Homocystein - værd at vide om

Homocystein er en aminosyre som dannes i alle kroppens celler i forbindelse med nedbrydning af proteiner fra kosten.

Patientvejledning

Hvad er homocystein?

Homocystein er en aminosyre som dannes i alle kroppens celler i forbindelse med nedbrydning af proteiner fra kosten. Homocystein kan betragtes som et mellemprodukt, som kroppen gerne skal skille sig af med. Forskellige B-vitaminer medvirker ved omsætningen af homocystein. Det drejer sig om folinsyre (B9 vitamin), cobalamin (B12 vitamin) og pyridoxin (B6 vitamin).

Homocystein i blodet

Homocystein passerer ud af kroppens celler og findes derfor også i blodet. Koncentrationen kan måles i en almindelig blodprøve og ligger typisk mellem 5 og 12 mikromol per liter blodplasma hos raske voksne. 
Forskelle fra person til person kan skyldes en række almindelige ting, herunder forskelle i livsstil:

  • Homocystein er højere hos mænd end kvinder, og stiger noget med alderen. 
  • Homocystein er højere hos overvægtige, hos rygere, hos folk, der drikker over 10 kopper kaffe om dagen, og hos folk, der drikker over 15 genstande om ugen.
  • Omvendt er homocystein lavere hos folk, der dyrker sport, og hos folk, der spiser mange grønsager og meget frugt (indeholder folinsyre).
  • Homocystein falder med op til 50% under graviditet.

Der er en række andre og sjældnere forhold, som kan spille ind og medføre forhøjet homocystein. Det er fx vitaminmangel (B9, B12 og B6), nedsat stofskifte, forhøjet kolesterol, nyresygdom, bindevævssygdom, svær psoriasis, kræftsygdom (og eventuelt kemoterapi), samt behandling med medicin mod epilepsi eller sukkersyge. Desuden kan arvelige forhold i nogle tilfælde spille en rolle. Inden blodprøvetagning skal man være opmærksom på, at homocystein stiger forbigående i døgnet efter et proteinrigt måltid. Man bør derfor undgå større kødretter i døgnet inden måling af homocystein.

Forhøjet homocystein i blodet og risiko for blodpropper og andre sygdomme

En række undersøgelser har vist, at risikoen for at få blodpropper — hvad enten det er i hjernen, hjertet eller andre steder — øges med stigende homocystein i blodet. Forhøjet homocystein er også sat i forbindelse med kronisk træthed, depression, hukommelsesproblemer og alvorlige nervesygdomme, især hos ældre. Endelig er der en sammenhæng mellem forhøjet homocystein og risiko for fosterskader og forskellige andre graviditetsproblemer.

Risikoen for blodpropper ved forskellige grader af forhøjet homocystein er beskrevet i tabellen på bagsiden.

Behandling af forhøjet homocystein

Årsagerne til middelsvær og svær forhøjelse af homocystein bør klarlægges, før man starter en behandling. Det betyder, at der bør tages blodprøver til undersøgelse for folinsyremangel, B12vitaminman gel, forhøjet kolesterol, blodmangel, nedsat stofskifte, og nyresygdom. Andre undersøgelser kan også komme på tale, hvis man har symptomer på særlige sygdomme.

Ved let forhøjet homocystein kan det også være relevant først at undersøge for folinsyremangel osv., hvis der er symptomer på sygdom, men jævnligt skyldes let til moderat forhøjet homo-cystein usund levevis. Let til moderat forhøjet homocystein kan ofte bringes ned til normalt niveau ved behandling med folinsyre, men denne behandling fjerner ikke risikoen for blodpropsygdom, hvis den væsentligste årsag til forhøjet homocystein er usund livsstil.

Det er først inden for de seneste årtier, at man er blevet klar over, at selv moderate forhøjelser af homocystein i blodet kan være forbundet med øget risiko for blodpropper. Den blodpropforebyggende virkning af forskellige behandlinger med B-vitaminer undersøges i øjeblikket i flere videnskabelige studier. Vore retningslinier for behandling afstemmes løbende efter de foreliggende behandlingsresultater.

Oversigt om forhøjet homocystein

Billedet viser en oversigt om forhøjet homocystein
Redaktør