Hjernen - PET-skanning (68Ga-Dotatoc)

Skanningen fremstiller meget detaljerede billeder af hjernens celler og væv.

Kort om undersøgelsen

Du skal have lavet en PET-skanning af hjernen med et radioaktivt sporstof (68Ga-Dotatoc). Skanningen fremstiller meget detaljerede billeder af hjernens celler og væv. Du er meget velkommen til at have en pårørende med til undersøgelsen.

Du skal forvente, at undersøgelsen varer 2-4 timer.

Foto af skanneren.

Vigtig forberedelse

Kontakt os, hvis du er gravid eller ammer

Hvis du er eller kan være gravid, eller hvis du ammer, er der særlige forholdsregler. Du skal derfor kontakte os inden undersøgelsen.

Tag din medicin, som du plejer

Op til undersøgelsen kan du tage din medicin, som du plejer.

Fjern smykker inden undersøgelsen

Øreringe og andre smykker i ansigtet forstyrrer skanningsbillederne, og du vil derfor blive bedt om at fjerne dem. Tag gerne smykker af hjemmefra.

På hospitalet 

Undersøgelsen

Vi giver dig sporstoffet i en blodåre i din arm. Herefter skal du hvile dig i 30 minutter, mens sporstoffet fordeler sig. Inden vi skanner dig, skal du gå på toilettet. Under skanningen skal du ligge stille på ryggen med hovedet inde i skanneren. Du er alene i rummet, mens du bliver skannet, men vi kan se og tale med dig hele tiden.

Skanningen varer cirka 25 minutter. Hvis skanningen skal bruges til at planlægge en stråleterapi, får du også lavet en kort CT-skanning, der varer cirka 10 minutter.

Hjemme igen

Sporstoffet giver ingen bivirkninger

Der er ingen bivirkninger ved sporstoffet, og det udskilles hurtigt fra kroppen.

Svar på undersøgelsen

Du får svar fra den læge eller afdeling, der har henvist dig til undersøgelsen.

Få mere viden

Du kan få mere viden om en PET-skanning på www.patienthåndbogen.dk. Søg på ’FDG-PET-skanning’ og ’Nuklearmedicinske undersøgelser og risiko’.

Redaktør