Hjemmeparenteral ernæring - oplæring under indlæggelse

Parenteral ernæring er væske og ernæring tilført kroppen udenom tarmen. Hvis man udskrives med parenteral ernæring, får man lagt et Broviackateter.

Information om hvad du kan forvente dig under indlæggelsen på Tarmsvigt og Leversygdomme, sengeafsnit 3124.

Læge tilser patient

Hvorfor skal jeg indlægges på Rigshospitalet?

Du har problemer med din tarmfunktion hvilket betyder, at selvom du kan spise og drikke, så kan din tarm ikke optage nok. Du har derfor brug for at få tilført ernæring og væske udenom tarmen (parenteralt) via en stor blodåre. På Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme er vi specialister i at give dig den rette mængde væske og ernæring, samt at sørge for at du, en pårørende eller hjemmesygeplejersken kan håndtere den intravenøse behandling i dit eget hjem.

Hvor længe skal jeg være indlagt?

Det er meget forskelligt fra patient til patient, hvor længe man skal være indlagt på afsnittet. Det afhænger blandt andet af din sygdom, om du selv skal oplæres, og hvordan din krop reagerer på den parenterale ernæring.

Stomi, fistler, sår

Vi er på Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme specialister i at håndtere stomier med tynd afføring, fistler og komplicerede sår efter operationer i maven. Måske er det en del af planen for din indlæggelse hos os, at vi hjælper med at lære dig op i at pleje din stomi eller hele dine sår på maven.

Hvad er parenteral ernæring?

Parenteral ernæring er væske og ernæring tilført kroppen udenom tarmen. Hvis du skal udskrives med parenteral ernæring, får du lagt et Broviackateter. Kateteret ligger i en central vene og munder ud ved hjertet. Derved fortyndes ernæringen med det samme det kommer ud i blodet. Det er individuelt hvor meget parenteral ernæring man skal have og hvor tit man skal have det. De fleste får 3 liter hver nat, løbende over 10-12 timer. Lægerne og sygeplejerskerne på afsnittet finder vha. blodprøver, vægt og urin/afførings-mængde ud af, hvor meget du skal have.

Hvem skal håndtere den parenterale ernæring derhjemme?

Sygeplejerskerne på sengeafsnittet beslutter i samråd med dig, hvem der skal håndtere den parenterale ernæring når du bliver udskrevet. For mange vil det være bedst selv at stå for det, således at man ikke bliver afhængig af andre. Hvis du ikke selv kan håndtere den parenterale ernæring derhjemme, kan hjemmesygeplejersker komme hjem til dig hver dag.

Klargørelse af Broviackateter

Hvor lang tid tager det at lære at håndtere parenteral ernæring?

Afhængig af dit fysiske og psykiske velbefindende, tager det ca. 14 -17 dage at lære at tilberede, tilsætte og frakoble den parenterale ernæring.

Oplæringen finder sted i samme periode som læger og sygeplejersker tilpasser ernæringsprogrammet individuelt til dig. Du bliver udskrevet når dit program ligger fast, når du er frisk til at blive udskrevet og når du, pårørende eller hjemmesygeplejersker er oplært i at håndtere den parenterale ernæring.

Hvad kan jeg selv gøre?

Når du bliver indlagt og skal oplæres, får du udleveret en illustreret vejledning – Dropbogen. Ved at læse i den og øve dig hver dag og gerne flere gange om dagen, kan du gøre din oplæringsperiode så effektiv og udbytterig som muligt.

Hvordan kan jeg kontakte afdelingen?

Du kan på afdelingens hjemmeside få yderligere informationer om afdelingen. Se på

www. rigshospitalet.dk -> Afdelinger -> Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme

Vedrørende forestående indlæggelse, kontakt Tarmsvigt og Leversygdomme, sengeafsnit 3124 på telefon: 35 45 31 24.

Redaktør