Grå stær, medfødt (kongenit) - generel information

Heri findes generel information om medfødt grå stær.

Grå stær i barnealderen er sjælden. Man regner med, at ca. 3-4 børn ud af 10.000 børn rammes af grå stær. Grå stær kan enten være til stede ved fødslen eller udvikles i løbet af barneårene.

Hvad er grå stær?

Grå stær skyldes uklarheder i øjets linse. linsens funktion er at samle lyset i et skarpt punkt på nethinden. Nethinden opfanger lyset og skaber et billede, som hjernen kan forstå.

Når man har grå stær, kan lyset ikke passere forbi linsen, og der dannes derfor ikke et skarpt billede på nethinden

Hvordan opdages grå stær hos børn

Grå stær opdages som oftest tilfældigt af forældre, der ser en hvid pupil eller en hvid plet eller grålig sløring i pupillen. Andre gange opdages den grå stær fordi barnet skeler eller har urolige øjne (nystagmus).

Indimellem opdages grå stær ved synsundersøgelserne hos egen læge eller hos sundhedsplejersken.

Har man mistanke om, at ens barn har grå stær, er det vigtigt, at barnet undersøges hurtigst muligt hos øjenlæge.

Den grå stær ses tydeligt i barnets venstre øje (højre side af billedet) som en hvid/grålig plet i den sorte pupil.

Hvorfor får børn grå stær

Grå stær hos børn kan enten ramme begge øjne eller kun det ene øje.

Grå stær på begge øjne skyldes ofte arvelige forandringer. Grå stær på begge øjne kan dog også skyldes infektioner tidligt i fosterlivet (f.eks. medfødte røde hunde). I sjældne tilfælde skyldes den grå stær sygdomme i kroppens stofskifte, f.eks. særlige former for sukkersyge. Grå stær ses hyppigere hos børn med Dawns Syndrom. I mange tilfælde finder man dog aldrig en forklaring på, hvorfor barnet har fået grå stær.

Grå stær på kun det ene øje skyldes oftest, at øjet ikke har udviklet sig normalt i fosterlivet. I sådanne tilfælde vil øjet ofte være mindre end et normalt øje og der kan være andre misdannelser i øjet, der gør, at synet sjældent bliver helt godt, selvom den grå stær bliver fjernet

Grå stær kan også opstå efter slag mod øjet eller andre skader på øjet.

Hvilken betydning har grå stær for synet

Når man har grå stær er synet uskarpt. Det nyfødte barn fødes med evnen til at se, men øjet og hjernen skal først lære at se. De første 3 måneder er yderst vigtige for synsudviklingen. Har barnet grå stær allerede ved fødslen, kan det få store konsekvenser for synsudviklingen. fordi hjernen ikke bliver stimuleret med et skarpt billede. Det betyder, at hvis den grå stær opdages sent, kan det være, at der aldrig kan skabes et godt syn på øjet. Det er derfor vigtigt, at barnet bliver set hurtigst muligt af øjenlæge, hvis man opdager en hvid pupil eller en hvid plet i synsfeltet.

Hvordan behandles grå stær hos børn

Grå stær kan fjernes med en operation. Det vil dog langt fra være alle børn med grå stær, der skal opereres. Hos nogle børn er den grå stær så lille, at det ikke hjælper at operere. Hos andre børn har den grå stær allerede haft så stor betydning for synsudviklingen, når stæren opdages, at man ikke kan forvente, at synet vil blive bedre efter en operation. Andre gange vil kirurgen gerne have, at øjet når at modne mest muligt, så risici ved operation mindskes.

Alle børn, der har grå stær, men hvor den grå stær ikke skal opereres, har høj risiko for at udvikle et dovent øje og en del får brug for briller.

Ved operation for grå stær fjernes linsen og hvis det er muligt, erstattes øjets egen linse med en kunstlinse. Hos små børn og nogle gange hos store børn er det ikke muligt at give en kunst- linse. Når man fjerner øjets egen linse, så mister barnet evnen til at zoome ind på genstande tæt på. Efter grå stær operationen skal barnet derfor bruge briller eller kontakt- linser, så barnet kan se godt både langt væk og tæt på. En stor del af de børn, der opereres for grå stær, får brug for behandling af dovent øje.

Hvad er dovent øje

Dovent øje (amblyopi) ses når synsudviklingen på det ene øje er forstyrret. I virkeligheden er et dovent øje ikke øjet, der er dovent, men hjernen der ikke har lært at se, fordi den ikke er blevet stimuleret med et godt synsindtryk, da barnet var helt lille. De første 3 måneder af barnets liv er meget vigtige for en god synsudvikling.

Hvordan behandles dovent øje

Et dovent øje betyder, at hjernen ikke er modnet til at forstå syns- indtryk fra det ene øje. Man behandler dovent øje ved at "tvinge" hjernen til at arbejde med synsindtryk fra det dårligst seende øje. I praksis foregår det ved at barnet får et plaster for det bedst seende øje. Jo større synsforskellen er på de to øjne og jo senere man opdager det dovne øje, jo længere tid skal behandlingen strække sig over. De fleste er i behandling for dovent øje i flere år og som regel skal plastret bæres i flere timer hver dag.

Plastre kan købes på apoteket eller på nettet.

Skal mit barn have briller?

En del børn med medfødt grå stær vil få brug for briller også selvom barnet ikke opereres. Briller hjælper barnet, hvis øjet ikke af sig selv kan samle lysindtryk til et skarpt billede på nethinden. Ofte vil øjets evne til at samle lyset på nethinden være påvirket, hvis barnet har grå stær. Nogle gange kan barnets øje ikke zoome ind på genstande tæt på. Andre gange kan øjets linse bryde lyset skævt i det lille område, hvor der er grå stær. Briller kan ofte være den allervigtigste hjælp til barnet til at udvikle et godt syn, selvom det tit er nødvendigt at kombinere brillerne med plasterbehandling af dovent øje.

Opfølgning og spørgsmål

Børn med grå stær har behov for mange kontroller hos børneøjenlægen, skeleterapeut og/ eller specialoptiker. Behandlingen af børn med grå stær er centraliseret i København og Århus.

Besøgene kan foregå på Rigshospitalet - Blegdamsvej, Rigshospitalet-Glostrup og/ eller Kennedy Centret.

Hvor foregår besøgene?

Rigshospitalet - Blegdamsvej

Afdeling for Øjensygdomme

Klinik for Øjensygdomme

Inge Lehmanns Vej 8 2100 København Ø

Telefon 35 45 25 04, hverdage kl. 8-15

Rigshospitalet - Glostrup

Afdeling for Øjensygdomme

Klinik for Øjensygdomme hos børn

Valdemar Hansens Vej 1-23

2600 Glostrup

Telefon 38 63 43 78, hverdage kl. 8-15

Kennedy Centret

Øjensygdomme, Kennedy Centret Gl. Landevej 7

2600 Glostrup

Telefon 38 63 43 78, hverdage kl. 8-15

Hvis du vil vide mere

Artikler på dansk

  • Haargaard: Medfødt grå stær. Oftalmolog, december 2007.
  • Haargaard, Thygesen og Olsen: Glaukom i forbindelse med børne- katarakt. Oftalmolog, juni 2008.

Grundig information på engelsk kan findes på

Redaktør