Guldmarkører i leveren - anlæggelse af

Information om anlæggelse af guldmarkører i leveren.

Vigtige forberedelser inden anlæggelse af markører

Anlæggelse af guldmarkører indebærer en forventelig meget lille risiko for blødning, men for en sikkerheds skyld skal du følge disse forholdsregler, og du vil blive observeret ekstra i timerne efter undersøgelsen. Du får lokal bedøvelse i området, hvor markørerne anlægges. 

Du er meget velkommen til at stille spørgsmål under undersøgelsen og velkommen til at have eventuelle pårørende med ved undersøgelsen. 

Få taget blodprøve inden

Du skal have taget en blodprøve senest 3 hverdage før din aftale hos os. Det foregår hos laboratoriet på Rigshospitalet eller på laboratoriet på dit lokale hospital. Du skal ikke bestille tid, men bare møde op inden kl. 14. 

Mød fastende 

Du skal faste inden anlæggelse af markørerne. 
Det vil sige: 

  • Du må spise og drikke mælkeprodukter indtil 6 timer før. 
  • Du må drikke klare væsker som vand, saftevand, te eller kaffe uden mælk indtil 2 timer før. 
  • Vi anbefaler, at du drikker et stort glas saft med sukker 2 timer før din tid og derefter ingenting, til anlæggelsen af markørerne er overstået. 

Har du ikke fastet til din aftale, kan vi være nødt til at aflyse. 

Vanlig medicin må indtages med lidt vand. 

Undlad at tage blodfortyndende medicin

Du skal holde pause med at tage blodfortyndende medicin efter aftale med din læge. Hvis du er i tvivl så kontakt afdelingen. Hvis du har øget blødningsrisiko og mere end 30 minutters transporttid til hospitalet, observeres du natten over under indlæggelse. 

Undgå infektion 

Du kan mindske risikoen for infektion ved at gøre følgende: 

  • Tag et bad om aftenen eller morgenen, og vask dig grundigt med vand og sæbe – særligt på stedet hvorigennem anlæggelsen af markørerne finder sted (nederste højre del af maven). 
  • Undlad at smøre dig med creme, da det gør desinfektion vanskeligere. 
  • Tag rent tøj på. Undlad smykker, ur og lignende genstande, der er samlested for bakterier. 

Værd at vide

Observation efter anlæggelse af markører i afdelingen 

Du skal observeres i forbindelse med anlæggelsen af markørerne og er typisk indlagt i 6 timer. Du bliver observeret pga. risiko for blødning, og får bl.a. målt blodtryk og puls. 

Medbring gerne læsestof eller andet til at fordrive ventetiden med. 

Ved stabile målinger må du efter 2 timer spise og drikke. 

Du er sengeliggende 6 timer efter anlæggelsen af markørerne. De første 2 timer fladt og de næste 2 timer med hævet hovedgærde. 

Du skal regne med ømhed på indstiksstedet og måske lidt stikken i højre skulder. Du kan få smertestillende herfor efter behov. 

Efter udskrivelse 

Efter udskrivelse skal du straks henvende dig telefonisk til afdelingen ved symptomer på blødning som f.eks. tiltagende mavesmerter. 

Du bør være under opsyn af pårørende indtil næste morgen. Der bør endvidere ikke være mere end 30 minutters transporttid til hospitalet. Hvis dette ikke er muligt, bedes du kontakte afdelingen. 

Sørg selv for transport 

Du skal normalt selv arrangere og betale for din transport til og fra hospitalet. I enkelte tilfælde kan du have ret til at få hjælp til udgifterne eller til kørsel frem og tilbage. Kontakt afdelingen, hvor du har en aftale, hvis du er i tvivl. Læs mere om transport på www.regionh.dk/transport
 

Redaktør