvis du ikke har vandladning, kan det være en fordel at begrænse, hvor meget du drikker, idet væskeophobning kan give dig problemer med at trække vejret. Hvis du ønsker det, kan medicin lindre dit ubehag, eller dialyseafsnittet kan fjerne den overskydende væske.

Hvis du oplever kvalme, smerter eller lignende, kan du få lindrende medicin.

Kan jeg vælge, hvor jeg vil dø?

Sammen med dig og dine pårørende vil vi finde frem til, hvor og hvordan du ønsker, din sidste tid skal være. Det kan være i hjemmet, på hospice eller på et hospital. 

Hvis du vælger at blive i dit eget hjem, kan du få hjælp af hjemmesygeplejen i din kommune. Der er også mulighed for at blive tilknyttet et palliativt team som er tilknyttet et sygehus. Teamet, som fortrinsvis består af læger, sygeplejersker, psykologer og fysioterapeuter, er højt specialiseret i lindring af symptomer hos uhelbredelige syge. Teamet kan også koordinere og vejlede andre fagpersoner, du kan have brug for, kommer hjemme hos dig.

Er du uhelbredeligt syg og har komplekse symptomer, kan du blive henvist til et aflastende ophold på et hospice. Der kan man lindre dine symptomer, så du måske kan komme hjem igen. Nogle forbliver på hospice til livets afslutning. På hospice varetages din pleje og behandling af et tværfagligt team af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, og evt. præst eller psykolog. Forskellen på at være hjemme og på et hospice er, at der  på hospice er personale tilstede i hele døgnet. Der er også god mulighed for, at  dine nærmeste pårørende kan få hjælp i den sidste tid under dit sygdomsforløb, samt i den efterfølgende sorgproces.

Endelig er det muligt at dø på hospitalet. Din sidste tid vil blive planlagt af afsnittets læger og sygeplejersker i et samarbejde med dig og dine pårørende. Du vil få en enestue, og dine nærmeste pårørende har mulighed for at være tilstede i det omfang I har lyst.

Hvis jeg skifter mening, kan jeg så komme i dialyse igen?

Du kan til enhver tid genoptage dialysebehandlingen, hvis du ønsker det.

Hvis jeg har flere spørgsmål?

Hvis du eller dine pårørende har flere spørgsmål, kan I altid tage kontakt til afdelingen.
 

Redaktør