Glukosebelastning IVGGT

Glukosebelastning IVGGT udføres for at følge ændringer i barnets sukkerstofskifte nøje. Der gives sukker intravenøst.

Ved glukosebehandling IVGGT gives sukkeret intravenøst.

Husk sundhedskort

Dekorativt billede
Dekorativt billede

Formålet med undersøgelsen

Denne undersøgelse laves inden starten af vækst-hormonbehandling hos udvalgte patientkategorier (f.eks. børn født SGA) og gentages vanligvis efter 1 år og 3 år. Derefter hvert 2. år, så længe væksthormon-behandlingen fortsætter. Formålet er at følge eventuelle ændringer i barnets sukkerstofskifte nøje.

Forberedelse

Det er vigtigt, at man er rask, når undersøgelsen foretages. Hvis der har været svær sygdom indenfor en måned, udsættes undersøgelsen til senere.

I vil få udleveret lokalbedøvende plaster (EMLA), når testen bestilles. Dette skal sættes i albuebøjningerne på begge arme, evt. også på håndryggene. Plastrene skal sættes på hjemmefra. Det skal sidde mindst en time og tages af 15 minutter før mødetidspunktet.

Det er vigtigt, at barnet ikke har spist eller drukket sukkerholdig væske i mindst 8 timer før undersøgelsen. Der må gerne drikkes vand. 

Dekorativt billede

Hvordan foregår undersøgelsen?

Inden undersøgelsen lægges der en lille nål i en blodåre i armen. Hvis barnet er under 4 år, foretages anlæggelsen af nålen på anæstesiafdelingen. Dette aftales, når undersøgelsen bestilles. Gennem denne nål tages der blodprøver ud og sprøjtes sukker ind. Man kan således nøjes med ét stik.

Selve blodprøvetagningen varer omkring en halv time. Men man skal afsætte ca. 1½ time i alt.

Er der bivirkninger?

Når sukkeret sprøjtes ind, kan det kortvarigt prikke lidt i armen. Enkelte kan føle lidt varme i kroppen et øjeblik efter indsprøjtningen, men det forsvinder hurtigt igen.

Praktiske oplysninger

Når undersøgelsen er slut, skal barnet spise og drikke, før I forlader afdelingen. Medbring derfor noget mad og drikke til brug efter undersøgelsen. Efter nærmere aftale med lægen bliver svaret på undersøgelsen sendt med brev, eller man får det forklaret ved en ny ambulant kontrol.

Logo for Afdeling for Vækst og Reproduktion
Redaktør