Hjernerystelse

Information om symptomer og behandling af hjernerystelse hos børn.

De fleste børn slår hovedet nu og da. Hjernerystelse opstår, når man slår hovedet kraftigt. Man kan være bevidstløs i kortere tid og kan evt. ikke huske, hvad der er sket.

Symptomer

Man skelner mellem almindelige og sjældne symptomer.

Almindelige symptomer:

 • Hovedpine og svimmelhed
 • Kvalme og opkastning
 • Kortvarig bevidstløshed
 • Hukommelsestab for uheldet
 • Sløvhed.

Sjældne symptomer:

 • Voldsom hovedpine
 • Voldsom opkastning
 • Synsforstyrrelser
 • Uens pupiller
 • Sløvhed og forvirring
 • Uforståelig tale og underlig opførsel
 • Barnet er svært at vække
 • Kramper.

Hvornår skal man søge læge?

I skal altid søge læge, hvis barnet har været bevidstløs ved traumet (slaget), eller hvis barnet får et af de sjældne symptomer, da det kan være udtryk for blødning i hjernen. Desuden skal I søge læge, hvis I generelt er bekymrede for barnet.

Behandling

Barnet skal være sammen med en voksen det første døgn og har brug for ro og hvile. Hvis ulykken sker sidst på dagen, skal barnet vækkes et par gange i løbet af natten. Her skal du bede barnet om at svare på simple spørgsmål, tilpasset dets alder, som: ‘Hvad hedder du?’ eller ’Hvor er du?’.

For at undgå kronisk hovedpine, bør barnet undgå sport og voldsomme lege i ugerne efter hjernerystelsen.

Efter en hjernerystelse bør man begrænse læsning, brug af tv, iPads mm. Børn er ofte gode til at sætte grænser for, hvad de kan klare, så lad barnet selv bestemme farten. Det afhænger selvfølgelig af, hvor dårligt barnet har det. En middagslur kan være påkrævet. Husk dog at barnet især den første dag ikke må sove mere end et par timer til middag.

Forebyggelse

Beskyt barnets hoved. Brug cykelhjelm - også ved rulleskøjter og løbehjul. Forlad aldrig babyer uden tilsyn: Vi ser ofte fald fra puslebord etc.

Daginstitution og skole

Hvis barnet har været påvirket af ulykken, bør barnet være hjemme et par dage, og indtil det har det godt igen, men efter mindre ”skader” er der ingen forholdsregler.

Redaktør