Hjerteoperation - forløbet før og operationsdøgnet

Patientinformationen beskriver en hjerteoperation både før, under og efter forløbet, både for patienten og for denne pårørende.

Patientinformation til dig, der skal opereres i hjertet

Forløbet før, under og efter operationen

Denne patientinformation er en af tre pjecer, som beskriver, hvordan forløbet i forbindelse med en hjerteoperation sædvanligvis kan opleves fra før indlæggelsen til månederne efter; hvordan man som patient og pårørende skal forholde sig, og hvad man kan forvente.

Skriftlig information vil altid være generel. Derfor er det vigtigt, at du forsøger at forestille dig, hvilken indflydelse den kommende indlæggelse og behandling kan få for dig og din familie, og hvad den betyder for dit liv fremover.

Det er en god idé, at du diskuterer forløbet med din familie. Dine pårørende er meget velkomne til at deltage i samtalerne med læge- og sygeplejepersonalet, hvis du ønsker det.

Informationsfilm

Du kan se informationsfilm om forløbet før, under og efter en hjerteoperation på følgende link:  rigshospitalet.dk/hjerteoperation

Filmen om operationsdagen viser optagelser fra forberedelse til bedøvelse på operationsstuen, men ingen fra selve operationen. Filmen slutter med, at anæstesipersonalet følger patienten til intensivafsnittet. Feedback fra en patient: ”optagelserne fra operationsdagen beroligede mig”.

Anbefalinger før indlæggelsen

Hold dig i form

Af hensyn til den forestående operation er det vigtigt, at du er i så god fysisk form som muligt. Det vil sige, at du motionerer f.eks. ved at gå eller cykle - gerne flere gange dagligt i det omfang, din hjertesygdom tillader det. Sundhedsstyrelsen anbefaler 30 minutters daglig motion.

Ryge- og alkoholstop

Hvis du ryger, anbefaler vi, at du stopper ved modtagelsen af denne pjece. Vi anbefaler samtidig, at du ikke indtager alkohol i ugerne op til din operation, da både tobak og alkohol øger risikoen for komplikationer efter operationen. Har du behov for hjælp til rygeophør, vil sygeplejepersonalet kunne vejlede dig. Du kan også få information hos egen læge eller via www.stoplinien.dk.

Mad og drikke før indlæggelse

For at fremme sårhelingen og for at komme hurtigere til kræfter efter operationen er det vigtigt, at du spiser og drikker tilstrækkeligt væske. Mangler du lysten til mad, bør du alligevel forsøge at spise.

Helbredstilstand

Hvis du op til indlæggelsen har feber, sår eller anden betændelsestilstand, bedes du kontakte afdelingen, så vi kan vurdere, om det vil få betydning for din forestående indlæggelse.

Hårfjernelse

For mænd:

Vi anbefaler, at fuldskæg fjernes inden indlæggelse, da skæg nedsætter muligheden for at fastgøre plastre på hals og kind. Plastre anvendes til at fastgøre plastslanger, sonder m.m.

Hårfjernelse på krop, arme og ben, inden operationen skal foregå i afdelingen. Hår fjernes svarende til de skraverede felter.

Områder hvorfra mænd skal fjerne hår ved operation
Før operation fjernes hår fra bryskassen til og med begge lysker - og fra begge ben, da der kan være behov for at hente vener derfra

Du må ikke selv fjerne hår i dette område de sidste 14 dage før operationen. Hårfjernelse øger risikoen for at få en infektion i såret, hvis det gøres med udstyr, der skader huden. Asnittet har en speciel klipper til dette formål.

Fjern neglelak og evt. piercinger hjemmefra.

Medicin

Der er forskellige lægemidler, som du bør holde pause med op til indlæggelsen - se venligst oplysninger herom i bilaget til dit indlæggelsesbrev. Du kontaktes telefonisk af farmakonom.

Mundhygiejne

Det er vigtigt for dit velbefindende og din mundhygiejne generelt, at du børster tænder to gange dagligt.

Medbringelse af ejendele

Når du skal pakke til hospitalsopholdet, tænk da på, at mulighederne for opbevaring er begrænsede. Medbring kun det mest nødvendige. Dine ejendele skal helst kunne pakkes i én taske.

Du skal medbringe:

 • dit indlæggelsesbrev
 • oplysningsseddel med telefonnumre osv.
 • denne pjece
 • evt. Hjerteforeningens hjertebog
 • toiletartikler
 • morgensko
 • sko der kan lukkes om foden
 • morgenkåbe, nyvasket
 • joggingbukser, nyvasket
 • din sædvanlige medicin i original emballage
 • evt. underholdning (Ipad, PC, bog, høretelefoner til brug for TV). Netværkskode udleveres i afsnittet

For kvinder er det en god idé også at medbringe en støttende BH uden bøjle, som lukkes foran. Den kan hjælpe til at støtte brystbenet efter operationen.

