Godartet positionssvimmelhed - træningsprogram

Et træningsprogram, der hjælper på godartet positionssvimmelhed.

  1. Sid på en seng eller sofa. Fiksér på et punkt lidt oppe og på 1-2 meters afstand.
  2. Læg dig hurtigt ned på den side, der udløser svimmelhed. Hvis det er højre side, drejes hovedet mod venstre. Fiksér stadig på punkter, som gør, at hovedet er drejet med næsen lidt op, ca. 45 grader.
  3. Lig stille på siden med øjnene åbne. Fiksér stadig på punktet, og bliv liggende til svimmelheden er væk.
  4. Skift side ved at rejse dig op, og læg dig ned på den anden side. Husk at dreje hovedet modsat. Fiksér igen på et punkt som tidligere beskrevet.
  5. Gentag punkt 1-4 mindst 3 og helst 5 gange. Det er bedst at gentage bevægelserne, indtil de ikke længere udløser nogen svimmelhed.

Gentag 3-5 dagligt. Man kan ikke træne for meget!

Redaktør