Graviditet og diabetes

Information om diabetes under graviditeten, til kvinder som havde diabetes inden graviditet.

Information til kvinder med diabetes inden graviditeten. 

Kvinde stikker sig i fingeren med insulin.

Formålet med konsultationerne

Formålet er at mindske risikoen for komplikationer hos dig og det barn du venter. Dette gøres først og fremmest ved hjælp af en god diabetesregulation.
I dag ved man, at en kvinde med diabetes kan gennemføre et normalt svangerskab og føde et normalt barn. Der er dog større risiko for kvinder med diabetes for at udvikle svangerskabsforgiftning, føde for tidligt og for at barnet bliver for stort. For at minimere denne risiko og sikre, at alt forløber som det skal, går kvinder med diabetes defor hyppigt til kontrol på Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel til undersøgelse, vejledning og planlægning af graviditetens forløb.

Første konsultation

Vil altid være en mandag eller en torsdag. Vi forventer, at besøget starter kl. 08:00 og varer til ca. kl. 14:00. Har du problemer omkring dagen, vil vi gerne hjælpe dig, så godt vi kan. Du er velkommen til at kontakte sygeplejerskerne
mandag til fredag fra kl. 12:30 til kl. 14:00 på tlf. 35 45 13 36

Hvad skal der foregå denne dag

Dagen starter med samtale og journaloptagelse hos sygeplejersken. Samtalen indeholder også orientering om hvornår og hvordan kontrollerne foregår, og vi taler om din injektionsteknik. Du får taget blodprøver, bliver vejet, får målt blodtryk og får undersøgt en frisklagt urin. Du bedes medbringe 2 morgenuriner - 1 fra den dag du skal møde og 1 fra dagen før til undersøgelse for æggehvide.

Dernæst taler du med fødselsdlægen, som også scanner dig for at se om alt er normalt. Fødelseslægen taler med dig generelt om diabetes og graviditet og fastsætter det forventede tidspunkt for fødslen. Derefter taler du med diabeteslægen om din diabetes. Diabeteslægen ser på dine blodsukre og vejleder dig med hensyn til din blodsukkerregulering i graviditeten. Du bedes derfor medbringe din blodsukkerbog og de tilsendte skemaer. Endelig taler du med diætist omkring kost og graviditet, derunder vitaminer, mineraler og jern. Dagen slutter med den øjenundersøgelse, hvorefter du ikke kan køre bil.

Hvis du går til kontrol på Steno Diabetes Center, hvor du får foretaget øjenundersøgelse på samme måde, gentager vi den ikke.

Senere konsultationer og undersøgelser

Hvis du får til kontrol på Sten Diabetes Center, foregår læge- og jordemoderbesøg om torsdagen. Hvis du går til kontrol på en anden diabetesklinik eller et andet diabetesambulatorium, foregår læge- og jordemoderbesøg om mandagen. Hvis du går til diabeteskontrol på en klinik eller et ambulatorium i Storkøbenhavn, kan du overgåtil rutinemæssig diabeteskontrol hos os i graviditeten. Hvis du går i diabeteskontrol længere væk, fortsætter du med det, dog ser du vores diabeteslæge i forbindelse med de planlagte ultralydsscanninger. Alle gravide som skal føde på Rigshospitalet
tilbydes nakkefoldscanning i ca. 13. uge med henblik på opsporing af mongolisme. Du kan finde yderligere oplysninger herom på nakkefold.dk. Vi
booker din tid, når du er til første besøg.

Planlagte besøg

  • Nakkefoldscanning i ca. 13. uge
  • Første jordemoderbesøg i ca. 17. uge
  • Gennemscanning af fosteret i ca. 20. uge
  • Scanning i 28. uge og i 34. uge med henblik på fosterets størrelse
  • Øjenundersøgelse igen i 28. uge, enten på Steno Diabetes Center eller på Rigshospitalet

Alle disse tider medgives efter nakkefoldscanningen

Hvis du bor langt væk, kan jordemoderbesøgene foregå, hvor du bor. Dette aftales med fødselslægen ved første besøg.

Du kan gå til fødselsforberedelse på Rigshospitalet. Tid, sted og indhold kan ses på rigshospitalet.dk. Vi har derudover speciel fødselsforberedelse for diabetikere. Der findes en mappe på afdelingen, hvor du tilmelder dig. 

Redaktør