Hjemmekemoterapi - værd at vide om

At få kemoterapi hjemme betyder, at du kommer hjem med en forudindstillet transportabel infusionspumpe, som giver kemoterapi i dit centrale venekateter.

Her kan du læse om hvordan du skal forholde dig, når du er i behandling med kemoterapi hjemme

Kemoterapi hjemme

At få kemoterapi hjemme betyder, at du kommer hjem med en forudindstillet transportabel infusionspumpe, som giver kemoterapi i dit centrale venekateter (CVK), på de tidspunkter det er ordineret til.

Forskning tyder på, at du har det bedre og klarer dig bedre igennem et forløb, når du er hjemme.

 • Du har mindre risiko for hospitalserhvervede infektioner
 • Du har bedre mulighed for at spise det du har lyst til
 • Du har bedre mulighed for at røre dig

Sundhedsfaglige kriterier

Du kan i højere grad være sammen med familie og venner

 • Du skal kunne klare dig hjemme i forhold til at tage medicin, spise, drikke, reagere på symptomer samt varetage omhyggelig hygiejne
 • Du skal være oplært i selv at tage blodprøver fra dit CVK
 • Du skal have en telefon, så du på alle tids- punkter kan komme i kontakt med afdelingen

Vi har vurderet, at du godt kan være hjemme med kemoterapi.

Forholdsregler 

Mens du får kemoterapi, samt de første dage efter behandlingen, bliver nedbrydningsprodukter fra medicinen udskilt. Nedbrydningsprodukter bliver især udskilt i urin og afføring, men også i sved og evt. opkast. Der er ingen grund til, at du undgår andre mennesker, ej heller børn eller gravide i den periode. Der er dog nogle forholdsregler, som grundig håndvask og hyppige skift af sengetøj, som du bør følge under og i de første dage efter behandlingen.

Pumpen

Det er vigtigt at du kontrollerer om pumpen kører på de tidspunkter, den er indstillet til. Du skal også være opmærksom på, om den melder alarm. Alarmen består af biplyde med kortere eller længere interval.
Hvis du konstaterer, at der er noget galt eller pumpen alarmerer, skal du kontakte personalet i den klinik du er tilknyttet eller det sengeafsnit, hvor du er indlagt.
Hvis du oplever andre gener, ubehag eller proble- mer i forbindelse med behandlingen, skal du ligeledes ringe til klinikken eller sengeafsnittet.

Feber

Hjemme skal du måle din temperatur hver morgen og aften samt ved feberfornemmelse. Kuldskærhed eller deciderede kulderystelser vil ofte være tegn på begyndende feber. Du skal måle din temperatur i mundhulen under tungen med et termometer, vi udleverer et til dig. Det er vigtigt, at du ikke lige inden måling af temperatur har drukket eller spist noget koldt eller varmt. Din temperatur er 0.5 grad højere end det, termometeret viser.

Kontakt os, hvis du får temperaturforhøjelse

 • Ved temperatur på 38,5 °C ved en enkelt måling
 • Ved 38 °C ved to målinger med minimum 1 times interval

Transport

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport. Du er velkommen til at cykle eller kører bil, hvis du bor tæt på.
Hvis dit immunforsvar ikke er svækket under behandlingen, kan du også benytte offentlige transportmidler; dette vil en læge eller sygeplejer- ske drøfte med dig.

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg gå i bad med pumpen?

Du kan sagtens gå i bad selvom du er tilkoblet pumpen. Pumpen må dog ikke komme under bruseren. Du kan enten hænge tasken/boksen på en knage udenfor brusekabinen eller lægge pumpen på gulvet udenfor brusekabinen med et håndklæde over.

Hvor kan pumpen være, når jeg sover?

Du kan have tasken ved siden af dig i sengen, på gulvet ved siden af sengen eller du kan have tasken på dit natbord

Hvad gør jeg, hvis pumpen alarmerer? 

Hvis pumpen alarmerer, skal du ringe til afdelingen. Her vil sygeplejersken guide dig til at løse problemet. Hvis problemet ikke kan løses over telefonen, kan du være nødt til at komme ind på afsnittet.

Alle doser er løbet ind, men jeg vil gerne slukke pumpen mens jeg transporterer mig til afdelingen. 

Det må du gerne. Se nedenstående guide for at slukke pumpen

Hvordan skifter jeg batteri på pumpen?

 • Tryk ”Stop” på pumpen
 • Maskinen skriver ”Stop pumpe”. Tryk ”Ja”
 • Sluk pumpen på ydersiden i højre side
 • Maskinen skriver ”Luk ned?”. Tryk ”Ja”
 • Drej knappen i toppen af maskinen og du får adgang til batterierne. Skift disse og luk igen på drejeknappen.
 • Tænd pumpen igen i højre side.
 • Tryk ”Start”. Maskinen skriver ”Start pumpe”. Tryk ”Ja”

Hvordan slukker jeg for alarmen når sidste dosis er løbet ind?

 • Tryk ”stop”. Maskinen skriver ”Stop pumpe?”. Tryk ”ja”
 • Sluk maskinen på den grå knap der er placeret på højre yderside.
Redaktør