Høreundersøgelse af det nyfødte barn

Heri findes information til forældre om høreundersøgelse af det nyfødte barn.

Den første høreundersøgels

Alle forældre får tilbudt en høreundersøgelse af deres nyfødte barn.

Høreundersøgelsen foretages normalt senest 3 uger efter fødslen på det hospital, hvor du har født.

Høreundersøgelsen varer kun få øjeblikke. Den foretages mens barnet sover, og er ikke ubehagelig for barnet. Du er til stede hele tiden og du får svar med det samme.

Hvorfor skal hørelsen undersøges?

1-2 ud af 1000 børn bliver født med en hørenedsættelse.

Det er svært som forældre at konstatere, om et spædbarn har en hørenedsættelse. Små børn reagerer på ting, som voksne ikke altid er bevidste om, og det kan være svært at vide om barnet reagerer på lyd, eller på ændringer i lys og lufttryk.

For at give et barn med nedsat hørelse de bedste muligheder for en normal udvikling, er det vigtigt at opdage det så tidligt som muligt - og helst før barnet er 3 måneder.

Barnet hører omverdenens lyde, og udvikler sit sprog og sin evne til at kommunikere ved hjælp af høresansen. Hørelsen bruges til at orientere sig, opfange faresignaler og til at kunne begå sig i sociale sammenhænge. Hørelsen er på den måde med til at forme barnets psyke, personlighed og
adfærd.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Høreundersøgelsen foretages af en jordemoder, bioanalytiker eller sygeplejerske.
Der foretages en:

  • OAE-test (OtoAkustiskEmissions måling)
  • Muligvis også en AABRtest (Automatisk Auditory Brainstem Respons måling)

OAE-test

Ved OAE-testen sender en lille høretelefon kliklyde ind i barnets øregang.

Når det indre øre (sneglen) modtager kliklydene, laver øret et ekko, som høretelefonen opfanger. Et ekko er et udtryk for, at øret er velfungerende, og barnet kan høre.

AABR-test

Ved AABR-testen får barnet sat tre plasterelektroder på hovedet og en høretelefon i øret. Høretelefonen sender en serie kliklyde ind i øret. Elektroderne
måler hjernens reaktion på lyd.

Det er bedst at undersøge barnets hørelse når det sover, men der er ikke behov for nogen former for bedøvelse eller beroligende medicin.

Barnet skal gerne sove

Det er nemmest at undersøge barnets hørelse mens det sover. Derfor:

  • Forsøg at holde barnet vågent op til undersøgelsen
  • Sørg for at barnet er skiftet
  • Giv barnet mad kort før undersøgelsen

Måleren registrerer et svar

Hvis der registreres et svar på den lyd, der sendes ind i øret, fungerer øret. Dit barn hører derfor med al sandsynlighed normalt.

Alligevel er det vigtigt, at du også fremover er opmærksom på, om dit barn hører godt. Bliver du bekymret over dit barns hørelse, skal du tale med din sundhedsplejerske eller læge. Dine overvejelser som forælder vil altid blive taget alvorligt.

Måleren registrerer ikke et svar

I de fleste tilfælde er der ingen grund til bekymring,
heller ikke selv om måleren ikke registrerer
et svar.

Oftest skyldes det baggrundsstøj, uro eller måleusikkerhed.
Desuden kan barnet have fosterfedt i øregangen eller væske i mellemøret, hvilket er meget normalt hos nyfødte.

Hvis målingerne ikke registrerer svar på et eller begge ører, får du en tid til en høreundersøgelse af dit barn i Center for Hørelse og Balance, afsnit 8037/8047/7046.

Høreundersøgelsen i Center for Hørelse og Balance tager kun kort tid, men kan give mere information om dit barns hørelse.

Dette sker for op til 10 % af alle børn og betyder ikke nødvendigvis, at dit barn har en hørenedsættelse.

Spørgsmål og afbud

Hvis du ønsker oplysninger om de praktiske forhold i forbindelse med høreundersøgelsen, eller hvis du bliver forhindret i at møde op til undersøgelsen, bedes du kontakte dit fødested.

Redaktør