Værdier
Vær opmærksom på, at du ikke må have smykker eller ur på under operationen. Penge, ur og lignende er dit personlige ansvar. Medbring kun få ejendele af værdi og lad ikke værdifulde ting ligge fremme på/i sengebordet, når du forlader stuen. Lås dine ting ind i skabet og bær nøglen på dig.

Indlæggelsesdagen

På indlæggelsesdagen skal du gennemgå et indlæggelsesprogram., som forbereder dig til den forestående operation.

De patienter, der bliver indlagt en fredag, skal som regel først opereres om mandagen. Du kan oftest tage hjem på weekend, når du har været igennem indlæggelsesprogrammet, og møde igen søndag aften. Vi kan kun i særlige tilfælde tilbyde patienter at forblive indlagt over weekenden.

Indlæggelsesprogrammet varer det meste af dagtiden, og du må forvente, at der kan blive en del ventetid. Du er meget velkommen til at have en pårørende med. Det kan være en hjælp, at I er to til at høre de informationer, der bliver givet.

På indlæggelsesdagen får du taget/målt

 • blodprøver
 • ekg (elektrokardiogram)
 • røntgenbillede af brystkassen
 • vægt og højde
 • iltmætning i blodet

Du skal tale med

 • den læge eller medicinstuderende, som skal skrive journal
 • kontaktsygeplejersken i sengeafsnittet
 • fysioterapeuten
 • narkoselægen, som skal bedøve dig
 • kirurgen, som skal operere dig (kontaktlægen)
 • evt. en forskningssygeplejerske og læge

Aftenen inden operationen skal du

 • spise et godt måltid, inden du skal faste
 • faste fra midnat, dvs. ingen mad eller mælkeprodukter – du må dog gerne drikke klare væsker indtil kl. 06.00
 • tage brusebad og vaske hår med en særlig bakteriehæmmende sæbe
 • fjerne hår der, hvor du skal opereres
 • tage smykker og makeup af
 • pakke dine ejendele sammen

Du kan få en sovepille ved sengetid, hvis du har svært ved at sove.

Tryghed

En hjerteoperation er en stor operation, som kan indebære en risiko for dig, og det er naturligt at være bekymret.

For personalet på Afdeling for Hjerte- og Lungekirurgi er hjerteoperationer en daglig begivenhed, som vi føler os trygge ved, men vi véd, at det samme ikke gælder for dig - at du kan være nervøs og usikker over for det ukendte.

Personalet står til rådighed og vil altid hjælpe dig og dine nærmeste med at tale om situationen. Vi vil gøre vores bedste for at give dig et indlæggelsesforløb, hvor du og dine pårørende kan føle jer trygge og godt behandlet. Du tildeles en kontaktlæge samt en kontaktsygeplejerske under din indlæggelse hos os.

Måltider

Alle måltider serveres af en medarbejder ved buffeten. Spisetiderne er kl. 8.00, 12.00 og 17.30. Menuen fremgår af afsnittets opslagstavle. Hvis dine pårørende ønsker at spise med, skal henvendelse herom ske til sekretæren dagen før. Spisebilletter købes i Café Arcade i forhallen.

Det er ikke muligt for afdelingen at opbevare privat mad pga. hygiejniske forhold.

Der serveres drikkevarer døgnet rundt, og du må gerne selv forsyne dig med drikkevarer fra køleskabet. Hvis du bliver sulten mellem måltiderne, har vi et mindre udvalg at tilbyde fra køleskabet.

Det er vigtigt altid at have en god håndhygiejne, og vi beder dig og dine pårørende om at afspritte hænderne, før måltid.

Rigshospitalet er et røgfrit hospital. Forbuddet gælder også E-cigaretter.

Komplikationer og risici

Dagen før operationen taler du med en hjertekirurg, som også orienterer dig om mulige risici og komplikationer. Samtidig forklarer kirurgen, hvor meget du kan forvente din tilstand bliver forbedret efter operationen.

Operationsdøgnet

Du bliver vækket tidligt for at blive forberedt til operationen.

Om morgenen skal du

 • have målt blodtryk, puls og temperatur
 • bade i bakteriedræbende sæbe
 • lægge din tandbørste, tandpasta og kam i den udleverede plastpose
 • drikke 2 glas væske - og herefter tørste
 • vejes

Du kan eventuelt sove lidt igen, når du er klar.

Dine ejendele pakkes i tasken i det skab, du har fået tildelt. Briller, tandprotese og eventuelle andre hjælpemidler kan du beholde på, indtil du kommer ned på operationsgangen – effekterne følger dig til intensiv afsnittet.

