Høremålinger på børn i fuld bedøvelse- information til forældre

Heri findes information til forældre om høremålinger på børn i fuld bedøvelse.

Hvorfor høreundersøgelse i fuld bedøvelse?

Alle høremålinger, der baserer sig på måling af den elektriske aktivitet i øret eller hjernen som reaktion på lyd, forudsætter, at barnet er helt roligt og afslappet under målingerne. Målingerne kan ofte tage 1-2 timer at gennemføre. Spædbørn indtil 6-måneders alderen kan ofte sove så lang tid, at det er muligt at gennemføre høremålingerne uden bedøvelse, mens dette ikke er muligt for lidt større børn.

I nogle tilfælde er der grund til samtidig med målingerne at fjerne sekret fra mellemøret og eventuelt lægge dræn i trommehinden, hvilket i sig selv kræver bedøvelse. Der kan også være grund til at anvende elektrocochleografi (EcochG) til høremålingen. Også EcochG kan kun gennemføres i bedøvelse, da en tynd måleelektrode skal føres gennem trommehinden.

Hvad måles?

Til høremåling anvendes en eller flere teknikker:
Hjernestammeaudiometri (ABR)
Auditory Steady State Responses (ASSR)
Elektrocochleografi (EcochG) Fælles for dem alle er, at man måler den svage elektriske aktivitet, der opstår i øresneglen, hørenerven eller hjernen som reaktion på lyd. Eventuelt kan der også måles:
Otoakustiske emissioner (OAE) OAE er et svagt aktivt ekko (lyd), der dannes af sanseceller i det indre øre, som svar på lydstimulation.

Målingerne kan fortælle, om hørelsen er nedsat og i tilfælde af hørenedsættelse, hvor udtalt hørenedsættelsen er. Målingerne kan også bidrage til at skelne mellem forskellige typer af hørenedsættelse. En præcis kortlægning af hørelsen er af afgørende betydning for at kunne give den rette behandling.

Undersøgelsen

Forud for undersøgelsesdagen taler I med en læge, som informerer om undersøgelsen, spørger til barnets helbred og eventuelle lægemidler og allergi. Det aftales, om der samtidig med høremålingerne skal f.eks. lægges dræn i trommehinden eller tages blodprøver. Barnet bliver lyttet på hjerte og lunger. Barnet bliver også set af en anæstesilæge, således at bedøvelsen kan planlægges. Endvidere taler I med en sygeplejerske, som vil informere om de forskellige procedurer i forbindelse med undersøgelsen. På undersøgelsesdagen møder barnet fastende, som det blev aftalt, da barnet blev set af anæstesilægen (se særskilt skriftlig information). Når barnet skal bedøves på den stue, hvor undersøgelsen skal foregå, kan I være til stede, indtil barnet sover.

Efter undersøgelsen kommer barnet til opvågningsafsnittet, hvor I også kan være til stede, når barnet vågner. Når barnet efter nogle timer er vågent og friskt, kan det efter aftale med personalet komme hjem.

Svar på undersøgelsen

Den læge, der har foretaget målingerne, vil inden barnet tager hjem informere om, hvad undersøgelserne har vist. Der vil blive aftalt en umiddelbar plan for det videre forløb, herunder eventuelt kontrol i Center for Hørelse og Balance, afsnit 8037/8047/7046.

Redaktør