Hortons hovedpine

Hortons hovedpine kaldes også klyngehovedpine, og er en relativ sjælden og meget smertefuld form for hovedpine.

Hortons hovedpine er en relativ sjælden og meget smertefuld form for hovedpine.

Hortons hovedpine

Hortons hovedpine, også kaldet klyngehovedpine eller cluster headache, er en meget smertefuld og relativt sjælden form for hovedpine. Den rammer 4 gange så mange mænd som kvinder og starter oftest i 20-40-års alderen. Hortons hovedpine kan dog også ses hos børn.

Nogle patienter vil opleve, at deres hovedpineanfald kommer flere gange dagligt i afgrænsede perioder, kaldet klynger, af for eksempel 1-3 måneders varighed. Der kan gå flere måneder eller år, før hovedpinen kommer igen. Andre patienter har en kronisk form for Hortons hovedpine, der optræder året rundt.

Om Hortons hovedpine

Årsagen til Hortons hovedpine er endnu ukendt, men der forskes på området, dels for at forstå mekanismen bag Hortons hovedpine og dels for at finde effektive behandlingsmuligheder. Man ved, at der er tendens til, at alkohol, selv i små mængder, kan udløse anfald.

Diagnosen

Mange patienter med Hortons hovedpine går desværre rundt med hovedpinen i flere år, uden at den rigtige diagnose bliver stillet og tilbydes derfor ikke en effektiv behandling. Sygdommen er så sjælden, at ikke alle praktiserende læger har kendskab til den og derfor ofte forveksler den med andre former for hovedpine.

Diagnosen stilles alene udfra de symptomer, patienten beskriver, og kan for eksempel ikke ses på en skanning eller ved en blodprøve.

Beskrivelse af anfald

Anfaldene består af voldsomme smerter/jag bag og omkring det ene øje. Smerterne optræder som regel altid i den samme side. Smerterne bliver af mange patienter sammenlignet med ”at få stukket en skarp genstand ind i øjet”. Udover smerterne ledsages anfaldene oftest af tilstoppet næse, tårer fra det øje, hvor smerten sidder, samt hævelse og rødme af øjet. Anfaldene varer fra 15 minutter til 3 timer og kan gentage sig flere gange i løbet af et døgn. Mange patienter vågner med anfald om natten, oftest et par timer efter de er gået i seng. Under anfaldene har de fleste patienter behov for at bevæge sig rundt, og mange oplever endvidere, at de bliver irritable og aggressive.

Anfaldsbehandling

Iltinhalation er ofte en effektiv anfaldsbehandling. Behandlingen foregår ved, at patienten får installeret et iltapparat derhjemme. Ved anfald skal patienten trække vejret gennem en maske, der er tilsluttet apparatet. Efter 15-20 minutters iltbehandling 10-15 l/min. oplever mange patienter, at deres hovedpineanfald lindres eller helt forsvinder. Denne behandling er helt uden bivirkninger. Der findes forskellige typer af iltmasker og det kan være nødvendt at afprøve flere typer af masker før en effektiv behandling opnås. Anfald kan også behandles med Imigraninjektioner. Injektionen findes i en såkaldt autoinjektor, der kan betjenes af den enkelte patient. Se endvidere patientinformationer om iltbehandling og triptaner.

Forebyggende behandling

Der findes forskellig slags medicin, der kan forebygge anfald af Hortons hovedpine. Det mest almindelige præparat er verapamil, der skal tages dagligt under anfaldsperioden. En effektiv dosis kan være forskellig fra patient til patient. Når patienten har være helt anfaldsfri i 2 uger, skal der trappes ud af verapamil. Verapamil startes op igen ved næste anfaldsperiode. Se endvidere patientinformation om verapamil.

Hvad skal du gøre, hvis en anfaldsperiode starter?

Er du allerede patient på Dansk Hovedpinecenter, skal du kontakte personalet på nedenstående telefonnummer med henblik på opstart af forebyggende behandling og/eller optimering af anfaldsbehandlingen.

Dit forløb på Dansk Hovedpinecenter

Når du er patient på Dansk Hovedpinecenter, kan du til hver en tid kontakte os ved behov. Du vil endvidere ca. 1 gang årligt blive kontaktet telefonisk af en sygeplejerske med henblik på at afstemme dine behov for behandling.

Sygeplejegruppens telefon

Har du spørgsmål til din behandling, kan du ringe til sygeplejegruppen.

Afbud og tidsbestilling

I tilfælde af afbud kan du sende en mail til hovedpine@regionh.dk eller ringe til sekretæren i Dansk Hovedpinecenter.

E-journal

Du kan læse i din egen journal på sundhed.dk.

Redaktør