Sygeplejersken udleverer den nødvendige medicin på operationsdagen. Du skal altså ikke tage egen medicin. Du kan få beroligende medicin ved behov.

Dine nærmeste er velkomne til at komme i afsnittet om morgenen og følge med dig ned på operationsgangen. Vær blot opmærksom på, at din nabo på stuen kan have brug for ro.

Udsættelse af operation

Da afdelingen modtager en del patienter til uforudsete (akutte) operationer, kan der blive behov for at ændre operationsprogrammet. Derfor kan det være nødvendigt at udsætte planlagte operationer - nogle gange desværre i sidste øjeblik. Skulle det ske for dig, tilstræber vi, at du samme dag får en ny operationsdato. Hvis din tilstand tillader, at du udskrives i ventetiden, sender vi et nyt indlæggelsesbrev.

Operationen

Du bliver hentet af en portør, som kører dig til operationsgangen. Her bliver du mødt af operations- og narkosepersonalet, som skal bedøve dig.

Inden du bliver bedøvet, anlægger narkosepersonalet

 • en lille plastikslange i en blodåre til medicin og væske
 • en lille plastikslange i en pulsåre til måling af blodtryk
 • elektroder til hjerteovervågning
 • en føler på en finger til at måle iltindholdet i blodet

Under bedøvelsen anlægges

 • en urinslange i blæren
 • et plastikrør i luftvejene for at hjælpe ved vejrtrækningen
 • en tynd plastikslange i en blodåre på halsen

Endvidere bliver huden på brystkasse, ben og evt. arme desinficeret med gul jod.

Herefter starter operationen med, at hud og brystben åbnes. For at kirurgen kan operere, er det i de fleste tilfælde nødvendigt at stoppe hjertet og tømme det for blod. Imens bliver blodet ledt gennem en hjerte-lungemaskine, som ilter og pumper blodet rundt i kroppen.

Når indgrebet er overstået, ledes blodet tilbage til dit hjerte. Hjerte-lungemaskinen kobles fra, hjertet sættes i gang igen, og hjertet og lungerne genoptager deres normale funktion. Slangerne fjernes, og brystbenet lukkes med ståltråd. Herefter sys huden sammen med tråd, der med tiden opløses af sig selv.

Operationens længde afhænger af mange individuelle forhold samt indgrebets art. De fleste patienter er fremme på intensiv afdeling 4-6 timer efter, at de er kørt til operation.

Under operationen placeres nogle tynde ledninger på hjertet (pace elektroder), som føres ud gennem huden. Elektroderne kan midlertidigt tilsluttes en pacemaker efter operationen, hvis din puls bliver for langsom. Pace-elektroderne fjernes nogle dage efter operationen.

På intensiv

Efter operationen bliver du flyttet til vores intensivafsnit i opgang 3 på 4. sal. Her kommer du til at ligge på en flersengsstue sammen med andre nyopererede patienter. Du udskrives som regel fra intensivafsnittet allerede næste dag.

Opvågning efter operationen

Når din tilstand er stabil efter operationen, vil personalet skrue ned for den medicin, der holder dig bedøvet. Normalt er man vågen nogle få timer efter, at operationen er afsluttet. Tiden varierer dog fra person til person.

Opvågningstiden kan for nogle være svær at huske bagefter. Når du vågner, kan du opleve at være ”groggy”. Dette er helt normalt og vil fortage sig, efterhånden som virkningen af medicinen aftager. Indtil da ligger du blot i sengen og hviler dig.

Respirator

Under og efter operationen vil du være tilkoblet en respirator. Denne hjælper dig med at trække vejret, indtil du er tilstrækkeligt vågen. Du skal derfor være forberedt på, at du er tilkoblet respiratoren, lige når du vågner.

Respiratoren er via nogle slanger og et lille rør ført gennem munden ned i luftrøret. Røret er ofte det første, man fornemmer ved opvågningen. Nogle patienter føler ubehag ved respiratorrøret, mens andre ikke er generet. Det er vigtigt, at du prøver at trække vejret roligt, selvom din vejrtrækning kan føles anderledes.

Mens du er tilkoblet respiratoren, kan du ikke tale og må derfor kommunikere ved at nikke eller ryste på hovedet. Det er personalet vant til, og hvis du er nogenlunde vågen, kan du få papir og blyant til hjælp.

Det kan være vanskeligt for dig at hoste slim op, mens du er tilkoblet respiratoren. Det kan derfor være nødvendigt, at personalet fjerner dette vha. et lille sug. Dette kan kortvarigt virke ubehageligt, da det også provokerer dig til at hoste. Det er dog ikke farligt for dig at hoste – dit operationssår kan holde til det.

