Hæmangiomer (Jordbærmærke)

Et hæmangiom kaldes også et jordbærmærke. Deter en form for karsygdom, der rammer spædbørn.

I dette materiale, kan du læse mere om hæmangiomer, hvorfor de opstår, og hvordan de kan behandles.

Hvad er et hæmangiom?

Et hæmangiom kaldes også et jordbærmærke. Det er en form for karsygdom, der rammer spædbørn. Der er tale om en godartet tumor, der udgår fra cellerne i de små blodkar. 

Omtrent hver 10 nyfødte barn har et hæmangiom. Piger rammes noget oftere end drenge (3:1). Ligeså ses hæmangiomer hyppigere hos børn, der er født for tidligt, og ved fødsler med mere end et barn (tvillinger eller trillinger). 

De fleste hæmangiomer hos børn skaber ingen problemer. Undtagelsesvis kan et hæmangiom på grund af dets placering skabe problemer med eksempelvis synet eller vejrtrækningen. I sjældne tilfælde kan hæmangiomer også forekomme i og påvirke de indre organer.

Hvordan ser et hæmangiom ud?

Hæmangiomet vil i nogle tilfælde være til stede ved fødslen, men udvikler sig som regel i løbet af de første leveuger. Omkring 60 procent af hæmangiomerne ses i hoved-halsområdet, men ses også andre steder på kroppen.

Et hæmangiom begynder som en lille lyserød plet i hudens overflade og vokser derefter hurtigt det første halve leveår. Hæmangiomet vil gradvist blive mere rødt og vokse i tykkelse og bredde. Den underliggende og omgivende hud kan også blive blålig misfarvet.

I nogle tilfælde kan hæmangiomet vokse så hurtigt, at der kan gå hul på det. Det sker især, når hæmangiomet er placeret på læben eller halsen. Den hurtige vækst kan virke skræmmende, men hæmangiomer er altid godartede og altså ikke en farlig sygdom.

Hæmangiomet vokser som regel til barnet er 4-6 måneder, men i enkelte tilfælde til barnet er 1 år. Herefter stopper væksten og de næste år bliver området gradvist lysere og fladere. Det tager alt fra 2 til 10 år, før hæmangiomet er væk. Man regner med, at hæmangiomet er forsvundet hos 50 % ved 5 år, 70 % ved 7 år og 90 % ved 9 år.

Hvad er årsagen til hæmangiomer?

Årsagen til, at nogle børn får hæmangiomer, er ukendt. Hæmangiomer er ikke arvelige, men fordi de er ganske almindelige, findes der ofte en slægtning, der har haft et hæmangiom. 

Hvordan stiller lægen diagnosen?

Overfladiske hæmangiomer diagnosticeres ved deres karakteristiske udseende og sygehistorien. 

Hos et barn med et hæmangiom i nærheden af øjet, eller et dybt beliggende hæmangiom kan det være nødvendigt med supplerende undersøgelser. En ultralyds- eller MR-scanning kan bekræfte diagnosen, og give viden om placeringen

Hvordan kan hæmangiomer behandles?

Hovedparten af hæmangiomerne behøver ingen behandling. Men hvis et hæmangiom er placeret således, at det påvirker vigtige funktioner, eksempelvis sanserne (øjne, ører, mund, næse), luftvejene, eller de indre organer, vil man behandle for at fjerne eller mindske hæmangiomet. Meget store hæmangiomer eller hæmangiomer med stor risiko for infektion (typisk ved endetarmsåbningen) kan også være meget generende. I disse tilfælde vil man forsøge at reducere hæmangiomet ved behandling. 

Behandlingsformer    

Hæmangiomer behandles oftest med medicin. Nedenfor kan du læse mere den medicin, man bruger.

Beta-blokkere

Hæmangiomer kan behandles med beta-blokkere (propranolol). Dette middel får som regel hæmangiomet til at skrumpe hurtigt, men det forsvinder ikke helt. Behandlingen skal normalt fortsætte til omkring 1 års alderen. 

Propranolol kan gives som mikstur eller piller afhængig af barnets alder. Medicinen har sjældent bivirkninger, men få oplever natteuro, lavt blodtryk og puls samt lavt blodsukker.  Derfor får børn under 3 måneder lavet en ultralydsundersøgelse af hjertet, inden de får medicinen, og børn under 1 måned bliver indlagt, når de skal starte i behandling med propranolol. 

Anden medicin

I få tilfælde kan det også blive nødvendig at behandle med ét eller flere andre typer medicin for eksempel; binyrebarkhormon, mild kemoterapi (cellegifte) eller immunterapi (interferon). 

Kontakt under behandling

Hvis hæmangiomet pludselig vokser meget, bløder meget, eller der dannes sår er det vigtigt, at I kontakter sygehuset for at få en vurdering og komme i behandling.
Det samme gælder, hvis der kommer tegn til infektion, såsom hævelse, varme, rødme, og ubehag. Kontakt sygehuset hurtigt.

Efterforløb

Når hæmangiomet er forsvundet, vil der som regel været et lysere hudområde, hvor huden kan være let rynket. Dette er dog meget varierende. Hvis hæmangiomerne har været store, og kan der være kosmetiske gener. Det lægefaglige team vil så vurdere, om der er mulighed for at  lave en kosmetisk forbedring ved operation.

Hvor kan man få yderligere oplysninger?

Der er i Region Hovedstaden et tværfagligt team for vaskulære læsioner, som består af højt specialiserede læger fra Rigshospitalet, Bispebjerg og Gentofte Hospital. Der findes tilsvarende tværfaglige teams i Odense og Århus.

Redaktør