Når du ikke længere er påvirket af bedøvelsen og kan trække vejret helt selv, bliver respiratoren fjernet. Du vil herefter få tilført lidt ekstra ilt via næsen. Nogle gange kan man have brug for specielle lungeøvelser, hvilket sygeplejerskerne eller en fysioterapeut kan instruere dig i.

Respiratorrørets placering i halsen kan bevirke, at du det næste døgn kan have ondt svarende til en let halsbetændelse, og din stemme er måske lidt hæs.

Tørst

Du vil sikkert være meget tørstig, og når røret i halsen er fjernet, kan personalet tilbyde dig at få fugtet munden. Det er meget almindeligt at føle stor tørst i det første døgn efter operationen, uanset hvor meget du drikker. Da man samtidig let kan blive forkvalmet og kaste op efter en operation, anbefaler vi dog, at du holder igen med væskeindtag.

At bevæge sig efter operationen

Efter operationen kan du være uklar og tung i kroppen, og du kan føle dig bundet af de mange ledninger og slanger. Du må gerne bevæge dig, bare du gør det langsomt og forsigtigt. Personalet kan hjælpe dig med at lejre dig optimalt i forhold til dit operationssår, overvågningsudstyr og det, at du er nyopereret.

Ofte vil du allerede samme aften blive hjulpet ud og stå på gulvet.

Smerter

Efter operationen kan du opleve smerter, både fra dit operationssår og fra dine dræn, som bliver lagt i forbindelse med operationen.

Personalet er opmærksomme på dette og vil derfor give dig smertestillende medicin. Smerter kan forhindre dig i at trække vejret frit, hoste slim op og bevæge dig korrekt. Derfor skal du endelig sige til, hvis medicinen ikke virker tilstrækkeligt.

Imidlertid er det vigtigt også at nævne, at man efter en så stor operation ofte vil være øm, og det kan være svært at blive helt smertefri. Personalet vil i samarbejde med dig vurdere, om din generelle ømhed er indenfor, hvad der kan forventes, om den er acceptabel for dig, eller om du har behov for ekstra smertestillende medicin.

Søvn og uro

Selvom du har det godt og helst vil have ro til at sove hele natten, er personalet nødt til at tilse dig jævnligt. Dette skyldes, at du er nyopereret, og at det er vigtigt at observere dig tæt det første døgn efter operationen. Personalet er opmærksomme på, at deres handlinger kan være forstyrrende, hvorfor de forsøger at holde det til et minimum.

På intensiv er du tilsluttet en del udstyr, der bl.a. måler hjerterytme og puls. Noget af dette udstyr er koblet til en skærm, som udsender forskellige lys og lyde. Lydene betyder sjældent noget alvorligt, men er en besked til personalet om at være opmærksomme.

Sovemaske og ørepropper har vist sig at forbedre nattesøvnen for patienter under en indlæggelse på intensivafsnit. Vi anbefaler derfor, at du medbringer en sovemaske til natten. På afsnittet har vi ørepropper, som kan udleveres ved behov.

Nogle gange kan din hjerne reagere på, at du har været igennem en hjerteoperation og efterfølgende er indlagt på et intensivafsnit. Nogle patienter oplever kortvarigt at blive forvirrede eller se ting, som ikke er virkelige. Dette kaldes intensiv delirium og er ikke unormalt. Hvis du er i stand til at sætte ord på dine oplevelser, er det vigtigt, at du fortæller personalet om dem, så de har mulighed for at hjælpe dig.

Besøg

Vi henstiller til korte besøg – og af få pårørende ad gangen.

Besøgende bedes henvende sig i receptionen på intensivafsnittet, også selvom de har været der før. Dette er af hensyn til både den, der skal besøges, men også de andre patienter på stuen.

I aften- og nattetimerne er receptionen ikke bemandet, og da skal besøgende ringe på dørtelefonen ved afsnittets indgang, hvorefter de bliver lukket ind.

På intensivafsnittet må der ikke være blomster. Derfor er det en god idé, at besøgende evt. venter med at give dig blomster, til du er tilbage på sengeafsnittet.

Dagen efter operationen

Dagen efter operationen får du hjælp til at vaske dig og komme op at sidde i en stol, hvor du også vil blive tilbudt morgenmad. Desuden fjernes en del af overvågningsudstyret, ledninger og evt. drænslanger, hvis det er muligt.

Når du er klar til det, vil du blive kørt tilbage til sengeafsnittet i følgeskab af sygeplejersken fra intensivafsnittet.

Læs om det videre forløb i patientinformationerne: ”Hjerteoperation - forløbet efter” og ”Hjerteoperation - livet efter” samt ”Velkommen til Hjertekirurgi, sengeafsnit 3144”.

Redaktør